Vyhledávací stránka pro FRRB (e)

Zadáte-li žádané slovo, vyhledávač se jej pokusí vyhledat ve všech publikovaných příspěvcích a výsledek záhy zobrazí ve formě hypertextových odkazů na příslušné stránky. Vyhledávání však bude fungovat bez větších problémů pouze při použití prohlížeče MS Internet Explorer verze 5.Vyhledat:

Vysvětlení vyhledávacích schopností:

Zadávat můžete buď jednotlivá slova nebo slovní spojení, pro bližší určení můžete užít též klíčových slov AND, OR, NOT, a NEAR, použít můžete též závorek. Například:

Querela historiae
nalezne všechny dokumenty, které obsahují slova querela nebo historiae, popř. obojí.
Querela or historiae
vrátí totéž, co předchozí hledání
Querela and historiae
vrátí pouze ty dokumenty, které obsahují obě slova zároveň
Querela and not historiae
vrátí dokumenty, které obsahují slovo querela, ale nikoliv historiae
(Querela and not historiae) and bohemiae
nalezne všechny dokumenty, které obsahují slovo bohemiae plus slovo querela, ale nikoliv slovo historiae
"historia bohemiae"
nalezne stránky, které obsahují slovní spojení  historia bohemiae, tj. slova jdoucí za sebou v tom pořadí, jak jsou zadána.
historia near bohemiae
nalezne stránky, které obsahují slova historia a bohemiae, mezi nimiž je vzdálenost menší než 49 slov.
 

Použití zástupných znaků je omezeno na použití hvězdičky (*), která nahrazuje libovolný počet znaků. Hvězdičku lze použít pouze na konci výrazu, nikoli na začátku. Navíc je však třeba celý dotaz uvést zvláštním slovem, které určí, co chcete prohledávat. Takových klíčových slov je celá řada, ale nejdůležitější je „contents“, které slouží pro označení obsahu (textu) dokumentu. Použití osvětlí následující příklad:

[zavinac]contents histori*

nalezne stránky, v nichž se objeví slovo začínající „histori“, například slova historia, historiae, historicus, ... Je samozřejmě možné kombinovat tuto volbu s dalšími, shora uvedenými.

[zavinac]contents *storia

nenalezne žádné stránky, protože hvězdičku lze užít pouze na konci hledaného výrazu.