Manuscript items:

Kancionál duchovních písní

 

Polička (okr. Svitavy); Městské muzeum a galerie, Tylova 112, sign. PČ 1871

Rukopis obsahuje: 15 položek.

Seznam užívaných zkratek
 • [Front matters]
     • [Poličský kancionál, 1545-6] FrontMatters, , CN
     • [obsahuje řadu hymnů, kromě toho:] FrontMatters, , CN
    • Grates nunc omnes D16, seq, CN
     • Diky giz nynij wzdawayme D16, seq, CN
    • Yako Regina Celi letare M17, ant, CN
     • Krýstus Spasýtel, wstaupil na nebe nass M17, ant, CN
    • Swrchowaneho krale pochwalmež oslawně N4, seq, CN
    • Regina celi O11, ant, CN
     • Krystus zaslibil ucžedlnikum když zde s nimi bydlil O11, ant, CN
    • Nawsstěw nas Dusse swatý, nawsstěw mistrze przedobtý Q9, seq, CN
    • O maudrosti Boži, kteraž sy z ust neywyžssiho possla Q9, ant, CN
    • Pane moczny krali nad krale Bože Abrahama sobie mileho Q9, ant, CN
    • Pane Bože krali nass Bože Abrahamuw racz nam dati Q9, ant, CN
    • Sanctus kryž se libij Q9, sa, CN
     • Hospodin pan Buh Swatý, neobsahle podstaty Q9, sa, CN