ELEKTRONICKÉ DATABÁZE v KKS

Přístup k databázím je přes webový portál Litterae ante portas

Kliknutím na databázi získáte její stručný popis

Časově omezený přístup (v rámci projektu INFOZ) je také k těmto on-line zdrojům: