Manuscript items:

Franusův kancionál - graduál

 

Hradec Králové; Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, sign. Hr 06 (Hr 6; II A 6, B 1)

Rukopis obsahuje: 1179 položek.

Ručka ukazuje na místo, kde se skrývá Vámi hledaný text: Vidi aquam. Seznam užívaných zkratek
 • [Front matters]
    • [Nomina varia saec. XVIII. et XIX.] op.sup.
 • [Kyriale] 1r
  • [Kyrie, gloria] 1r
    • Kyrie 1r, ky, CN
    • [Nomina varia saec. XVIII. et XIX.] 1r
    • [Dedicatio Iohannis Franus cum imagine eius] 1v
    • [Nomina varia saec. XVIII. et XIX.] 1v
    • Kyrie / Cunctipotens 2r-3r, kytr, CN
    • De beata Virgine 3r, kytr, CN
     • O Paraclite obumbrans 3r, kytr, CN
    • Kyrie / Magne Deus 3r-3v, kytr, CN
    • Gloria 3v, gl, NI
    • Kyrie / Fons bonitatis 3v-4r, kytr, PN
    • In nativitate Domini 4r, kytr, CN
     • Kyrie / Genitor summe 4r, kytr, SN
    • In epiphania Domini 4r, kytr, CN
     • Kyrie / Quem tribus donis 4r, kytr, SN
    • In circumcisione Domini 4r, kytr, CN
     • Kyrie / Auctor antiqui legis 4r-4v, kytr, SN
    • In purificacione beate Virginis 4v, kytr, CN
     • Kyrie / Lumen eternum 4v, kytr, SN
    • In ascensione Domini 4v, kytr, CN
     • Kyrie / Potens et alme 4v, kytr, SN
    • De sancta Trinitate 4v, kytr, CN
     • Kyrie / Fons bonitatis 4v, kytr, TI
     • Ut supra 4v, kytr, CN
    • De corpore Christi 4v, kytr, CN
     • Kyrie / Ihesu sacerdos et rex 4v-5r, kytr, SN
    • De beata Virgine 5r, kytr, CN
     • Kyrie / Virginitatis amator 5r, kytr, SN
     • Vel hoc Christe 5r, kytr, CN
     • Christe unice 5r, kytr, CN
    • Gloria 5r-6r, gl, CN
    • Paschale 6r, ky, CN
     • Kyrie 6r, ky, CN
    • Gloria 6r-7r, gl, CN
    • De apostolis 7r, ky, CN
     • Kyrie 7r, ky, CN
    • Gloria 7r-8r, gl, CN
    • De ewangelistis 8r, ky, CN
     • Kyrie 8r, ky, CN
    • Gloria 8r-9r, gl, CN
    • De martiribus 9r, ky, CN
     • Kyrie 9r, ky, CN
    • Gloria 9r-10r, gl, CN
    • Gloria 10v, gl, NI
    • De virginibus 10v, ky, CN
     • Kyrie 10v, ky, CN
    • Gloria 10v-11v, gl, CN
    • Quadragesimale 11v, kytr, CN
     • Kyrie / Omnipotentissime Adonay 11v-12r, kytr, CN
    • Aliud 12r, ky, CN
     • Kyrie 12r-12v, ky, CN
    • Deus Pater ingenite 12v-13r, tr, CN
    • Dominicale 13v, ky, CN
     • Kyrie 13v, ky, CN
    • Defunctorum 13v, ky, CN
     • Kyrie 13v, ky, CN
    • De Domina 13v, ky, CN
     • Kyrie 13v-14r, ky, CN
    • De Domina cum trophis 14r, kytr, CN
     • Kyrie / Angelorum domina 14r-14v, kytr, CM
    • Aliud 14v, kytr, CN
     • Kyrie / Cum iubilo 14v-15v, kytr, CN
    • Gloria / Spiritus et alme orphanorum 15v-17v, gltr, CN
    • / Spiritus et alme orphanorum 16r-16v, gltr, 4v
    • Aliud. Canitur quando placet 17v, ky, CN
     • Kyrie 17v, ky, CN
    • Gloria 17v-18v, gl, CN
    • Aliud votivum 18v, ky, CN
     • Kyrie 18v, ky, CN
    • Gloria 18v, gl, NI
    • Gloria / Clemencia pax baiula 18v-20v, gltr, CM
    • Aliud quando placet 20v, kytr, CN
     • Kyrie / Clementissime summe 20v-21r, kytr, CN
    • De beata Virgine 21r, kytr, CN
     • Kyrie / Genitor alme 21r-21v, kytr, CN
    • Infra octavas festivitatum 21v, ky, CN
     • Kyrie / Sanctorum lumen 21v, ky, CN
    • Cantatur de Domina tempore paschali 21v, ky, CN
     • Kyrie 21v-22r, ky, CN
    • Gloria / Altissime sancte quoque 22r-23r, gltr, CN
    • Aliud votivum quando placet 23r, ky, CN
     • Kyrie 23r, ky, CN
    • Gloria 23r-24r, gl, CN
    • Votivum Zawissonis cum trophis 24r, kytr, CN
     • Kyrie / Inmense conditor poli 24r-24v, kytr, CN
    • Gloria / Patri et Filio, Spiritui 24v-26r, gltr, CM
    • Aliud ad placitum 26r, ky, CN
     • Kyrie 26r-26v, ky, CN
    • Kyrie / Virginitatis amator 26v-27r, kytr, 3v
    • Kyrie 27v, ky, CM
    • Ad placitum 27v, ky, CN
     • Kyrie 27v, ky, CN
  • [Sanctus] 28r
    • Sanctus / Deus Pater, iudex 28r-29r, satr, CN
    • Angelicum 29r, satr, CN
     • Sanctus / Angeli et archangeli 29r-29v, satr, CN
    • De apostolis 29v, sa, CN
     • Sanctus 29v, sa, CN
    • Aliud 30r, sa, CN
     • Sanctus 30r, sa, CN
    • De martiribus 30r, sa, CN
     • Sanctus 30r-30v, sa, CN
    • De confessoribus 30v, sa, CN
     • Sanctus 30v-31r, sa, CN
    • De virginibus 31r, sa, CN
     • Sanctus 31r, sa, CN
    • Defunctorum 31r, sa, CN
     • Sanctus 31r-31v, sa, CN
    • Sabatis diebus de Domina 31v, sa, CN
     • Sanctus 31v, sa, CN
    • Maius de Domina 31v, sa, CN
     • Sanctus 31v-32r, sa, CN
    • Dominicale 32r, sa, CN
     • Sanctus 32r, sa, CN
    • Dominicis diebus in adventu 32v, sa, CN
     • Sanctus 32v, sa, CN
    • De sanctis a septuagesima usque palmarum 32v, sa, CN
     • Sanctus 32v-33r, sa, CN
    • Dominicis diebus in quadragesima 33r, sa, CN
     • Sanctus 33r, sa, CN
    • De passione Domini sequitur 33r, sa, CN
     • Sanctus 33r-33v, sa, CN
    • In cena domini sequitur 33v, satr, CN
     • Sanctus / Divinum misterium 33v-34v, satr, CN
    • Sequitur ad placitum 35r, satr, CN
     • Sanctus / Rex celorum 35r-36r, satr, CN
    • Aliud ad placitum 36r, satr, CN
     • Sanctus / Constat in altari 36r-36v, satr, CN
    • Aliud 36v, satr, CN
     • Sanctus / Infunde unctionem 36v-37v, satr, CN
    • Quando placet 37v, sa, CN
     • Sanctus 37v, sa, CN
    • Aliud 37v, sa, CN
     • Sanctus 37v-38r, sa, CN
    • Aliud 38r, sa, CN
     • Sanctus 38r-38v, sa, CN
    • Scolasticum 38v, sa, CN
     • Sanctus 38v, sa, CN
    • Votivum 39r, sa, CN
     • Sanctus 39r, sa, CN
    • Summum cum trophis sequitur 39r, satr, CN
     • Sanctus / Cernere cupientes 39r-39v, satr, NI
    • Sanctus / Flos candens oritur 39v-40v, satr, CN
    • Sanctus / Benedictus Marie filius 40v, satr, CM
    • Sanctus 40v-41r, sa, CN
    • Sanctus 41r-41v, sa, CN
    • Sanctus / Hic in carnem 41v-42r, satr, CN
    • Sanctus 42r-42v, sa, CN
    • Sanctus 42v, sa, 3v
    • Angelicum 43r, sa, CN
     • Sanctus 43r, sa, CN
    • Sanctus 43v, sa, 3v
    • Sanctus 43v-44r, sa, 3v
