REPERTORIUM
Bajky
Autor: Aesopus
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1488
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-I


   

(Vita et fabulae secundum Henricum Steinhövel, boh.). 4°.

Zlomek, zachovány 2 listy, sign. b4 + b5. 33 ř. na fol. b 4b, 34 ř. na fol. b 4a. Typ 1 : 103G. Minuskulní reprezentanta (fol. b 5a). Vynechané místo pro inic. ve výši 4 ř. (fol. b 5a). 2 dřevořezy (fol. b 5a, b).

Fol. ? a (sig. b iiii) ř. 1: y przyssed domuow posadil se gest a panij gmenem gme- // nowaw misu s krmiemi przedni složyl gest y rzekl~ ... // ...

Fol. ? a (sign. [b 5]) ř. 14: ... Neb ia wam slibugi že toho dowedu že bez ža // dne prozsby sama do domu przigde~ // Dřevořez // (d4) Ruheho dne wzem penieze bral se gest na trh~ y // nakupil gest slepicz~ ... // ...

Fol. ? b (sign. [b 5]) ř. 19: ... przyprawiw spolu stoliczym dal gest giesti~ // Dřevořez.

Soupis 15. Knihopis I, 1. Jungmann III, 106. Hanka čís. 34. GW 367. H 363. Schreiber 3041.

Tisk Ezopa - a není vyloučeno, že právě tento fragment - byl znám v literatuře již od 16. stol. (Mitis, Crugerius, Kořínek) a pokládán za tisk kutnohorský z r. 1480; teprve Ungar a Dobrovský rozeznali, že je to tisk pražský a posunuli datování k r. 1487-1488.

Ve vydání Antonína Truhláře "Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky" (1901) je úplná reprodukce. - Nově vydáno ve faksimile s výkladem Pravoslava Kneidla "Ezopa Život s fabulemi" (Praha, PNP 1978).

Z tisku je zachován unikátní fragment o dvou listech; není vyloučeno, že se jedná o korekturu, poněvadž dřevořez na fol. b 5a je vytištěn obráceně. Sign. b 4 je označena "b ii?i" místo "iiii". - Jungmann III, 106 uvádí strahovský zlomek a přidává: "V katalogu knihovny hrab. Mitrovského zaznamenáno jest vydání od r. 1487 a 1557. Zdali celý exemplář, nepovědomo." Podle laskavého zjištění brněnských pracovníků není tento prvotisk ani v knihovně Mitrovských v Městském archivu v Brně, ani v jiných zámeckých knihovnách.

Dřevořezy jsou řezány podle německých předloh.

PRAHA: Strahovská knihovna D O VI 9 (Zahradník str. 3: exemplář je poškozen; listy jsou všity do obálky v pořadí b 5, b 4).