Informační zdroje

Zpřístupnění databází z oborů klasické filologie, medievistiky, biblistiky, teologie, historie, církevních dějin, filosofie, dějin umění a dalších se mohlo realizovat díky finančnímu přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory projektů výzkumu a vývoje (projekty LI002018 a LI01022 a 1N04098).

Projekt LITTERAE ANTE PORTAS (společně s MU a dalšími institucemi)

On-line placené zdroje (v budově ÚKS zdarma):

On-line zdroje zdarma:
čas od času aktualizovaný seznam odkazů na internetové stránky - informační zdroje pro klasická studia (plné latinské texty, slovníky, encyklopedie...).  Upozornění na opomenuté zdroje vítány (zurek[zavinac]ics.cas.cz).