Manuscript detail:

Graduale (od sv. Haštala v Praze) 

  Uložení: Kroměříž; Knihovna na zámku,
  Signatura: M I-1
  Datace: cca 1580
  Lit. kniha: Graduale
  Obsah: 2r [Graduale]
  Provenience: Čechy
  Notace: Ano
  Poznámka:
    Obsah rukopisu