REPERTORIUM
Minucí na rok 1493
Autor: Matěj z Vilémova
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1493
Tiskař: Tiskař Korandy
Číselné označení: Urb-XXXI

 

MINUCÍ na rok 1493. (Almanach, boh.)

[Praha, Tiskař Korandy]. 200 + ? + 201 ´ 245 mm.

Jednolist. 2 sloupce. 45 + ? + 24 ř., poslední ř. pod oběma sloupci. Typ 1 : 90G. 3 dřevořezy, 2 dřevořezové iniciálky. Tištěno černě a červeně.

Sloupec alfa ř. 1: T14 Jsycieho Cztyrzsteho Dewadesate- // ho trzetieho leta biezicieho kterez gest // prwni po przestupnem letie ... // ...

Sloupec alfa ř. ? + 23: Den swateho Remigij dobre a nazay prostrzedni zmuz a sta pieno kr_ plicni //

Sloupec beta ř. 1: (červeně) Listopad // (černě) W pondieli przed.s.Hawlem dobre mladym wodokrewnym krom stehen // ...

Sloupec beta ř. 15: N6 Owij a Plnij miesyecowe tehoz leta ... // ... podle Orloyuow ce // lych Miesta prazskeho zprawuge se. // ...

Sloupec beta ř. ? + 23: Plny miesyecz tehoz w pondieli przed narozenim bozym bliz k desate hodinie //

Pod oběma sloupci ř. ? + 24: (červeně) Wydanie pocztiweho mistra Matiege z wylemowa Vczenie prazskeho // (černě) Dřevořez.

Soupis 30.

Knihopis II, I,908. Podlaha str. 46, D 30,2 a str. 62, E 101,3, tab. XI. Varianta: ve sloupci beta ř. 42 v ex. Kapit. D 30 je v červeném tisku "Nowy miesiecz" otištěno "m" obráceně.

V obou exemplářích chybí uprostřed několik řádek. V obou je červený tisk posunut. Dřevořezy: Pod textem pod oběma sloupci je dřevořez v jednoduchém rámečku velikosti 86 ´ 238 mm. V krajině stojí tři postavy, Saturn, Jupiter v mandorle a Mars, pod nimiž jsou ve stuhách xylografické nápisy antikvou: "SATVR??VS", "×I VPI TER× PA?? ~ LETA", "MARS". Ve sloupci beta jsou dva astronomické dřevořezy. V horní polovině plný měsíc o průměru 17 mm, v dolní polovině dřevořez částečného zatmění slunce rozměru 29 ´ 21 mm. - Iniciála T rozměru 60 ´ 58 mm, vnější rámeček je jednoduchý, vnitřní dvojitý. Uvnitř písmene je polopostava mistra, držícího knihu. Iniciálka N v jednoduchém rámečku velikosti 27 ´ 27 mm, písmeno je vytvořeno z dračího těla.

PRAHA: Kapit. knih. D 30 (Podlaha str. 46): dvě poloviny u předního a zadního přídeští; u horní poloviny je seříznut levý okraj asi o 5 mm, ve sloupci alfa je zachováno 43 + 23 ř., ve sloupci beta 42 + 23 ř., poslední ř. se jménem autora a dřevořez.
PRAHA: Kapit. knih. E 101 (Podlaha str. 62): dvě poloviny u předního a zadního přídeští; ve sloupci alfa je zachováno 44 ř. úplně, 1 částečně + 21 ř., ve sloupci beta 43 ř. úplně, 1 částečně + 20 ř., poslední ř. se jménem autora a dřevořez.