Manuscript detail:

Kancionál český 

  Uložení: Hradec Králové; Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465,
  Signatura: Hr 10 (II A 10)
  Datace: XVI
  Lit. kniha: Cantionale
  Obsah: 1v [Cancionale], 165r [Processionale], 192v [Cantionale]
  Provenience: Čechy
  Notace: Ano
  Poznámka: Kancionál český, 2.polovina 16. Století, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, sign. Hr-10 (II A 10)
    Obsah rukopisu