Kabinet pro klasická studia AV ČR
Na Florenci 3, 110 00, Praha 1
tel. č.: +420 234 612 303 (sekretariát)
fax: +420 234 612 305 (společný)
IČO: 67985955

Server věnovaný projektům, které se uskutečňují na půdě KKS AV ČR, pracovišti Filosofického ústavu AV ČR.
Obecné informace o Kabinetu (struktura pracoviště, dějiny, osobní stránky zaměstnanců atp.) naleznete na samostatných webových stránkách.

 

Antické oddělení

   

Slovník středověké latiny

   
 

Biblická studia

Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví

Knihopis

 

Knihovna

Databáze

   

 

 

    Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty  

 
     

Připomínky (úprava webu, technické problémy...) adresujte Webmasterovi