Knihy prodávané v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.

(Knihovna, Na Florenci 3 – 3. patro, Praha 1)

 

  1. Slovník středověké latiny v českých zemích (sešit 1-14: 100,- Kč. Od sešitu 15 cena dle vedlejšího sloupce)

150,- 

  2. Listy filologické

110,50

  3. Eirene

252,- 

  4. Československá právna romanistika v rokoch 1882-1945

  50,- 

  5. Speculum Antiquitatis Graeco-Romanae

zdarma

  6. Bibliografie českých a slovenských prací o antice za léta 1901-1950

zdarma

  7. Bibliografie řeckých a latinských studií v Československu

  40,- 

  8. Avriga – Zprávy Jednoty klasických filologů (do r.1999: 60,- )

120,- 

  9. Eva Stehlíková: A co když je to divadlo?

120,- 

10. Eva Stehlíková: Řecké divadlo klasické doby

  40,- 

11. Jan Bažant: Pražské vily pod křídly Mílka

  70,- 

12. Jan Bažant: Roman portraiture - A History of its history

 130,- 

13. Jan Bažant: Umění českého středověku a antika

 320,- 

14. Nina Bažantová: Pohřební roucha českých králů

   30,- 

15. Pavel Spunar: Repertorium… II. - Studia Copernicana XXXV

 280,- 

16. Villa Lanna - Antika a Praha 1872. (Symposium, 1992)

   90,- 

17. Locus amoenus – Místo líbezné. (Symposium o české hymně, 1993)

   70,- 

18. Veritas vincit – Pravda vítězí. (Symposium 1994)

   70,- 

19. Sacrum et profanum. (Sborník)

 100,- 

20. Daniela Hodrová: Místa s tajemstvím (kapitoly z literarní topologie)

   90,- 

21. O umění básnickém a dramatickém. (Antologie)

   90,- 

22. Mezi časy…Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. (Sborník)

 130,- 

23. Meluzína. An Edition of the Sixteenth-Century Czech Version…

 180,- 

24. Ivan Pfaff: Obrozenská společnost na Vysočině

   70,- 

25. Hana Pátková (ed.): Cechovní kniha pražských malířů (1348-1527)

   90,- 

26. Paulerinus (Pavel Žídek) - Liber viginti arcium (ff. 185ra-190rb)

   90,- 

27. Elogium Otce Jana Kořínka (1626-1680)

   10,- 

28. Ladislav Vidman: Můj italský rok

   90,- 

29. Enea Silvio: Historia Bohemica - Historie česká

 320,- 

30. Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie

 315,- 

31. G. B. Conte: Dějiny římské literatury (2. vydání)

 550,- 

32. L. Canfora: Dějiny řecké literatury (2.vydání)

 550,- 

33. Josef Bartoň: Uvedení do novozákonní řečtiny - 2001

                           94,- 

      Josef Bartoň: Uvedení do novozákonní řečtiny - 2004

115,- 

34. Tycho Brahe: Instruments of the renewed Astronomy

 200,- 

35. Tycho Brahe: Přístroje obnovené astronomie

 200,- 

      A. Hadravová-P. Hadrava: Křišťan z Prachatic: Stavba a využití astrolábu      

500,- 

36. King John of Luxembourg (1296-1346) and the Art of His Era

 550,- 

37. Quadragesimale Admontské

 419,- 

38. Donum magistrae ad honorem Dana Martínková

 300,- 

39. Pulchritudo et sapientia ad honorem Pavel Spunar

 350,- 

 

 

CD-ROMY:

 

Románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě (česky, anglicky)

500,- 

Evangeliář Zábrdovický

400,- 

Fabriciovy a Komenského mapy Moravy

400,- 

Pražský Belveder (česky, anglicky)

400,-