    • Sanctus 44r, sa, 3v
    • [Vacuum est] 44v, vac, SN
 • [Graduale] 45r
  • [Tempore adventus] 45r
   • Ante Rorate antiphone 45r
    • Ecce concipies 45r, ant, CN
    • Ex te virgo nasciturum 45r-45v, ant, CN
    • Nigra sum sed formosa 45v, ant, CN
    • Ista est speciosa 45v-46r, ant, CN
    • O flores [!] rosa 46r, ant, CN
    • Anima mea liquefacta est 46r-46v, ant, CN
    • Descendi in ortum meum 46v-47r, ant, CN
    • Alma redemtoris [!] mater 47r, ant, CN
    • Virga Iesse floruit 47r-47v, ant, CN
   • [Officium adventus] 47v
    • Rorate celi desuper 48r, in, CN
    • Graduale 48r, gr, CN
     • A summo celo 48r-48v, gr, CN
    • Graduale 48v, gr, CN
     • In sole posuit 48v-49r, gr, CN
    • Graduale 49r, gr, CN
     • Tollite portas 49r-49v, gr, CN
    • Offertorium 49v, off, CN
     • Ave Maria 49v, off, CN
  • [Tempore nativitatis] 49v
   • In nativitate Domini in galli cantu 49v
    • Dominus dixit 49v-50r, in, CN
    • Alleluia / Dominus dixit 50r, all, CN
    • Offertorium 50r, off, CN
     • Letentur celi 50r-50v, off, CN
   • In aurora 50v
    • Lux fulgebit hodie 50v, in, CN
    • Alleluia / Dominus regnavit 50v-51r, all, CN
    • Offertorium 51r, off, CN
     • Deus enim firmavit 51r, off, CN
   • [In summa missa] 51r
    • Puer natus est nobis 51v, in, CN
    • Alleluia / Dies sanctificatus 51v-52r, all, CN
    • Offertorium 52r, off, CN
     • Tui sunt celi 52r, off, CN
   • [Trium regum] 52r
    • Ecce advenit 52v, in, CN
    • Alleluia / Vidimus stellam 52v-53r, all, CN
    • Offertorium 53r, off, CN
     • Reges Tharsis et insule 53r, off, CN
  • [Tempore paschali] 53v
   • [Officium resurrectionis] 53v
    • Resurrexi 53v-54r, in, CN
    • Graduale 54r, gr, CN
     • Hec dies / Confitemini 54r, gr, CN
    • Alleluia / Festa lucent / Pascha nostrum 54r-54v, alltr, CN
     • /Epulemur 54v, allv, CN
    • Offertorium 54v, off, CN
     • Terra tremuit 54v-55r, off, CN
    • Communio 55r, co, CN
     • Pascha nostrum 55r, co, CN
   • [Feria II] 55r
     • Feria II Graduale Hec dies a VII Versus 55v, grv, CN
     • Dicat nunc Israel 55v, grv, CN
    • Alleluia / Angelus domini / Respondens 55v-56r, all, CN
   • [Feria III] 56r
     • Feria III Graduale Hec dies a VII 56r, grv, CN
     • Dicant nunc qui redempti 56r, grv, CN
    • Alleluia / Surrexit pastor bonus 56r-56v, all, CN
   • [Feria IV] 56v
     • FFeria [!] IIII Graduale Hec dies a VII versus 56v, grv, CN
     • Dextera domini 56v, grv, CN
    • Alleluia / Christus resurgens 56v-57r, all, CN
   • [Feria V] 57r
     • Feria V Graduale Hec dies a VII versus 57r, grv, CN
     • Lapidem quem reprobaverunt 57r-57v, grv, CN
    • Alleluia / In die resurrectionis 57v, all, CN
   • [Feria VI] 57v
     • Feria VI Graduale Hec dies a VII versus 57v, grv, CN
     • Benedictus qui venit 57v, grv, CN
    • Alleluia / Oportebat pati 58r, all, CN
   • Sabbato 58r
    • Alleluia / Hec dies 58r, all, CN
   • De lancea Domini 58r
    • Foderunt manus meas 58r-58v, in, CN
    • Alleluia / Angelus Michael 58v-59r, all, CN
    • Offertorium 59r, off, CN
     • Viderunt in quem 59r, off, CN
    • Communio 59r, co, CN
     • Apprehende arma 59r-59v, co, CN
   • In ascensione Domini 59v
    • Viri Galilei 59v, in, CN
    • Alleluia / Ascendit Deus 59v-60r, all, CN
    • Alleluia / Ascendo ad patrem 60r-60v, all, CN
    • Alleluia / Dominus in Syna 60v, all, CN
    • Offertorium 60v, off, CN
     • Ascendit Deus in iubilacione 60v-61r, off, CN
  • [Per annum] 61r
   • In festo Spiritus sancti 61r
    • Spiritus domini replevit 61r-61v, in, CN
    • Alleluia / Emitte Spiritum 61v, all, CN
    • Alleluia / Veni sancte Spiritus 61v-62r, all, CN
    • Alleluia / Spiritus Domini 62r, all, CN
    • Alleluia / Verbo domini 62r-62v, all, CN
    • Alleluia / Paraclitus Spiritus 62v, all, CN
    • Offertorium 63r, off, CN
     • Confirma hoc Deus 63r, off, CN
    • Offertorium 63r, off, CN
     • Emitte Spiritum 63r, off, CN
    • Communio 63r, co, CN
     • Factus est 63r-63v, co, CN
   • De sancta Trinitate 63v
    • Benendict sit 63v-64r, in, CN
    • Graduale 64r, gr, CN
     • Benedictus es Domine 64r, gr, CN
    • Alleluia / Benedictus es Domine 64v, all, CN
    • Alleluia / Benedictus es Adonay 64v, all, CN
    • Offertorium 64v, off, CN
     • Benedictus sit Deus 64v-65r, off, CN
    • Communio 65r, co, CN
     • Benedicit Deum 65r, co, CN
   • [De corpore Christi] 65r
    • Cibavit eos 65v, in, CN
    • Graduale 66r, gr, CN
     • Oculi omnium 66r, gr, CN
    • Alleluia / Caro mea 66r-66v, all, CN
    • Alleluia / O Iesu pastor pie 66v-67r, all, CN
    • Alleluia / O consolator pauperum 67r-67v, all, CN
    • Alleluia / Caro mea [alia melodia] 67v, all, CN
    • Offertorium 67v, offtr, CN
    • Sacerdotes incensum / Ave salus 67v-68r, offtr, CN
    • Melchisedech rex / Rex Christe 68r-69r, offtr, CN
    • Discubuit Iesus 69r-69v, off, CN
     • Fecit Asuerus 69v, offv, CN
    • Communio 69v, co, CN
     • Quocienscumque 69v, co, CN
   • Officium de sancto Spiritu 70r
    • Dum sanctificatus 70r, in, CN
    • Graduale 70r, gr, CN
     • Beata gens 70r-70v, gr, CN
    • Tractus 70v, trc, CN
     • Emitte Spiritum 70v-71r, trc, CN
    • Suspirant nunc mentes 71r-71v, seq, CN
    • Tractus 71v, trc, CN
     • Laudate Dominum 71v, trc, CN
   • Officium de Corpore Christi 71v
    • Panem de celo 71v-72r, in, CN
    • Graduale 72r, gr, CN
     • Caro mea 72r-72v, gr, CN
    • Tractus 72v, trc, CN
     • Caro mea 72v-73r, trc, CN
    • Offertorium 73r, off, CN
     • Celeste sacrificium 73r-73v, off, CN
    • Communio 73v, co, CN
     • Ave salutis hostia 73v, co, CN
  • [Proprium sanctorum] 73v
   • De purifictione beate Marie virginis 73v
    • Suscepimus Deus 73v-74r, in, CN
    • Graduale 74r, gr, CN
     • Suscepimus Deus 74r-74v, gr, CN
    • Alleluia / Post partum virgo 74v, all, CN
    • Tractus 74v, trc, CN
     • Gaude Maria 74v-75r, trc, CN
