Manuscript detail:

Graduál týnského kůru, díl I (recte: literátů od sv. Valentina) 

  Uložení: Praha; Národní knihovna, fond Křižovnická knihovna deponovaná v NK
  Signatura: XVIII A 7
  Datace: 1559-1592
  Lit. kniha: Graduale
  Obsah: 1r [Kyriale], 61r [Graduale]
  Provenience: Čechy
  Notace: Ano
  Poznámka: Rukopis je některými badateli připisován (nesprávně?) písařské dílně Jana Táborského z Klokotské Hory, mezi iluminátory lze identifikovat Fabiána Puléře, plus řada anonymních iluminátorů. Pavel Brodský předpokládá, že se podílel i Matěj Hutský z Křivoklátu. Provenienci identifikovala Šárovcová, Umění 2005.
    Obsah rukopisu