REPERTORIUM
Minucí na rok 1492
Autor: Matěj z Vilémova
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1492
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XXXMINUCÍ na rok 1492. (Almanach, boh.).

[Praha, Tiskař Pražské bible]. 408 ´ 272 mm.

Jednolist. 2 sloupce. 62 ř., poslední pod oběma sloupci. Typ 1 : 105G. 1 dřevořez a 2 dřevořezové inic. Tištěno černě a červeně.

Sloupec alfa ř. 1: K10 Letu božiemu Tisyczyemu Cžtyrzstev // dewadesatev druhev biežyczyev kterež gt // przestupne ... // ...

Sloupec alfa ř. 61: Wnedeli po ~s~ wawrzinczy dobre zmu a sta wodokrew krő hla žil //

Sloupec beta ř. 1: W patek a w sobotu rano po na nebe wzeti păny ma do sta pieno k pli // (červeně) Zarzij // (černě) W patek przed ~s~ Gilgim (červeně) wybor // (černě) mla a zmu wodokrew steh // ...

Sloupec beta ř. 26: N5 (červeně) Owij a plnij Miesyeczowe (černě) podle praweo biehu Slun~ // ce a Miesyece ... // ... k Orlogi celemu prazskev ... // ...

Sloupec beta ř. 61: (červeně) N M Ledna (černě) wstrzedu před ~s~ Tomassě temierz w xxiiij h // Pod oběma sloupci ř. 62: (červeně) Wydanie Mistra Matiege z wylemowa vcženie prazskeho // Dřevořez.

Soupis 18.

Knihopis I,16. K. V. Adámek Bible pražská ..., str. 9-11. Einblattdrucke 908b.

Na úplném strahovském exempláři je červený tisk posunut jednak doleva, jednak téměř o celou řádku výše, takže je někdy text těžko čitelný; v exempláři NK je posunutí doleva a dolů mírnější. Dřevořezy: pod textem pod oběma sloupci je dřevořez velikosti 86 ´ 261 mm v jednoduchém rámečku. Uprostřed poloviny zvěrokruhu sedí Saturn, nad ním se vine stuha s xylografickým nápisem antikvou "??a turn?? pan le [ta] to[ho]"; v rozích vedle zvěrokruhu jsou postavy střelce a vodnáře a polopostavy Venuše a Jupitera.

Dřevořezové iniciály: ve sloupci alfa je inic. K velikosti 50 ´ 50 mm. Vnější rámeček je jednoduchý, vnitřní dvojitý a šrafovaný. Uvnitř písmene, zdobeného rozvilinami, je postava stojícího mistra. - Inic. N ve sloupci beta velikosti 27 ´ 27 mm je v jednoduchém rámečku, písmeno je tvořeno z dračího těla.

PRAHA: KNM 25 D 28 (jenom horní polovina, ve sloupci alfa 37 ř., beta 38 ř.)
PRAHA: NK 39 H 18 (jenom horní polovina o 35 ř.)
PRAHA: Strahovská knih. 7/k = 253/zl. (úplný ex., dříve v Premostrátské knih. v Teplé).
Exempláře známé z literatury:
BROUMOV: Langerova knih. (Knihopis I,16; tento exemplář je popsán v Einblattdrucke).