    • Offertorium 75v, off, CN
     • Diffusa est gracia 75v, off, CN
    • Communio 75v, co, CN
     • Responsum accepit Symeon 75v, co, CN
   • De sancta Dorothea 75v
    • Alleluia / Rutilantes rosas 75v-76r, all, CN
   • In Annunctiacione sancte Marie virginis 76r
    • Introitus Rorate a I 76r, in, TI
    • Graduale A summo celo a I 76r, gr, TI
    • Tractus 76r, trc, CN
     • Ave Maria 76r-77r, trc, CN
    • Offertorium Ave Maria a III 77r, off, TI
   • De sancta Cruce 77r
    • Nos autem gloriari 77r, in, CN
    • Graduale 77r, gr, CN
     • Christus factus est 77r-77v, gr, CN
    • Tractus 77v, trc, CN
     • Dixerunt impii 77v-78v, trc, CN
    • Alleluia / Dulce lignum 78v-79r, all, CN
    • Laudes crucis attolamus 79r-82r, seq, CN
    • Offertorium 82r, off, CN
     • Protege Domine 82r-83r, off, CN
     • / O Crux gloriosa 83r, offv, CN
     • / Per te namque Ihesus Christus 83r, offv, CN
    • Communio 83r, co, CN
     • Nos autem gloriari oportet 83r, co, CN
   • In visitacione sancte Marie 83r
    • Gaudeamus, [versus] Fecit michi 83r, in, TI
    • Graduale a II Diffusa 83r, gr, TI
    • Alleluia / Ave stilans melle 83r-83v, all, CN
    • Alleluia / Magnificat 83v-84r, all, CN
    • Offertorium Ave Maria a III 84r, off, TI
    • Communio Diffusa est gracia b IIII 84r, co, TI
   • De sancto Procopio sequitur 84r
    • Alleluia / Felix es Bohemia 84r-84v, all, CN
   • In Divisione Apostolorum Introitus sequitur 84v
    • Michi autem nimis 84v, in, CN
    • Graduale 84v, gr, CN
     • Nimis honorati 84v-85r, gr, CN
    • Alleluia / Non vos me 85r-85v, all, CN
    • Offertorium 85v, off, CN
     • In omnem terram 85v, off, CN
    • Communio 85v, co, CN
     • Ego vos elegi 85v, co, CN
   • De Sancta Maria Magdalena 86r
    • Gaudeamus c XI versus Dimissa sunt ei 86r, in, TI
    • Graduale 86r, gr, CN
     • Ego dixi Domine 86r, gr, CN
    • Alleluia. Maria hec est illa 86v, all, CN
    • Offertorium 86v, off, CN
     • Angelus Domini 86v-87r, off, CN
    • Communio 87r, co, CN
     • Dico vobis gaudium 87r, co, CN
   • De Transfiguracione Domini 87r
    • Introitus Dominus dixit a III in[TI] 87r, in, TI
    • Alleluia / Hodie Pater 87r-87v, all, CN
   • In assumpcione gloriose virginis 87v
    • Gaudeamus omnes 87v-88r, in, CN
     • Versus Nativitatem sancte Marie celebremus 88r, in, SN
     • Versus Exultate iusti in domino 88r, in, SN
    • Graduale 88r, gr, CN
     • Propter veritatem 88r-88v, gr, CN
    • Alleluia / Assumpta est Maria 88v, all, CN
    • Offertorium 88v, off, CN
     • Offerentur regi virgines 88v-89r, off, CN
    • Communio 89r, co, CN
     • Dilexisti iustitiam 89r, co, CN
   • In nativitate sancte Marie virginis 89r
    • Gaudeamus c XI 89r, in, TI
    • Graduale 89r, gr, CN
     • Audi filia 89r-89v, gr, CN
    • Alleluia / Nativitas gloriose virginis 89v-90r, all, CN
    • Offertorium 90r, off, CN
     • Filie regum 90r, off, CN
    • Communio 90r, co, CN
     • Diffusa est gracia 90r-90v, co, CN
   • In die sancti Wenceslai sequitur 90v
    • In virtute tua […] iustus 90v, in, CN
    • Alleluia / Consolator miserorum 90v-91r, all, CN
    • Offertorium 91r, off, CN
     • Posuisti Domine 91r-91v, off, CN
    • Communio 91v, co, CN
     • Magna est gloria 91v, co, CN
   • In Festo Sanctorum Angelorum sequitur 91v
    • Benedicite domino 91v-92r, in, CN
    • Graduale 92r, gr, CN
     • Benedicite domino 92r-92v, gr, CN
    • Alleluia / Concussum est mare 92v, all, CN
    • Offertorium 92v, off, CN
     • Stetit angelus 92v-93r, off, CN
    • Communio 93r, co, CN
     • Benedicite omnes angeli 93r-93v, co, CN
   • [Dedicationis ecclesiae] 93v
    • Terribilis est locus 93v, in, CN
    • Graduale 93v, gr, CN
     • Locus iste 93v-94r, gr, CN
    • Alleluia / Voc exultacionis 94r-94v, all, CN
    • Offertorium 94v, off, CN
     • Domine deus in simplicitate 94v, off, CN
    • Communio 94v, co, CN
     • Domus mea 94v-95r, co, CN
   • Margarethe virginis 95r
    • Me expectaverunt 95r-95v, in, CN
    • Graduale 95v, gr, CN
     • Diffusa est gracia 95v-96r, gr, CN
    • Alleluia / Inventa una preciosa 96r, all, CN
    • Offertorium 96r, off, CN
     • Offerentur regi […] post eam 96r-96v, off, CN
    • Communio 96v, co, CN
     • Simile est regnum 96v, co, CN
   • [De Ioanne baptista] 96v
    • De ventre matris 96v-97r, in, CN
    • Alleluia / Tu puer 97r-97v, all, CN
    • Offertorium 97v, off, CN
     • Iustus ut palma 97v, off, CN
    • Communio 97v, co, CN
     • Tu puer 97v, co, CN
   • De sancto Petro 97v
    • Nunc scio vere 97v-98r, in, CN
    • Alleluia / Tu es Petrus / Beatus es Simon 98r-98v, all, CN
    • Offertorium 98v, off, CN
     • Constitues eos 98v-99r, off, CN
  • [Commune sanctorum] 99r
   • De beata virgine sequitur 99r
    • Salve sancta parens 99r, in, CN
    • Graduale 99v, gr, CN
     • Benedicta et venerabilis / Virgo ante et post 99v-100v, gr, CN
    • Alleluia / Prophete sancti 100v, all, CN
    • Alleluia / Salve virga florens 100v-101r, all, CN
    • Alleluia / Sancta Dei genitrix 101r-101v, all, CN
    • Alleluia / Ora pro nobis 101v, all, CN
    • Alleluia / Benedicta es Maria 101v-102r, all, CN
    • Alleluia / Dulcis mater 102r-102v, all, CN
    • Alleluia / Imperatrix egregia / Regina celi 102v-103v, all, CN
    • Alleluia / Ave sancta Maria 103v, all, CN
    • Alleluia / O consolatrix pauperum / Maria mater Christi 103v-104v, all, CM
    • Alleluia / Salve mindi gloria / Dulcedo mundicie 104v-105v, all, CM
    • Alleluia / O Maria / Summi celi gaudium 105v-106r, all, CM
    • Alleluia / Ave lumen sydereum / Tu astra castra 106r-107r, all, CN
    • Alleluia / Prophete sancti 107r, all, CN
    • Alleluia / O Maria / Ave domina deitatis 107r-108v, all, CM
    • Alleluia / Felix es 108v-109r, all, CN
    • Alleluia / Virga Yesse floruit 109r, all, CN
    • Alleluia / Ave plena gracia 109r-109v, all, CN
    • Alleluia / Ave benedicta Maria 109v-110r, all, CM
