zemřel
arc. t.arcibiskupská tiskárna
č. o.číslo orientační (nové)
č. p.číslo popisné
čbčeský bibliofil
ččhčeský časopis historický
ččkčasopis československých knihovníků
ččmčasopis muzea království českého, od r. 1923 časopis národního muzea
čmmčasopis matice moravské
čnmčasopis muzea království českého, od r. 1923 časopis národního muzea
čspsčasopis společnosti přátel starožitností (českých, československých)
dkdorost knihtiskařský
dř.dříve
fafirma
fil.filiálka
fyfirmy
gpgrafická práce
jez. t.jezuitská tiskárna
lit.údaj z literatury
maj.majitel
manž.manžel, manželka
měst. t.městská tiskárna
ml.mladší
mvgdbmitteilungen des vereines für geschichte der deutschen in böhmen
n.nyní
nespr.nesprávně
orig.údaj z originálu
pampamátky archeologické a místopisné
rčkročenka (českých) československých knihtiskařů
roz.rozená
rskčssrročenka univerzitní knihovny v praze, od r. 1963-1963 ročencka státní knihovny čssr
rukročenka univerzitní knihovny v praze, od r. 1963-1963 ročencka státní knihovny čssr
sam.samostatně
skslovanská knihověda
snkslovenská národná knižnica
spr.správně
st.starší
t.tiskárna
ul.ulice
zam.zaměstnanec