Manuscript detail:

Utrakvistický kancionál duchovních písní 

  Uložení: Kolín; Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo nám. 8,
  Signatura: př. č. 80/88
  Datace: 1510-1520+ přípisy ze 40. let XVI. s.
  Lit. kniha: Varia, Cantionale
  Obsah: 3r [Cancionale], 375r [Graduale - missae votivae per hebdomadam], 396r [Kyriale]
  Provenience:
  Notace: Ano
  Poznámka: Studie F. Hofmanna identifikuje jako písaře bakaláře Martina z Výskytné; nutno prověřit.
    Obsah rukopisu