    • Alleluia / Sit Deo Patri / Post partum 110r-111r, all, CN
    • Alleluia / Subveni mater pia 111r, all, CN
    • Offertorium 111r, off, CN
     • Felix namque 111r-111v, off, CN
    • Recordare 111v, off, CN
     • / Ab hac familia 112r, offtr, CN
     • Alius trophus 112r, offtr, CN
     • / Audi supremum 112r-112v, offtr, CN
    • Communio 112v, co, CN
     • Regina mundi 112v, co, CN
    • Communio 112v, co, CN
     • Ave regina celorum 112v-113r, co, CN
    • Communio 113r, co, CN
     • Beata viscera Marie 113r, co, CN
    • Regina celi letare 113r, ant, CN
    • / Ave domine nate matris Deus 113r-113v, tr, CM
     • Alius trophus 113v, tr, CN
    • / Ave domina flos virginalis 113v-114r, tr, 2v
   • Pro Defunctis 114r
    • Si enim credimus 114r, in, CN
    • Graduale 114r, gr, CN
     • Si ambulem 114r-114v, gr, CN
    • Offertorium 114v, off, CN
    • O pie Deus 114v-115r, off, CN
     • / Ne tradas 115r, off, CN
     • / Domine Iesu Christe 115r-115v, off, CN
   • [Aliud officium] 115v
    • Requiem eternam 115v-116r, in, CN
    • Graduale 116r, gr, CN
     • Requiem eternam 116r-116v, gr, CN
    • Offertorium 116v, off, CN
     • Domine Iesu Christe 116v-117r, off, CN
     • / Hostias et preces 117r-117v, off, CN
     • / Redemptor animarum 117v, off, CN
    • Tuam Deus deposcimus 117v-118r, co, CN
 • [Patriamina] 118r
    • Patrem 118r-119r, cr, CM
    • Patrem 119v-120v, cr, CM
    • Patrem 120v-121v, crb, CM
    • Patrem 121v-122v, crb, CM
    • Patrem 122v-124v, crb, CM
    • Patrem 124v-125v, crb, CM
    • Patrem 125v-126r, crb, CM
    • Patrem 126r-126v, crb, CM
    • Patrem 127r-127v, crb, CM
    • Patrem 127v, crb, 4v
 • [Graduale] 128r
  • [Commune sanctorum] 128r
   • [De confessoribus] 128r
    • Os iusti 128r, in, CN
    • Graduale 128r, gr, CN
     • Os iusti 128r-128v, gr, CN
    • Alleluia / Iste est sanctus 128v-129r, all, CN
    • Offertorium 129r, off, CN
     • Veritas mea 129r, off, CN
    • Communio 129r, co, CN
     • Fidelis servus 129r, co, CN
   • [De confessore - De s. Martino] 129r
    • Statuit ei dominus 129r-129v, in, CN
    • Alleluia / Martinus episcopus 129v, all, CN
 • [Sequentiale] 130r
  • [Tempore nativitatis] 130r
   • [De nativitate] 130r
    • Grates nunc omnes 130r, seq, CN
   • In aurora 130r
    • Eya recolamus 130r-131r, seq, CN
   • In magna missa 131v
    • Natus ante secula 131v-132v, seq, CN
    • Item alia 132v, seq, CN
     • Promissa mundo 132v-134r, seq, CN
   • De sancto Stephano 134r
    • Hanc concordi famulatu 134r-135r, seq, CN
   • In circumcisione Domini 135r
    • Letabundus 135r-135v, seq, CN
   • In die Epiphanie Domini 135v
    • Festa Christi 136r-137r, seq, CN
   • Trium regum 137r
    • Maiestati sacrosancte 137r-138v, seq, CN
   • In conversione …[?] Pauli 138v
    • Dixit Dominus ex Basan 138v-140r , seq, CN
   • De sancta Dorothea 140r
    • Gens fidelis 140r-141r, seq, CN
  • [Tempore paschali] 141r
   • In resurectione Domini 141r
    • Laudes salvatori 141r-143r, seq, CN
    • Alia 143r, seq, CN
     • Laudes Christo redempti 143r-144v, seq, CN
    • Agni pascalis esu 144v-145r, seq, CN
    • Pangamus Creator 145r-146v, seq, CN
    • Hec est sancta solemnitas 146v-147r, seq, CN
    • Mundi renovacio 147r-148r, seq, CN
    • Surgit Christus cum tropheo 148r-149r, seq, CN
    • Mane prima sabbati 149r-150v, seq, CN
    • Victime pascali laudes 150v-151r, seq, CN
   • De ascensione domini 151r
    • Summi triumphum regis 151r-152r, seq, CN
    • Rex omnipotens 152v-154r, seq, CN
  • [Per annum] 154r
   • De Sancto Spiritu 154r
    • Sancti Spiritus assit nobis 154r-155r, seq, CN
    • Laude celberrima 155v-157v, seq, CN
    • Veni Spiritus consolator 157v-158v, seq, CN
    • Paraclitus increatus 158v-159v, seq, CN
   • De Sancta Trinitate 159v
    • Benedicta semper sancta 159v-161r, seq, CN
    • Benediccio trine unitati 161r-162v, seq, CN
    • Prompta mente trinitati 162v-163r, seq, CN
    • Prophitentes trinitatem 163r-164v, seq, CN
    • O beata orbe 164v-165v, seq, CN
   • De Corpore Christi 165v
    • Lauda Syon salvatorem 165v-166v, seq, CN
    • Ave caro Christi veneranda 168r-168v, seq, CN
    • O Panis dulcissime 169r-169v, seq, CN
    • Verbum panis incarnatum 169v-170r, seq, CN
  • [De sanctis] 170r
   • De sancto Adalberto 170r
    • Hodierne lux diei 170r-171v, seq, CN
   • De sancto Vito 171v
    • Vito plaudat omnis etas 171v-173r, seq, CN
   • Iohannis Baptiste 173r
    • Sancti baptiste Christi 173r-174r, seq, CN
    • Inter natos mulierum 174r-176v, seq, CN
   • Petri et Pauli Apostolorum 176v
    • Petre summe Christi pastor 176v-177v, seq, CN
    • Gaude Roma caput mundi 177v-180r, seq, CN
    • Tu es Petrus 180r-181v, seq, CN
   • In visitacione sancte Marie et Elizabeth 181v
    • Ave verbi Dei parens 181v-182v, seq, CN
    • Illibata mente sana 182v-183r183v, seq, CN
    • O felicem genitricem 183v-184v, seq, CN
   • De sancto Procopio 184v
    • Plaudant chori monachorum 184v-186v, seq, CN
    • Margaritam preciosam 186v-187v, seq, CN
   • In divisione Apostolorum 187v
    • Celi enarrant 187v-190v, seq, CN
   • Marie Magdalene 190v
    • Laus tibi Christe qui es creator 190v-192r, seq, CN
   • Da sancto Iacobo apostolo 192r
    • Gaude sponsa Christi 192r-193v, seq, CN
   • De sancta Anna 193v
    • Sancte Anne devote 193v-194v, seq, CN
   • De sancto Laurencio 194v
    • Laurenti David magni martir 194v-195v, seq, CN
    • Alia 195v, seq, CN
     • Stolam iocunditatis 195v-197r, seq, CN
   • In transfiguracione Domini 197r
    • Formam mortalitatis 197r-197v, seq, CN
   • De Assumpcione sancte Marie 198r
    • Congaudent angelorum chori 198r-199r, seq, CN
    • Area virga prime matris 199r-201r, seq, CN
    • Affluens deliciis 201r-202r, seq, CN
   • De sancto Bartholomeo 202r
    • Diem festum Bartholomei 202r-203r, seq, CN
   • In Nativitate Beate Marie virginis 203r
