KNIHOVNA KKS FLÚ AV ČR

Charakteristika
Knihovna Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Shromažďuje literaturu z oblasti klasické filologie, historie, archeologie, umění, filosofie, teologie, patrologie a prameny i sekundární literaturu ke středověku, renesanci, humanismu a baroku.

Knihovní fond
Knihovní fond čítá kolem 50 000 svazků především v češtině, latině, řečtině, němčině, angličtině, francouzštině a dalších evropských jazycích. Knihovna odebírá asi 70 titulů českých i zahraničních odborných periodik. Fond je roztříděn oborově a z větší části je přístupný ve volném výběru.
Elektronická podoba katalogu v systému T-series, stejně jako lístkový katalog, se připravují.

Služby knihovny
Podrobnější informace o službách knihovny a podmínkách jejich poskytování najdete v Knihovním řádu

Elektronické databáze

Výpůjční doba
úterý – středa   9.00-18.00
Ostatní dny dle domluvy.

Kontakty
tel.: 222 828 315 (301)
234 612 315 (301)
email:  knihovna[zavinac]ics.cas.cz

Z publikační činnosti ÚKS

Knihovny s tematicky příbuzným fondem

 

Home