REPERTORIUM
Kalendář s praktikou na rok 1496
Autor: Kalendář
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1496
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XXVI

 

KALENDÁŘ s praktikou na rok 1496.

[Praha, Tiskař Pražské bible 1495 ?]. 80.

24 listy. A8 - C8. Zpravidla 19 ř., jinak rozdílný počet, zvláště v tabulkách. Typ 2 : 115G. Minuskulní reprezentanty. Vynechané místo pro inic. ve výši 3 ř. Kulaté závorky. Dřevořezové znamení KL na počátku každého měsíce. Tištěno černě a červeně. Viz Tab. 5.

Fol. 1a (sign. [A 1]): nezachováno, patrně nepotištěné.

Fol. 1b: nezachováno, počátek lednového kalendáře.

Fol. 2a (sign. A ij) ř. 1: velmi poškozena, text zachován až na konci řádky ... (červeně) s // (černě) e (červeně) sca (černě) nas (červeně) t // (černě) f (červeně) fab (černě) sseb S fabiana a ssebe (červeně) v // ... ř. 15: (červeně) KL2 (černě) Februarius // (červeně) Vnor ma dnuow xxviij // (černě) d (červeně) bri (černě) giž sbraydy p_ny (červeně) e // ...

Fol. 9a (sign. B) ř. 1: c (červeně) thi (černě) stal s timotea stowa (červeně) q //

Fol. 13a (sign. [B 5]) ř. 15: A (červeně) sil (černě) syl s sylwestra pape (červeně) k //

Fol. 13 b ř. 1: (červeně nad f) e (nad a) g // (černě) B a g f d c b a ff e // ... ř. 7: Chcessli naleznuti litern [sic] nedielni× toť // swrchu potiechto literach cžta ... // ... Opustie leta od narozeniie pa // nie Mcccc xc v× ... // ...

Fol. 14a (sign. [B 6]) ř. 6: ... opustie tolikež let od na (červeně) vi // (černě) rozenije božieho~ totižto~ M (červeně) vij // (černě) cccc xc v~ ... // ...

Fol. 17b (sign. C [1]) ř. 8: naydess zna- // menije~ na kterem gest mesyecz // toho // dne //

Fol. 18a (sign. C ij) ř. 1: (s3) Kopecz gest zanmenije pr- // wnije na nebi~ horke a ohni // we~ ... // ...

Fol. 23a (sign. [C 7]) ř. 8: ... Potkatises neprzate // ly~ snimi rokowati~ Nehty rzezati y kopyta~ » ~ //

Fol. 23b: nepotištěno.

Fol. 24ab (sign. [C 8]) : nezachováno, patrně nepotištěno.

Soupis čís. 23.

Pavel Spunar, Příspěvek k dějinám Severýnské tiskárny v Praze (ČNM 1953, str. 56-60). Jungmann III, 41 a III,236. Hanka čís. 46 (Písničky).

Tisk byl znám již ve starší literatuře, ale poněvadž zachovalý unikátní exemplář je svázán spolu s unikátními Písničkami z r. 1501, vyšlými ze stejné tiskárny (Knihopis 12853) byl, nikoli Knihopisem, pokládán, ovšem mylně, za jejich nedílnou součást. - Dobrovský, Geschichte 1818, str. 315. - Jungmann III,41 a III,236 (kalendář podle Cisio-Jana udělaný). Tisk je možno přesně datovat podle údajů v tabulkách, které naznačují, že kalendář je určen pro přestupný rok 1496.

Dřevořezové znamení KL je bez rámečku, rozměr 11 ´ 15 mm.

PRAHA: KNM 25 F 3 (Patera str. 207 čís. 20; chybí Fol. A 1, 8, C 8).