    • Stirpe Maria regia1 203v-204r, seq, CN
    • Nativitas Marie virginis 204r-205v, seq, CN
   • De sancto Matheo Ewangelista 205v
    • Almi gracia assit 205v-207r, seq, CN
   • De Sancto Wenceslao 207r
    • Christe tui preclari militis 207r-207v, seq, CN
    • Dulce melos cum contentu 208r-209v, seq, CN
   • Michaelis 209v
    • Summi regis Archangele 209v-211r, seq, CN
   • Undecim milia virginum 211r
    • Virginalis turma 211r-213r, seq, CN
   • De omnibus sanctis 213r
    • Omnes sancti Seraphim 213r-214r, seq, CN
   • De sancto Martino 214r
    • Sacerdotes Christi Sacerdotem Christi Martinum 214r-215v, seq, CN
   • De sancta Katherina 215v
    • Sanctissime virginis votiva 215v-216v, seq, CN
   • De sancto Andrea 216v
    • Deus in tua virtute 216v-217v, seq, CN
   • In dedicacione Ecclesie 217v
    • Psallat ecclesia mater illibata 217v-218v, seq, CN
    • Adest dies iubileus 218v-219v, seq, CN
  • [Commune sanctorum] 219v
   • De apostolis 219v
    • Clare sanctorum senatus 219v-220r, seq, CN
    • O beata beatorum martirum 220v-221r, seq, CN
   • De virginibus 221r
    • Exultent filie Syon 221v-222v, seq, CN
   • De Beata virgine 222v
    • Ave preclara maris stella 222v-224v, seq, CN
    • Verbum bonum et suave 224v-225v, seq, CN
    • Salve mater salvatoris 225v-228r, seq, CN
    • Uterus virgineus 228r-229v, seq, CN
    • Gaude mater luminis 229v-230r, seq, CN
    • Gaude virgo mater Christi 230r-230v, seq, CN
    • Imperatrix angelorum 230v-231v, seq, CN
    • Hodierne lux diei 231v-232v, seq, CN
   • In adventu Domini 232v
    • Mittit ad virginem 232v-234r, seq, CN
    • Missus Gabriel de celis 234r-235r, seq, CN
    • Salve virga stirpis Yesse 235r-237v, seq, CN
    • Rex celi et terre 237v-238v, seq, CN
    • Flos de spina procreatur 238v-240v, seq, CN
 • [Cantionale] 241r
  • [In adventu domini, cantiones partim ordine alphabetico ordinatae] 241r
    • Ave Yerarchia 241r-241v, ca, CN
    • Angelus ad virginem 241v-242r, ca, CN
    • Ave rosa in Iericho 242r, ca, CN
    • Ave rubens rosa 242r-242v, ca, CN
    • Ave gloriosa virgo 242v-243r, ca, CN
    • Ad honorem et decorem 243r-243v, ca, CN
    • Ave sanctissima regina 243v-244r, ca, CN
    • Ave maris stella 244r-244v, ca, CN
    • Ave trinitatis cubile 244v-245r, ca, CN
    • Ave Maria angelorum 245r-245v, ca, CN
    • Ave virgo mater intermerata 245v, ca, CN
    • Ave venerabilis venustate 245v-246r, ca, CN
    • Ave generosa filia 246v, ca, CN
    • Ave mundi spes Maria 246v-247r, ca, CN
    • Benignam dignam 247r-247v, ca, CN
    • Collaudemus matrem Domini 247v-248r, ca, CN
    • Culmen honoris 248r, ca, 2v
    • Cuncti nunc assurgentes 248r-248v, ca, CN
    • Dum iubar astris oritur 248v-249r, ca, CN
    • Depromemus laudes 249r-249v, ca, CN
    • En positive collaudando 249v, ca, CN
    • Ex Iacob sydere 249v-250r, ca, CN
    • En archa quam tunc federis 250r, ca, CN
    • En emola typica 250r-250v, ca, CN
    • Est de monte lapis 251r, ca, CN
    • Genitricem Dei cordialiter 251r-251v, ca, CN
    • Gaude quam magnificat 251v, ca, CN
    • Imperatrix gloriosa 251v-252r, ca, CN
    • Illustratam venustate 252r-252v, ca, CN
    • Iam prestolantes 252v-253r, ca, CN
    • In laudem Marie 253r-253v, ca, CN
    • Iesu dulcis mater bona 253v-254r, ca, CN
    • In hoc festo Domino 254r-254v, ca, CN
    • Imperatrix egregia salus 254v, ca, CN
    • Iesu mater deica 254v-255r, ca, CN
    • Imber nunc celicus 255r-255v, ca, CN
    • Mittitur archangelus 255v, ca, CN
    • Melodice vocis exordium 256r, ca, CN
    • Pulcerima rosa 256r-256v, ca, CN
    • O regina lux divina 256v-257r, ca, 3v
    • Prima declinacio 257r-257v, ca, CN
    • Resonans cleri cetus odas 257v-258r, ca, CN
    • Salve regina glorie 258r-258v, ca, CN
    • Solis previa aurora fulgida 259r, ca, 3v
    • Salve amicta sole 259r-259v, ca, CN
    • Singuli catholici 260r, ca, CN
    • Superni iubar etheris 260r-260v, ca, CN
    • Sanctissima mitissima 260v-261r, ca, 2v
    • Salve mater gracie 261r, ca, CN
    • Salve lux fidelium 261r, ca, CN
    • Vigilanter melodum 261v, ca, CN
    • Vale imperatrix celica 261v, ca, CN
    • Venusta regina 262r-262v, ca, CN
    • Virgo nobilis genitrix 262v-263v, ca, CN
    • Virgo felix et serena 263v, ca, CN
    • Mater altissimi regis 264r, ca, CN
    • Ave virgo nobilis regina 264r-264v, ca, CN
    • Imperatrix egregia virgo 264v-265r, ca, CN
    • Pacis hec sunt munera 265r, ca, CN
    • O rex regum 265v-266r, ca, CN
    • In hac die decantemus 266r, ca, CN
  • [In nativitate Domini] 266r
    • Dies est leticie 266r-267r, ca, CN
    • Ewangeliso gaudium 267r, ca, CN
    • Nunc angelorum gloria 267r-267v, ca, CN
    • Danielis prophecia 267v-268r, ca, CN
    • Ezechielis porta 268r, ca, CN
    • Nobis est natus hodie 268r-268v, ca, 2v
    • Nastal nam den wesely 268v, ca, SN
    • Magnum nomen Domini Emanuel 268v-269r, ca, SN
    • Gmeno Bozie welike 269r, ca, SN
    • Laus Domino resonet 269r-269v, ca, CN
    • Weselme se neb nam se narodil 269v, ca, SN
    • En virgo parit filium 269v, ca, NI
    • Narodil se Kristus pan 269v-270r, ca, SN
    • Collaudemus collaudemus Christum 270r, ca, CN
     • Sub eadem nota 270r, ca, CN
    • Angelowe gsu zpiewali 270r, ca, SN
   • In novo Anno 270v
    • In hoc anni circulo 270v-271r, ca, NI
   • In Epiphania Domini 271r
    • Puer natus in Bethleem 271r, ca, CN
    • Pueri nativitate 271r, ca, NI
    • Ex legis observancia 271r-271v, ca, CN
  • [In resurrectione Domini] 271v
    • Buoh wssemohucy 271v-272r, ca, CN
    • Morte pater divinus 272r-272v, ca, CN
    • Stupefactus inferni dux 272v-273r, ca, CN
    • Surrexit Christus hodie 273r, ca, CN
    • Surgit in hac die Christus 273r-273v, ca, CN
    • Wstal gest teto chwile 273v-274r, ca, SN
    • Deus omnipotens 274r, ca, CN
    • Iam Christus ab inferis 274r-274v, ca, CN
    • Cedit yems eminus 274v-275r, ca, 2v
