REPERTORIUM
Praktika kolínská na rok 1493
Autor: Fabri, Sigismundus
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1493
Tiskař: Tiskař Korandy
Číselné označení: Urb-XXI

 

PRAKTIKA kolínská na rok 1493.

(Prognostikon für Köln auf das Jahr 1493, boh.). [Praha, Tiskař Korandy]. 40.

6 listů. <[i] ij iij>6. 33 ř. Typ 1 : 90G. 1 dřevořez.

Fol. 1a (sign. [i]) ř. 1: Practika Colinska Z Colina Raynu Mistra Zikmundowa z prussta // tu Vherskemu a Czeskemu Krali geho milosti poslana. k lethu bozie // mu Tisycziemu Cztirzstemu Dewadesatemu Trzetiemu // Dřevořez // Nayiasnieyssiemu: Welikomocnemu Kniezeti a panu Panu Wla- // dislawowi Krali Vherskemu Czeskemu Dalmatskemu Charwatske // mu Markrabi Morawskemu a Wewodie Slezskemu et cete. Wzkazu // ge Zikmund z prusstatu wysokeho vczenie Colinskeho hwiezdarz swe // poddane powolne sluzby naprzed ... // ...

Fol. 2a (sign. ij) ř. 1: iasnosti wyswietliti czo: howiezdarzstwie [sic] leta Syna bozieho M cccc. // dewadesateho trzetieho ... // ...

Fol. 3a (sign. iij) ř. 13: O Krali Czeskem ... // ...

Fol. 6b (sign. < [i] ij iij > 6b) ř. 19: Plny Miesyec Ledna // W nedieli po Swatem Thomassi po poledni .xiij. hodinu.xxxviii mi // nut: Saturnus mnoho wody z desstiuow prziwede a zpuosobi //

Soupis 31. Knihopis II, I,909. Podlaha str. 26, C 46,2 + C 47, tab. III. GW 9667.

Jméno autorovo podle GW, v české literatuře Zikmund z Brunstattu (Podlaha), Sigmund von Brunstatt (Knihopis).

Varianta: Fol. 4b ř. 13 v Kapit. ex. "przyhdone", ve zlomku "przyhodne"; zlomek je tedy patrně mladší.

Tiskové chyby: Fol. 2a ř. 1 "howiezdarzstwie"; Fol. 3a ř. 25 "zenskym (recte zemským) obchodem"; Fol. 5a ř. 17 "Swtym"; v obou exemplářích fo. 3a ř. 6 "kniezcti a panu", recte kniezeti; Fol. 3b ř. 15 "wmuohem", recte mnohem.

Dřevořez: na Fol. 1a dřevořez v jednoduchém rámečku velikosti 65 ´ 91 mm. Uprostřed je Jupiter sedící v mandorle, po obou stranách mandorly je xylografický nápis antikvou "IVPI TER", v rozích jsou rozviliny, u mandorly orel s rozpjatými křídly. Vzorem byl dřevořez, reprodukovaný u Schramma 18,412 (GW 9666).

PRAHA: Kapit. knih. C 46 + C 47 (Podlaha str.26)
PRAHA: NK 39 H 22 (zlomek, Fol. 3-4, proužek o šíři 19-20 ř. od horního okraje).