Manuscript detail:

Kancionál čtyřdílný kůru sv. Štěpána v Novém Městě Pražském 

  Uložení: Praha; Národní knihovna,
  Signatura: XVII B 7, 2
  Datace: konec 70. let XVI. s.
  Lit. kniha: Cantionale, Graduale
  Obsah: 1r [Graduale - cantionale, pars verna]
  Provenience: Čechy
  Notace: Ano
  Poznámka: napsal Jakub Codicillus z Tulechova Datováno: konec. 70. Let 16. století.
    Obsah rukopisu