    • Mortis en cum gloria 275r-275v, ca, CN
    • Resurgenti colletemur 275v, ca, CN
    • Resurrexit Dominus 275v-276r, ca, CN
    • Resurgenti Nazareno 276r, ca, 2v
    • Poebum eclipsi tumuli 276v, ca, CN
    • Fortis ecce leo 276v-277r, ca, CN
    • Wzkrzissenie spasytele sweho 277r-277v, ca, NI
    • Utiesseny nam den nastal 277v-278r, ca, NI
   • De Ascensione Domini 278r
    • Ascendit Christus hodie 278r-278v, ca, NI
    • Constat ethereis Iesum 278v, ca, CN
    • Modulemur die hodierna 278v-279r, ca, CN
  • [Per annum] 279r
   • De sancto Spiritu 279r
    • Spiritum misit hodie 279r-279v, ca, NI
    • In laudem sancti Spiritus 279v, ca, SN
    • Veni dulcis consolator 279v-280r, ca, 2v
    • Witay sladky tiessiteli 280r, ca, SN
    • Seslanie Ducha swateho 280r-280v, ca, NI
   • [De sancta Trinitate] 280v
    • Profitentes trinitatem 280v-281v, ca, 2v
    • Item alia sicut Surrexit Christus 281v, ca, CN
     • Gloriosa trinitas 281v, ca, SN
    • Alia 281v, ca, CN
     • Deum trinum in personis 281v, ca, SN
   • De Corpore Christi 281v
    • Iesus Cristus nostra salus 281v-282r, ca, CN
    • Vivus panis angelorum 282r-282v, ca, CN
    • Corpus Christi cum sanguine 282v, ca, SN
    • Mens surgat 282v-283r, ca, CN
    • Christus eternalia 283v, ca, 2v
    • Krystus wieczne 283v-284r, ca, SN
  • [De sanctis] 284r
   • Iohannis baptiste 284r
    • Inter natos mulierum 284r-284v, ca, CN
   • De sancto Petro et Paulo sub eadem nota 284v
    • Due vere sunt olive 284v-285r, ca, SN
   • De sancto Iacobo sub illa nota Constat ethereis 285r
    • Iam cuncti psallite 285r, ca, SN
    • Item alia 285r, ca, CN
     • Iubileo cum carmine 285r, ca, SN
   • Magdalene 285v
    • Felici peccatrici 285v, ca, SN
    • Virens in civitate 285v, ca, SN
   • De assumcione beate virginis 285v
    • Prelustri elucencia 285v-286v, ca, 2v
    • Candens ebur castitatis 286v, ca, SN
   • In dedicacione Ecclesie 286v
    • Urbs beata Syon 286v, ca, SN
   • Item aliud 286v
    • Zacheus arboris 287r, ca, SN
   • [De s. Wenceslao] 287r
    • Wenceslao duci claro 287r, ca, CN
   • Michaelis 287r
    • Candor claritatis 287r-287v, ca, CN
   • [De s. Ursula] 287v
    • Ursula speciosa 287v-288r, ca, 2v
   • [De s. Martino] 288r
    • Beati qui esuriunt 288r, ca, CN
    • Martine sancte 288r-288v, ca, CN
    • Genti confer opem 288v-289r, ca, 2v
   • [De s. Katharina] 289r
    • Melos premat hilariter 289r-289v, ca, 2v
    • Katherine solemnia 289v, ca, SN
    • Nunc festum celebremus 289v-290v, ca, 2v
  • [Commune sanctorum] 290v
   • De domina sequntur 290v
    • Ave dei melos 290v-291r, ca, CN
    • Vocularum emoneuma 291r-291v, ca, CN
    • De radice Yesse orta 291v, ca, CN
    • Ave Maria gracia plena 291v, ca, CN
    • Dies iam leticie 292r, ca, CN
    • Gaudeamus pariter omnes 292v, ca, CN
    • Iubilemus omnes unanimiter 292v-293r, ca, CN
    • Recolamus virginis 293r-293v, ca, CN
    • Verbum patris mundo 293v-294r, ca, 2v
    • Voces lete modulos 294r, ca, CN
    • Felix Syon fili 294r-294v, ca, CN
    • Aaron virga floruit 294v-295r, ca, CN
    • Auroram lucis visitat 295r-295v, ca, SN
    • Canitur sicut Solis previa 295v, ca, CN
     • Plena gracia nevorum 295v, ca, SN
    • Gaude virgo gloriosa 295v-296r, ca, SN
    • Ave virgo virginum 296r-297r, ca, SN
    • Canitur sicut Sidech tam 297r, ca, CN
     • Salve mundi domina 297r-297v, ca, SN
    • Modulisemus omnes 297v, ca, 2v
   • Katherine virginis 298r
    • Ex stirpe paganorum 298r, ca, 2v
   • [De navitivate] 298r
    • In natali Domini 298r-298v, ca, 3v
    • Ab archanis 298v-299r, ca, 2v
   • Epiphanie 299r
    • Tres magi 299r, ca, SN
   • Dorothee 299r
    • Gratulemus in hoc festo 299r-299v, ca, 2v
    • Dorothea coronata 299v, ca, SN
   • [Paschalia] 299v
    • Fortis ecce leo quere fortis ecce Q V 300r, ca, 3v
    • Modulemur die hodierna quere textum Q VII 300r, ca, 3v
    • Consolator gubernator 300r-300v, ca, SN
    • Otče bože wssemohucy 300v-301r, ca, 3v
    • O salutaris hostia 301r, ca, SN
   • Iohannis baptiste 301r
    • Iohannes Christi baptista 301r, ca, SN
   • Visitacionis beate Marie 301r
    • Exurgens virgo hodie 301r, ca, SN
   • Nativitatis Marie 301r
    • Gaude celestis civitas 301r-301v, ca, SN
 • [Graduale, additamenta] 301v
    • Anno domini 1505 nonis mensis Iunii Hoc est ipso die sancti Bonifacii reverendus in Christo pater et dominus Dominus Philippus Villanova dei et Apostolice sedis providente gracia Episcopus Sydonensis ? etc. altare Corporis Christi quod Iohannes Franus struxerat benedixit et consecravit. Singulis igitur annis officio sequenti dies illa haud pretermittatur. Tandem et memoria benefactorum a fratribus recitetur. 301v
  • [Commune sanctorum] 302r
   • In dedicacione altaris 302r
    • Dicit dominus sermones 302r, in, CN
    • Alleluia / Veni sancte Spiritus A XV 302r, all, TI
    • Prosa Veni sancte Spiritus H VI 302r, seq, TI
    • Offertorium Stetit angelus D I 302r, off, TI
    • Communio 302r, co, CN
     • Passer invenit 302r-302v, co, CN
   • De una electa introitus 302v
    • Cognovi domine 302v, in, CN
    • Graduale Audi filia C XII 303r, gr, TI
    • Alleluia / Omnis gloria eius 303r, all, CN
    • Prosa 303r, seq, CN
     • Eya mater nos agnosce 303r, seq, CN
    • Offertorium Filie regum C XIII 303r, off, TI
   • De martiribus 303r
    • Introitus Sapienciam sanctorum VIII 303r, in, TI
    • Graduale 303r, gr, CN
     • Vindica domine 303r-303v, gr, CN
    • Alleluia quere VIII 303v, all, TI
    • Tractus Qui seminant SVIII 303v, trc, TI
    • Offertorium VIIII 303v, off, CN
     • Tractus de beata virgine tempore quadragesimali  303v, off, CN
    • Laus tibi Criste filio 303v-304v, trc, CN
 • [Antiphonale] 305r
  • In Nativitate Domini ad matutinum 305r
   • Invitatorium 305r
    • Cristus natus est nobis 305r, ant, CN
   • Psalmi ad nocturnum 305r
    • Antiphona 305r, ant, CN
     • Dominus dixit / Ps. Quare fremuerunt 305r, ant, CN
