REPERTORIUM
Traktát O Zemi svaté
Autor: Bernhard von Breidenbach
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1498
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XII

   

TRAKTÁT o Zemi svaté.

(Peregrinatio in terram sanctam, boh.). V Novém Plzni, Mikuláš Bakalář 1498. 80.

32 listy. [a8 A8] B8 D8. Zpravidla 20 ř., na Fol. 3b 19 ř. Typ 1 : 108G. Vynechané místo pro inic. ve výši 3 ř. Titulní list. 1 dřevořez.

Fol. 1a (sign. [a 1] ř. 1: Pocžinase traktat o zemi Swate A // nayprwe powiem Když putniczy- // chtiecz se plawiti do te zemie swate // wsednucz v Benatek na morze do- // kterych kragin a naktere ostrowy y // tudiež do kterych miest připlawie se // prwe než dogedu do te zemie swate // Dřevořez. //

Fol. 1b ř. 1: [3] Eta od porodu panenskeo // T cccc lxxxij wpondieli dne // ssesteho miesyecze mage My // kniez Mikulaš kanownik Rzezensky // a Jan miesstienin Normberky wy // gelisme z Normberka ... // ...

Fol. 9a (sign. [A 1]): nezachováno.

Fol. 10a (sign. [A 2]) ř. 1: sty swe do swateho boku geho A //

Fol. 32b (sign. [D 8]) ř. 4: Ssaule ssaule procž se mi protiwiš // a tu g_ odpustkow vij let a vij kar_ // Tlačeno w nowem Plzni od Miku // lasse Bakalaře Ato Leta od porodu // panenskeo T cccc lxxxxviij //

Soupis 38. Knihopis I,4. Jungmann III,195. Jungmann III,947. Hanka čís. 12. GW dodatky 5082/10. Schreiber 4848.

Breidenbachovo autorství prokázala L. Koutníková v článku Český prvotisk "Traktát o zemi svaté" (Časopis čs. knihovníků III, 1924, 191-196).

V signaturách je patrně tiskařův omyl, pravděpodobně vynechal písmeno C - text mexi složkou B a D není porušen. Tiskař označoval písmenem jenom první list složky; Fol. 1, titulní list, není označeno, Fol. 9 není zachováno. Tisk měl čtyři složky o 8 listech. - Na Fol. 3b je jenom 19 ř., poslední řádka nebyla úplně dotištěna, text není porušen.

Dřevořez velikosti 65 x 65 mm je v jednoduchém rámečku: plachetnice pluje po moři, na ní je kormidelník a několik poutníků. O dřevořezu a jeho předlohách srov. článek L. Kohúta ve sborníku Mikuláš Bakalár Štetina, Bratislava 1966, str. 69-70.

PRAHA: KNM 25 E 8 (Patera str. 204, čís. 5; chybí Fol. A 1, A 8)
PRAHA: Strahovská knih. D R IV 37/e (chybí Fol. a 1-8, A 1-8, B 1, 2, 6-8, D 1, 4, 5, 7).