STARÉ  TISKY

Slovník českých a slovenských knihtiskařů – databáze založená na díle K. Chyby: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do r. 1860, s možností vyhledávání podle osobních jmen.

Repertorium jazykově českých prvotisků – prvotina projektu CML. Elektronické zpracování soupisu českojazyčných prvotisků dr. Urbánkové, podle URBÁNKOVÁ, Emma (ed.): Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). V Praze : Národní knihovna v Praze, 1994.