REPERTORIUM
Artikule sněmovní - 1474
Autor: Artikulové sněmu Království českého
Číselné označení: Urb-II

O sněmu benešovským sepsání. 1474.

Záznam byl poprvé uveden v Indexu str. 247 a doslovně převzat Dobrovským v Böhm. Litteratur I, 149 i Ungarem v Revision II, 104, pozn. **; Pelcl fol. 1a zaměnil "sepsání" za "snešení". Jungmann III, 408 i Hanuš, Dodavky II, 56 odkazují na rukopis Hořovický. Tobolka ve Slovníku str. 69-70 čís. 3 pokládá tisk za pravděnepodobný.

Není znám žádný exemplář, zpráva se patrně týká rukopisu.

Edici srov. u Palackého v AČ IV, 471-476.

Soupis Spuria 7.