REPERTORIUM
Bible Pražská
Autor: Bible
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1488
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-IX

 

BIBLE Pražská. (Biblia, boh.). V Starém Městě pražském, [Tiskař Pražské bible], nákladem Jana Pytlíka, Severýna kramáře, Jana Bílého od Čápů a Matěje od Bílého lva, VIII. 1488. 20.

610 listů. a10 - g10 h8 i10 - z10 A10 B8 C10 - Z10 AA10 BB10 CC8 aa10 - ll10 mm8 <i ii iii iiii> 8 2 sloupce. 44,46-48 ř. Nadpisy stran. Typ 1 : 105G. Minuskulní reprezentanty, někde vynechané. Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 3 ř., na dolním okraji listů 2 ř., v textu i 4-9 ř. Antikvové římské číslice. Rejstřík. Tištěno černě a červeně.

Fol. 1: nepotištěné

Fol. 2a (sign. a ii) nadpis: Pocžinase przedmluwa // sl. alfa ř. 1: (červeně) Zadosti welikee byl nieyaky Paulin~ // kniez pocztiwy~ aby mohl rozumieti // Pismom swatym~ a od tohoto se swie // ta od trhnuti Y psal kswatemu Jerony // mowi~ po nieyakem bratru Ambožo // wi~ ... // ... ř. 14: ... A // takto gcy pocžina~ (černě) Capitola ~I~ // [9] RATR Am // brož~ twe mi da- // ry přinesw podal // mi spolu y prze v // tiessene Episstoli // ...

Fol. 5b alfa (sign. a v) ř. 44: ... ~žeby miel vmrzi- // ieti~ //

Fol. 5b beta ř. 1: (t3) Ato ge gina przedmluwa swa // teho Jeronyma kteruž ge [sic] psal // desideryassowi biskupu~ ... // ... kteryž ho psanim swym // prosyl~ aby patery knihy Moyžiesso- // wy~ z židowske rzecži przeložil do latin // ske~ y kterak by se chtiel ktomu mieti~ // tiemto listem odpowieda gemu a die ~ // [6] Esideryasse sweho~ przi // yal sem psanie ~ ... // ...

Na Fol. 6b alfa (sign. [a 6]) ř. 4: ... w latinsku ge rzecž prze- // ložiti~ // Tak se skonawa przedmluwa na pa // tery knihy Moyžiessowy Swateho Je // ronyma~ ... // ř. 16: ... vžytek przelo- // zenie tohoto wyprawuge a oznamuge~ // (mezera 23 ř.) ř. 18: Pocžinagi se Prwnie knihy Moy- // žiessowy~ Capitola ~I~ //

Fol. 6b beta ř. 1: [9] A pocžatku stwo // rzil buoh nebe ... // ...

Fol. 11a alfa (sign. b) ř. 1: yazyk gich~ atby žadny neporozumiel //

Fol. 484b beta (sign. [CC 8]) ř. 42: ... A protož tato rzecž bud' // skonana~ amen~ // Skonawagise Knihy Machabeyske~ //

Fol. 485a (sign. aa nadpis): Przedmluwa // sl. alfa ř. 1: Przedmluwa Swateho Je // ronyma Na Zakon Nowy // (m3) Nozy že su byli kterziž čtenie spi // sowali ... // ...

Fol. 485b beta ř. 8: nežli žiwym krzestianuom // Pocžyna se cžtenie Sepsane od~ Swa- // teho Mathusse Ewangelisty Pana na // sseho Gežisse krysta // Capitola~I // [9] Niha narozeneho // gežisse krysta sy- // na dawidowa ... // ...

Fol. 602b beta (sign. [mm 8]) ř. 27: ... Milost pana nasseho Geži // sse Krysta sewssemi wami~ AMEN // Praczy teto a diela~ knih tiechto zakona // božieo konecz včinien g_ sstiastnie ~w sla // wnem Miestie Starem Pražskem~ kte // ružto praczy ~ slowutni mužie a miesstia // nee Pan Jan pytlik~ a pan Seweryn // kramař too leta konsselee» pan Jan od // čapuow~ a pan Matieg od bieleo lwa~ p // hledagicze naprzed keczti a k chwale bo- // žie~ a k dobrev a počestnemu koruny sla // wne zemie cžeske~ a ku prospiechu wier // nych Cžechow y Morawanow~ snaž- // nie przed se wzemsse~ przi nie Naklady // znamenite cžinili su» a mužuow vcženych // Mistrnow [sic] Pražskych» a ginych w za- // konie božie rozumnych~ wtő vžiwagice // pomoczy przy wykladech slussnych a p // wych~ tak až k koncy tuž pcy prziwedli // A to leta božieo tisyczieo cžtyrzsteo osmde // sateho osmeho Miesyecze Srpna~ //

Fol. 603a alfa (sign. [<i ii iii iiii>] i) ř. 1: (červeně) Pocžina se Registr_ to gt prawidlo na // Episstoly a na Cžtenie~ kterež se cžtu w // Kostelech przes rok~ ... // ...

Fol. 609a alfa (sign. [<i ii iii iiii> 7]) ř. 36: ... Wyssed ge // žiss pochaziesse Jerycho (červeně) Konecz (černě) czož // biesse zahynulo~ // (červeně) Pocžina se Registrum a neb prawidlo // o Swatečnich Episstolach a Cžtenich // przes czely rok~ // ...

Fol. 610a beta (sign. [<i ii iii iiii> 8]) ř. 46: Podobno gt kralowstwi nebeske desieti // pannă (červeně) konecz (černě) newiete dne ani hodiny~ //

Fol. 610b: nepotištěné

Soupis 13. Knihopis I,2. Jungmann III,536. Hanka čís. 28. GW 4323. HC 3161. Goff B-620.