    • Antiphona 305r, ant, CN
     • Tanquam sponsus / Ps. Celi enarrant 305r, ant, CN
    • Antiphona 305r, ant, CN
     • Diffusa est gracia / Ps. Eructavit 305r, ant, CN
    • Versus Tanquam sponsus 305r, w, TI
    • Responsorium 305r, re, CN
     • Hodie nobis celorum rex 305r-305v, re, CN
    • Responsorium 305v, re, CN
     • Hodie nobis de celo 305v-306r, re, CN
    • Responsorium 306r, re, CN
     • Descendit de celis 306r-307r, re, CN
     • Felicia angelorum gaudia 306r-306v, retr, CN
  • In sacratissima nocte paschali ad matutinum 307r
   • Invitatorium 307r
    • Alleluia alleluia 307r, ant, CN
   • Ad nocturnum 307r
    • Antiphona 307r, ant, CN
     • Ego sum qui sum / Ps. Beatus vir 307r, ant, CN
    • Antiphona 307r, ant, CN
     • Postulavi Patrem meum / Ps.Quare 307r, ant, CN
    • Antiphona 307r, ant, CN
     • Ego dormivi / Ps. Domine quid 307r-307v, ant, CN
    • Versus Quem queris mulier 307v, w, TI
    • Responsorium 307v, re, CN
     • Angelus domini descendit 307v-308r, re, CN
    • Responsorium 308r, re, CN
     • Angelus domini locutus est 308r, re, CN
    • Responsorium 308r, re, CN
     • Cum transisset 308r-308v, re, CN
 • [Graduale, additamenta] 308v
   • Introitus de sancto Iohanne ewangelista 308v
    • In medio ecclesie 308v-309r, in, CN
    • Alleluia / Hic est discipulus 309r, all, CN
    • Offertorium Iustus ut palma W ? VI 309r, off, TI
   • Ciruli et Metudi Introitus 309r
    • Sacerdotes dei benedicite 309r-309v, in, CN
    • Graduale 309v, gr, CN
     • Sacerdotes eius 309v, gr, CN
    • Tractus 310r, trc, CN
     • Qui seminant 310r, trc, CN
   • [De uno martire] 310r
    • Sequens tractus canitur de uno martire 310r, trc, CN
     • Desiderium anime 310v, trc, CN
 • [Cantionale, additamenta] 311r
    • Ave regina celorum 311r, ca, 3v
    • Ave dei genitrix 311v-312r, ca, 3v
    • Stirps regalis / Salve mundi / Gloriose 312v-313r, mo, 3v
    • Salve domina inclita / Recordare virgo 313v-314r, mo, 3v
    • Salve mater gracie 314v-315r, ca, 2v
    • Preconia etroclita 315v-317r, ca, 3v
    • Vigilate omnes et orate 316v-317r, ant, CN
    • De passione Domini 317r, ky, CN
     • Kyrie eleyson. 317r-318r, ky, CN
    • Presidiorum erogatrix 317v-318r, ca, 2v
    • Que est ista / Hec est / Hec ad deum 318v-319r, ca, 3v
    • Ad processionem 319r, ant, CN
     • Vidi aquam 319r-320r, ant, CN
    • Phonicorum ethicorum 319v-321r, ca, 2v
    • Paranymphus adiit 321v-322r, ca, 2v
    • Concrepet / Nate dei / Exordium / Verbum caro 322v323r, ca, 4v
    • Omnis nunc microcosmus / Omnis mundus 323v-234r, ca, 2v
    • Paraneuma eructemus / Hominem / Pomi morsum / Sed paratus 234v-325r, ca, 4v
    • Congaudemus / En lux 325v, ca, 2v
    • Octaviano imperatore / Clamet cantet 326r, ca, 2v
    • Huius sit / Quem pastores / Natus est 326v, ca, 3v
    • Insignis infantule 326v-327r, ca, 2v
    • Angelis cantantibus 327v-328r, ca, 2v
    • Probleumata enigmatum 328v, ca, 3v
    • Vere miranda 329r, ca, 2v
    • Chorus noster / Sanctissimi / Dulcissona / Pangant nostra agmina 329v-330r, ca, 4v
    • Novus annus 330v, ca, 2v
    • Sophia / O quam pulcra / Magi videntes 331r, ca, 3v
    • Tria sunt / Videntes stellam / Reges 331v, ca, 3v
    • Samsonis honestissima 332r, ca, 2v
    • Palmiger a vernulis 332v-333r, ca, 3v
    • Terra tremuit / Cristus / Angelus / Surrexit 333v, ca, 4v
    • Ex lingwis multiphariis 334r, ca, 2v
    • Cristus surexit / Chorus / Christus surrexit 334v-335r, ca, 3v
    • Surrexit Christus 335r, ca, 3v
    • Cedit hyems eminus 335v, ca, 4v
    • Veni sancte Spiritus / Da gaudiorum / Veni sancte 335v-336r, ca, 3v
    • Pneuma eucaristiarum / Veni, veni vere / Dator eya / Paraclito tripudia 336v-338r, ca, 4v
    • Deum trinum / Hee persone / Unum verum 338v-339r, ca, 3v
    • Panis ewus / Pange exul / Panis ecce / Patribus / Tantum ergo 339v-341r, ca, 5v
    • Iesus Christus nostra salus 341r, ca, 3v
    • Pax eterna / Iacob scalam / Terribilis 341v-342r, ca, 3v
    • Presulem ephebeatum / Salvatoris / Hiis denegans / Atque nimis 342v-343r, ca, 4v
    • Resultet gens 343v-344r, ca, 2v
    • Quem elegit 344r, ca, 2v
    • Gaude dei genitrix / Gaude virgo / Gaude gaude 344v-345r, ca, 3v
    • Ave coronata / Ave coronata / Alma parens 345v-346r, ca, 3v
    • Presidiorum erogatrix 346v-347r, ca, 3v
    • O virga Yesse 347v, ca, 3v
    • Preformosa elegantis 348r, ca, 2v
    • O gloriosa domina 348v-349r, ca, 4v
    • Gaude mater 349v-350r, ca, 4v
    • Fulgens ex lucis 350v-351r, ca, 4v
    • Marie Magdalene 351r, ca, CN
     • Felici peccatrici 351r, ca, 3v
    • Discubuit Iesus 351v-352r, ca, 3v
    • / Fecit Aswerus [2nda pars] 352v, ca, 3v
    • [Vacuum est] 353r, vac, SN
    • Cristum ducem 353v-354v, ca, 4v
    • Pane Bozie buď przi nas 354v-355r, ca, 3v
    • Regina celi letare 355v-356r, ca, 3v
 • [Graduale, additamenta] 356v
   • Officium de Passione Domini 356v
    • Humiliavit semetipsum 356v, in, CN
    • Graduale 356v, gr, CN
     • Inpropeium 356v-357r, gr, CN
    • Alleluia / Ave rex noster 357r, all, CN
    • Prosa 357r, seq, CN
     • Ave Ihesu Criste 357r-358v, seq, CN
    • Offertorium 358v, off, CN
     • Insurrexerunt in me 358v, off, CN
    • Communio 358v, co, CN
     • Foderunt manus 358v, co, CN
   • Officium de compassione beatissime virginis Marie 358v
    • Introitus 358v, in, CN
     • Benedicta tu a Deo 358v-359r, in, CN
    • Graduale 359r, gr, CN
     • Plorans ploravit Maria 359r-359v, gr, CN
    • Alleluia / Fasciculus mirre 359v, all, CN
    • Prosa 359v, seq, CN
     • Stabat mater 359v-361r, seq, CN
    • Offertorium Recordare E V 361r, off, TI
    • Communio 361r, co, CN
     • Dedit unigenitum 361r, co, CN
   • De transfiguracione Domini 361r
    • Introitus 361r, in, CN
     • Effigies Ihesu Cristi 361r-361v, in, CN
    • Alleluia / Dies clarificatus / Et ecce vox 361v, all, CN
    • Prosa 361v, seq, CN
