Černý klíč (Clavis nigra).

  Nigra sum sed formosa... (CAO 3878)

On-line databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci. Připravili: doc. PhDr. Jaromír Černý CSc., mgr. Jiří Žůrek. Práce vznikla s podporou grantu č. 408/98/0320 GAČR.

K čemu slouží? Pro vyhledávání konkordancí, kontrafakt a notových incipitů vícehlasých zpěvů, pokud hledání např. v papírovém vydání katalogu RISM nepřináší uspokojivé výsledky. Tato podoba databáze Clavis nigra je však omezená pouze na bohemikální prameny, zaměřena je totiž výhradně na Země Koruny české. (Chcete-li se dozvědět více o zpracovaných pramenech, klikněte zde.) U každého zpracovaného pramene si nyní můžete kliknutím zobrazit jeho obsah, nakolik byl do databáze zapracován. Kromě pramenů uchovávaných na území dnešní ČR jsme zapracovali i několik pramenů zahraničních, pokud mají vztah k danému repertoáru.

Databázi jsme nazvali Černý klíč hned z několika důvodů. Jednak proto, že jsou v ní zachyceny vícehlasé zpěvy z českého regionu zaznamenané v pramenech většinou černou menzurální notací, ale také proto, že při práci na databázi jsme hojně čerpali kromě jiného li z rukopisného katalogu vícehlasů našeho předního a výtečného muzikologa, doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. Je třeba zdůraznit, že pokud jde o vědu, jeho erudice, zápal, ale i laskavost a ochota nezná mezí. On má tudíž hlavní a nehynoucí zásluhu na tom, že tento počin vůbec začal vznikat. Slovo klíč (clavis) je pak v názvu proto, že databáze vzniká v úzké spolupráci (a na stejné půdě) s projektem CLAVIS MONVMENTORVM LITTERARVM (ÚKS AV ČR).

Přechod k vyhledávací stránce.

Poznámky:

Verze 1.1 (aktuální od 9.4.2002)
Protože plug-in AIP pro prohlížení obrázků již není aktuální, nahradil jsem formát bmp formátem pdf, takže kartotéční lístky s obrazem notace lze nyní prohlížet pomocí Acrobat Readeru (zdarma od fy Adobe). Nemáte-li jej, aktuální verzi si stáhněte z www.amsoft.cz.

Verze 1.0 (neaktuální)
Katalog je nyní obohacen o „digitalizovanou“ podobu kartotéčních lístků s notovým zápisem. Pochází buď z rukopisné kartotéky doc. Černého, nebo z mých vlastních zdrojů. Protože obrázky jsou ve formátu bmp, je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho počítače zvláštní podpůrný program „plug-in“ (spol. Albertina Icome jej dává zdarma), který umožní zobrazovat tyto soubory i ve Vašem prohlížeči.  Stahujte zde. Po stažení příslušného souboru a jeho rozbalení (jedná se o archiv ZIP) spusťte setup.exe, znovu nastartujte prohlížeč a vraťte se zpět na naše stránky.

 

Jiří Žůrek