MVSICA

Clavis nigra - repertorium vícehlasých kompozic zapsaných většinou černou menzurální notací dochovaných v pramenech, které jsou uloženy v různých institucích po České republice. Databáze je kompilací pramenů zpracovaných v rukopisném katalogu doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc., v RISMu (B/IV) apod.

Hymnorum Thesaurus Bohemicus - databáze českých duchovních písní tištěné kancionálové produkce 16. - 18. století. Věnováno památce prof. Antonína Škarky.

LIMUP - databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience (15.-16. století).

Obsah Franusova kancionálu (rukopis II A 6, olim B 1 Muzea východních Čech v Hradci Králové). Zpracováno ve formátu pdf. Nejříve si tedy budete muset stáhnout a nainstalovat prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
Rukopis z r. 1505 ... obsahuje jednohlasé a vícehlasé části latinského ordinaria missae, jednohlasé části propria missae a soubor sekvencí pro vybrané svátky liturgického roku. Soubor mensurálních jednohlasých i vícehlasých latinských a českých písní, ... soubor latinských a českých vícehlasých skladeb (motetta, písně, pro 2-5 hlasů), ... v dopňcích též vybrané jednohlasé části officia a zpěvy k procesí. (J. Černý, Soupis hudebních rukopisů Muzea v Hradci Králové, in: Miscelanea Musicologica XIX, Praha 1966, str. 39).
Digitální facsimile rukopisu je možno po domluvě prezenčně studovat v ÚKS AV ČR.