REPERTORIUM
Lucidář
Autor: Lucidář
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1498
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XXIX

 

LUCIDÁŘ. (Lucidarius, boh.).

V Novém Plzni, Mikuláš Bakalář 1498. 80.

32 listy. A8 - D8. Zpravidla 20 ř., 18 ř. na Fol. A 4a, 19 ř. na Fol. B 6b. Typ 1 : 108G. Vynechané místo pro inic. ve výši 3 ř.

Fol. 1a (sign. A) ř. 1: Pocžina se Lucidarz O rozlicžnych // wieczech genž su na nebi na zemi Y // vwodach // [3] Boh genž gt byl y bude // bez končenie Ten racž nă // počatek byti na tiechto kni // hach ... // ř. 13: ... czo gest wginych knihach skry- // to To gt wtiechto Lucidarius o- // swietil ... // ...

Fol. 9a (sign. B) ř. 1: a ta slowe Jndia : ta ma gmeno- //

Fol. 30a (sign. [D 6]) ř. 12: ... ani wsrdce cžlowie // čie przissla Do ktereyžto racž nam // dopomocy panno przeswata Amě // Tlacženo w Nowem Plzni Od- // Mikulasse Bakalaře Leta od poro // du panenskeho T cccc lxxxxviij //

Fol. 30b - 32b (sign. [D 6-8]): nepotištěná.

Soupis 39.

Knihopis I,12. Jungmann III,80. Hanka čís. 10.

Podle muzejního exempláře vydal Čeněk Zíbrt: Staročeský Lucidář. Text rukopisu Fürstenberského a prvotisku z roku 1498. V Praze 1903. - Juxtapozice na str. 42-71.

Chyby v tisku v obou exemplářích: Fol. A 3a ř. 13, a 6a ř. 19 ve slově "Mladssy" počáteční M tištěno obráceně; Fol. A 7a ř. 17 "syu" místo "syn"; Fol. A 8a ř. 12 "Druua" místo "Druhá" (v muzejním exempláři rukopisně opraveno); Fol. B 6a ř. 20 "dednu" místo "gednu"; Fol. D 3b ř. 1 celé slovo "wody" vytištěno obráceně. - Jenom v exempláři Strahovské knihovny Fol. B 8b ř. 15 "Madssy" místo "Mladssy". - Poslední list byl patrně nepotištěný, chybí v obou exemplářích.

PRAHA: KNM 25 E 22 (chybí Fol. B 1,8, C 1, D 8)
PRAHA: Strahovská knih. D R IV 37/f (chybí Fol. B 8, D 7-8).