     • Speciosus forma 362r-363r, seq, CN
    • Offertorium Tui sunt celi A V 363r, off, TI
   • [Kyrie] 363r
    • Kyrie / Qui creasti omnia 363r-363v, kytr, CM
   • De passione Domini 364r
    • Offertorium 364r, off, CN
     • Dextera Domini 364r, off, CN
   • Iacobi apostoli maioris 364r
    • Alleluia / Dulcis tuba et sonora 364r, all, CN
   • Laurencii martiris 364r
    • Introitus 364r, in, CN
     • Confessio et pulchritudo 364r, in, CN
    • Alleluia / Levita Laurencius 364v, all, CN
   • Undecim millium virginum 364v
    • Alleluia / Stillas nibras 364v, all, CN
   • De uno martire 364v
    • Introitus In virtute tua C ? XIV 364v, in, NI
    • Alleluia / Letabitur iustus 364v-365r, all, CN
    • Offertorium Posuisti Domine C ? XIV 364v, off, NI
   • De martiribus 365r
    • Introitus 365r, in, CN
     • Sapienciam sanctorum 365r, in, CN
    • Alleluia / Iusti epulentur 365r-365v, all, CN
    • Alleluia / Letamini in domino 365v, all, CN
    • Offertorium 365v, off, CN
     • Letamini in domino 365v, off, CN
    • Omnipotentissime Adonay, deus magne 365v-366r, kytr, CN
    • Virgini Marie laudes 366v, seq, CN
 • [Missae „Rorate“ in adventu Domini] 367r
  • [Feria secunda] 367r
    • Kyrie / Angelorum domina 367r, kytr, TI
    • Cancio Illustratam O X ? 367r, ca, TI
    • Alelluia / Sancta Maria D IX 367r, all, TI
    • Prosa Salve virga spripis Iesse 367r, seq, TI
   • Canciones 367r
    • Solis previa P II 367r, ca, TI
    • Ave rubens N XV ? 367r, ca, TI
    • Angelus ad virginem N XV ? 367r, ca, TI
    • Dum iubar astris oritur O VII ? 367r, ca, TI
  • Feria tercia 367r
    • Kyrie 367r, ky, NI
   • Canciones 367r
    • Iesu culcis mater O XII 367r, ca, TI
    • Ave virgo virginum R IX 367r, ca, TI
    • Ave rubens rosa N XV ? 367r, ca, TI
    • Ave gloriosa O I 367r, ca, TI
    • Intuamur enixam 367r, ca, TI
    • Depromemus laudes O VII 367r, ca, TI
    • Alleluia / Subveni mater E IV 367r, ca, TI
    • Prosa Ab arce siderea 367r, seq, TI
    • Infra prosam Ave gloriosa virgo O I 367r, ca, TI
    • Salve amicta sole P II 367r, ca, TI
    • Solis previa P II 367r, ca, TI
  • Feria IV 367r
    • Kyrie 367r, ky, NI
   • Cantiones 367r
    • Vigilanter melodum P V 367r, ca, TI
    • Clemencia pax 367r, ca, TI
    • En archa O VIII 367r, ca, TI
    • Alleluia / Ab arce siderea Gabriel 367r, all, TI
    • Prosa Missus Gabriel N VII 367r, seq, TI
   • Infra prosam 367r
    • Angelus ad virginem N XV 367r, ca, TI
    • Depromemus laudes O VII 367r, ca, TI
    • Solis previa P II 367r, ca, TI
    • Ex Iacob sydere O VIII 367r, ca, TI
  • Feria V 367r
    • Kyrie / Cum iubilo 367r, kytr, TI
   • Canciones 367r
    • Mater altissimi regis P VII 367r, ca, TI
    • Cuncti nunc assurgentes O VI 367r, ca, TI
    • Alleluia / Clericorum caterva 367r, ca, TI
    • Prosa Rex celi N XI 367r, ca, TI
   • Infra prosam 367r
    • Venusta regina P V 367r, ca, TI
    • Angelus ad virginem N XV 367r, ca, TI
    • Ex Iacob sidere O VIII 367r, ca, TI
    • Illustrata O X 367r, ca, TI
  • Feria VI 367r
    • Kyrie 367r, ky, NI
   • Infra kyrie 367r
    • Gaude virgo gloriosa R IX 367r, ca, TI
  • Sabato 367r
    • Kyrie / Virginitatis 367r, kytr, TI
   • Infra kyrie 367r
    • En emola typica O VIII 367r, ca, TI
    • Ave trinitatis cubile O III 367r, ca, TI
    • Ave sanctissima regina O II 367r, ca, TI
    • Kyrie 367r, ky, NI
    • Iesu dulcis O XII 367r, ca, TI
    • Ex Iacob O VIII 367r, ca, TI
   • Infra kyrie canciones 367r
    • En archa O VIII 367r, ca, TI
    • Vocularum emoneuma R IV 367r, ca, TI
    • Collaudemus matrem O VI 367r, ca, TI
    • Depromemus laudes O VII 367r, ca, TI
    • Ave virgo nobilis P VI 367r, ca, TI
    • Venusta regina P V 367r, ca, TI
   • Sabbato alie canciones 367r
    • Kyrie / Virginitatis 367r, ky, TI
    • En emola O VIII 367r, ca, TI
    • Salve amicta P II 367r, ca, TI
    • Ave trinitatis O III 367r, ca, TI
    • Ave sanctissima O II 367r, ca, TI
    • Cuncti nunc assurgentes O VI 367r, ca, TI
    • Mater altissimi P VII 367r, ca, TI
    • Alleluia / Sancta Maria D IX 367r, all, TI
    • Prosa Ave preclara M XI 367r, seq, TI
   • Canciones 367r
    • Ex Iacob O VIII 367r, ca, TI
    • Imperatrix gloriosa O X 367r, ca, TI
    • Iesu dulcis O XII 367r, ca, TI
    • Angelus ad virginem N XV 367r, ca, TI
    • Dum iubar O VII 367r, ca, TI
    • Viginanter melodum P V 367r, ca, TI
    • Kyrie Zawissowo 367r, kytr, TI
    • Ave trinitatis O III 367r, ca, TI
    • En emola O VIII 367r, ca, TI
    • Salve regina P I 367r, ca, TI
    • Ave virgo gloriosa 367r, ca, TI
    • Alleluia / O Maria mater Christi E I 367r, all, TI
    • Prosa Ave verbi dei I XV 367r, seq, TI
    • Ave sanctissima O II 367r, ca, TI
    • Infra prosam alique ex kyrie 367r
    • Kyrie 367r, ky, NI
   • Canciones 367r
    • Collaudemus matrem O VI 367r, ca, TI
    • Dum iubar O VII 367r, ca, TI
    • Ave gloriosa virgo O I 367r, ca, TI
    • In hac die decantemus P IX 367r, ca, TI
    • Kyrie Summum 367r, ky, TI
    • Ave sanctissima regina O II 367r, ca, TI
    • In hac die decantemus P IX 367r, ca, TI
    • En positive O VIII 367r, ca, TI
    • Prelustri elocencia O XIV 367r, ca, TI
    • Gaude quam magnificat O X 367r, ca, TI
    • Salve regina glorie P I 367r, ca, TI
    • Ave rosa in Iericho N XV 367r, ca, TI
    • Voces lete modulos R VII 367r, ca, TI
    • Dum iubar O VII 367r, ca, TI
    • Collaudemus matrem O VI 367r, ca, TI
    • Salve amicta P II 367r, ca, TI
    • Prosa Ave preclara M XI 367r, ca, TI
    • Imperatrix egregia P VIII 367r, ca, TI
    • Solis previa P II 367r, ca, TI
    • Superni iubar P III 367r, ca, TI
    • Alia prosa 367r, seq, CN
     • Ab arce sidera descendit 367r, seq, TI
    • Prima declinacio O XV 367r, ca, TI
    • Imperatrix egregia O XIII 367r, ca, TI
    • Depromemus laudes O VIII 367r, ca, TI
 • [Indices] 367r-367v
    • [Nomina varia saec. XVIII. et XIX.] op.inf.