REPERTORIUM
Artikule sněmovní - 1485
Autor: Artikulové sněmu Království českého
Číselné označení: Urb-V

Sněm v Kutné Hoře v pondělí po sv. Mikuláši 1485, konečné usjednocení strany pod obojí a pod jednou.

Jungmannův záznam III, 415 zní: "Sněm v Kutné hoře v pondělí po sv. Mikuláši 1485, konečné usjednocení strany pod obojí a strany pod jednou. Rkp. v bib. Lobk. též veř. bib. XVII A 16, str. 103; též v Talemb. knize list 299. Tištěn jest. Sněm o Laetare 1485 rkp. Fürst. II." Záznam je zmatený a je kontaminací dvou událostí. Denní datum "v pondělí po sv. Mikuláši" se vztahuje na pozvání krále Vladislava II. na sněm, položený na 8. prosince 1483 do Kutné Hory, kdežto rok se vztahuje na sněm v Kutné Hoře, který se konal teprve od neděle Laetare 13. - 20. března 1485 a byla na něm dojednána památná smlouva Kutnohorská o náboženském míru v zemi (pozvání na sněm je otištěno v AČ V, 413-414). Na stopu tisku vede marginální poznámka v Jungmannem uvedeném rukopise NK sign. XVII A 16 (Truhlář čes. 16), kde na fol. 102b-111a je zápis o kutnohorském sněmu 1485 a v poznámce dodáno "W starych Kompaktatech" - je to odkaz na tištěné vydání kompaktát z r. 1513 (Knihopis 1578), v němž je Kutnohorská smlouva otištěna na fol. F 8a - G 5a; podobný odkaz ve stejném rukopise na tištěná kompaktáta je v marginální poznámce k roku 1512, kdy bylo dohodnuto, aby Kutnohorská smlouva byla zapsána do desk zemských (v rukopise fol. 116a - 118a, v tisku kompaktát fol. G 5a - G 7a). Ve starším tisku kompaktát vydaném okolo r. 1500 (srov. zde čís. Urb-XXVII) smlouva zapsána není. Literaturu srov. v článku Emmy Urbánkové Prvotisky českých sněmovních artikulů v Ročence SK ČSSR 1966, str. 136-153.

Není znám žádný exemplář, jedná se patrně o rukopisy a o otisk v Kompaktátech z r. 1513. Tobolka ve Slovníku neuvádí.

Edice u Palackého v AČ IV, 512-516 a AČ V, 418-427.

Soupis Spuria 11.