REPERTORIUM
Výklad na knihu Ecclesiastes
Autor: Černý, Jan
Číselné označení: Urb-XVII

VÝKLAD na knihu Ecclesiastes jakési paní Joance z Liblic

(manželce Viléma z Pernštejna).1500.

Tento spis uvádí Jungmann III,816 patrně na základě zmínky k r. 1500 v rukopisné Historii Fratrum (MS. NK XVII A 51/a, Truhlář čes. 281, str. 115; Šafaříkovo vydání v ČČM 1862 str. 109) "Učiněn výklad na knihu Ecclesiastes od M. Jana Černého lékaře jakési paní Joance z Liblic". Jireček I,142 čís. 5 rozšiřuje název podle předmluvy lékaře Petra z Třebska k vydání Černého Spisu o nemocech morních z r. 1530 (Knihopis 1770, ex. KNM sign. 28 G 53), kde na Fol. A 2a ř. 12-15 čteme: "Jtem / Wýklad vtěssenij na Ekleziastes Knjhy Ssalamúnowy / k Vrozené Pani Johance z Liblic / a na Pardubických: ..."; v předmluvě je výčet spisů Černého, "kteréž jest psal a vydal". Jireček ve svém záznamu praví, že Výklad byl psaný; o tištěném vydání se nezmiňuje ani G. Gellner v monografii Jan Černý a jiní lékaři čeští z r. 1935 na str. 40, ani F. Hrejsa v Dějinách křesťanství v Československu IV,125. Pokud je známo, není zachován žádný exemplář, dílo zůstalo patrně v rukopise.

Soupis Spuria 23