Jiří Ribay upozornil v dopise z 26. ledna 1789 Josefa Dobrovského na to, že v Pražské bibli je "die letzte Seite der Lage f [recte F] zum zweytenmal auf der ersten Seite des Bogens G abgedruckt",; Dobrovský v odpovědi ze 4. února Ribaye pochválil, ale poznámka zcela zapadla. Juxtapozice obou stan jsou otištěny v Soupise čís. 13. str. 46-48.

BLOOMINGTON: Indiana University (Goff B-620).
BRATISLAVA: ÚK SAV - Lyc. kniž. V. teol. 84 (Kotvan 265)
BRATISLAVA: UK Inc. 383 (Kotvan 265 - def.).
BRNO: Augustiniánská knih. A P 41 (Dokoupil 248 - def.)
BRNO: Minoritská knih. Mn P 15 (Dokoupil 249 - def.)
BRNO: Minoritská knih. Mn P 20 (Dokoupil 250 - def.)
BRNO: MZA G 21 St III/244
BRNO: SVK - UK P T 3-87.684 (Dokoupil 247 - def.).
BUDAPEST: Bibl. nat. 129 (CIH 678)
BUDAPEST: Univ. 970, 1027, 1028, (CIH 678).
CAMBRIDGE: Harvard College Lib. (Goff B-620).
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Jihočeské muz. 2103, 2104 (Riedl 202, 203 - def.)
ČESKÉ BUDĚJOVICE: SVK-Seminář 2 Se I 13 (Riedl 201 - def.).
ESZTERGOM: Eccl. metr. I.106 (CIH 678).
FIRENZE: Bibl. Naz. (IGI 1695).
HRADEC KRÁLOVÉ: Muz I-1009, 1009a, 1009b, I-9661, 9661a (Lánský 7-10a).
HUMPOLEC: Muz. T 1 116 (Riedl 204 - def.).
KROMĚŘÍŽ: Arcibiskup. knih. 21426-1 (Šimáková 174 - def.).
KROMĚŘÍŽ: Arcibiskup. knih. 21398 (Louda 386, Šimáková 175 - def.)
KŘIVOKLÁT: Fürstenberská knih. 22 d 22 - 51507 (Šimáková 176 - def.).
LITOMĚŘICE: Biskupská knih. B II. F 3.
LONDON: British Lib. IB 51405 ( BMC III,8O8 - def.).
MARTIN: Matica slov. Inc. B 51, B 52, B 53, B 131 (Kotvan 265; poslední sign. z františkánské knih. ve Skalici).
MOSKVA: Rossijskaja gos. bibl. čís. 25 (Inventar Inkunabulov 2).
NEW YORK CITY: New York Public Lib.; P. Morgan Lib. (Goff B-620).
OLOMOUC: SVK II 32072 (Louda 385).
PARIS: BN A 466 expos. 180 (Pellechet 2367).
PETERBURG: Rossijskaja nac. bibl. čís. 577.
PLZEŇ: SVK TV 3 B 214, TV 5 A 14 (Klausnerová 79, 80 - oba def.)
PLZEŇ: SVK 20 a 1993 - def.
PLZEŇ: Západočeské muz. Inv. čís. 1502, 1802 = zlomek fol. bb5, ff5 (sdělení dr. Hejnice).
PRAHA: Františkánská knih. A g 6 (Balcar 23)
PRAHA: KNM 25 A 1: 9 ex., z toho 2 značně neúplné (Patera str. 205 čís. 11); Dušek 34 (Vrchotka a kol. str. 17 - def.)
PRAHA: NK 41 B 19 (dříve pražská Lobkovická knih.), 41 B 22, 41 D 29 (dříve 54 A 15)
PRAHA: KPNP S LV c 7
PRAHA: Strahovská knih. D O IV 3, D O IV 4 (Zahradník str. 7,28)
PRAHA: Uměleckoprůmyslové muz.
PRAHA: ZK AV ČR 2 T C 1.
SAN MARINO: Henri E. Huntington Lib. (Gott B-620).
SAVANNAH: Rev. J.P. Barták (Goff B-620).
SZOMBATHÉLY: Bibl. dioec. Herzan 1309/ v (CIH 678).
TÁBOR: Okres. archiv bez sign. (Riedl 204a).
TEPLÁ: Premonstrátská knih. D 1.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Muz. F 36 (E. Bittner v Čas. Slez. muzea 14, 1965, 174-75).
VYŠŠÍ BROD: Cisterciácká knih. 2 VB 112, 2 VB 113 (Riedl 199, 200, - def.).
WIEN: ÖNB 13 C 5
Exempláře známé z literatury: (GW a Knihopis): ČÁSLAV, Muz.
DRESDEN, Sek.B.
ERFURT, WB.
CHOTĚBOŘ, J. Neudörfel.
JAROMĚŘ: Muz.
KROMĚŘÍŽ, Měst. muz.
MĚLNÍK, Muz.
MLADÁ BOLESLAV, Muz.
NOVÉ STRAŠECÍ, M., St 33
NOVÉ STRAŠECÍ, M., St 34 neúpl.
ODESSA, Gos. naučnaja bibl.
OXFORD, Bodleian Lib.
PRAHA, Knih. Husova domu; B. Malotín.
SEMILY, Hlava.
STRÄNGNÄS, Dom.
STUTTGART, LB.
WROCŁAW, Měst. knih. (IBP neuvádí).