REPERTORIUM
Minucí na rok 1491
Autor: Minucí
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1491
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XXXIIIMINUCÍ na rok 1491. (Almanach, boh.). [Praha, Tiskař Pražské bible]. 418 x 259 mm.

Jednolist. 2 sloupce. 62 ř. Typ 1 : 103G. 2 dřevořezy a 2 dřevořezové inic. Tištěno černě a červeně.

Sloupec alfa ř. 1: L10 Eta božieho tisyczieho cžtyrzsteho de // wadesateho prwnieho biežiczieo Kte // rež gest hrudne ... // ...

Sloupec alfa ř. 62: W patek po matcze boži do a nazay (červeně) wybor (černě) mia a zmu krő stehen //

Sloupec beta ř. 1: We cžtwrtek przed swatu lidmillu dobre zmužilym krom lytek // ...

Sloupec beta ř. 17: T8 Chož leta nowij a plnij meisiecowe wedle or // loge a krage prazskeho ... // ...

Sloupec beta ř. 62: (červeně) N M Ledna (černě) w sobotu po božim naroženi [sic] po puol ix hodi //

Pod oběma sloupci dřevořez.

Dřevořezy: pod textem pod oběma sloupci je dřevořez v jednoduchém rámečku velikosti 92 x 256 mm. Uprostřed je polovina zvěrokruhu (skopec, býk, blíženci, rak), v jehož středu je znak Starého Města pražského. Nad zvěrokruhem je poprsí muže, nad jehož hlavou je stuha s xylografickým nápisem "Jupi ter", po levé straně postavy Saturna a Slunce, po pravé Mars. Rohy jsou vyplněny rostinnými ornamenty. - Ve sloupci beta je jednoduchý astronomický dřevořez částečného zatmění Slunce rozměru 35 x 27 mm. Dřevořezové iniciálky: ve sloupci alfa je inic. L rozměru 50 x 50 mm, bílý ornament na černé půdě; svislý dřík písmena tvoří postava muže v čepici a dlouhém podkasaném šatě, ruce není vidět; před ním běží pes nesoucí v tlamě ptáka. Pozadí je vyplněno rostlinným ornamentem. - Inic. T rozměru 39 x 38 mm, má jednoduchý vnější rámeček a dvojitý vnitřní. Do tvaru písmene jsou vkomponovány tři hlavy, pozadí je vyplněno rostlinným ornamentem.

PRAHA: Kapit. knih. E 54, 2 ex. (Podlaha str. 56)
PRAHA: Strahovská knih. I - 7/g = 169/zl. (dříve v Premonstrátské knih. v Teplé, Inc. 541, n.c. 322).

Exempláře známé z literatury: PLZEŇ: KHM - podle zjištění Heleny Hájkové neexistuje (Knihopis II,I,15).
PRAHA: NK - neexistuje a nikdy zde nebyl (GW 1460); Augustiniáni u sv. Tomáše - nezvěstný (Knihopis I,15) ; GW 1460, původní prozatímní popis nahrazen novým podle reprodukce v Podlahově katalogu).