REPERTORIUM
Minucí na rok 1496
Autor: Minucí
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1496
Tiskař: Tiskař Korandy
Číselné označení: Urb-XXXIVMINUCÍ na rok 1496, vydání mistrů učení Pražského. (Almanach, boh.).
[Praha, Tiskař Korandy]. 388 x 244 mm.

Jednolist. 2 sloupce. Ve sloupci alfa 64 ř., ve sloupci beta 62 ř. Typ 1 : 89G. 1 dřevořez, 2 dřevořezové inic. Tištěno černě a červeně.

Sloupec alfa ř. 1: W14 Ykupenie nasseho letha Tisyczyeho // Cžtyrzsteho Dewadesateho Sse- // steho. kterež slowe?? [sic] przestupne. Zla // ty počet bude patnaczt. Cžteny ne // dielnie (červeně) C B (černě) Masopustu Sedm // nedieli. a dwa dnowe zbywagiczy // ... ř. 12: ... Wne- // dieli przed swatym Stanislawem. // ... ř. 17: ... Protož aby sobie mohli od takowych nedostatkow pomoczy a zdra // wie nabyti ku pausstieni krwe a wlhkosti ginych poczisstienie Wybrani cza- // sowe tuto se podpisugi // ... Viz Tab. 7

Sloupec alfa ř. 64: ... (červeně) Wyborne (černě) zmužy. a star. krő hlawn. žily //

Sloupec beta ř.1: Wpatek po swatem Gylgi a wsobotu Dobre Starym krom plicznicze // ...

Sloupec beta ř. 23: P9 Odpisugese Nowych a plnych Miesyeczow den // a hodina wedle zpuosobu a biehu worloge Sla // wneo Miesta Prahy ... // ...

Sloupec beta ř. 61: P M Teh[ož] w vtery prz[ed] G. Tomass_ aposstol_ po ssestnaczte hod // (červeně) Wydanie Pocztiwych Mistruow Slawneho Vczenie Pražskeho // Pod oběma sloupci dřevořez.

Soupis 33.

Knihopis I,17. GW 1512. Einblattdrucke 308 (podle ex. Národního muzea).

Dřevořezy: pod textem pod oběma sloupci je dřevořez v jednoduchém rámečku velikosti 92 ´ 242 mm. Uprostřed sedí Venuše, u nohou jí leží Vodnář; po levé straně stojí Mars v brnění, u jeho nohou leží býk; po pravé straně je Saturn, rukama přidržující slunce s paprsky a lidským obličejem, u nohou mu leží kozoroh. Nad postavami jsou xylografické nadpisy antikvou VENVS, MARS, SATVRNVS.

Iniciála W na počátku ve sloupci alfa rozměru 61 x 58 mm v jednoduchém rámečku; ve středu je tmavá plocha s dvojitým rámečkem. Na ozdobném W spočívá královská koruna, jejíž lilie přesahují do většího rámečku; přední lilie je neukončená a sahá až k samému hornímu okraji rámečku. - Iniciálka P ve sloupci beta má rozměr 41 x 140 mm; byla patrně oříznuta, aby se vešla do sazby. Nahoře a po levé straně je dvojitý rámeček, na druhých dvou stranách jednoduchý. Písmeno P má velmi krátký dřík, v bříšku písmene je vousatá mužská hlava s velkýma výraznýma očima.

PRAHA: KNM 25 A 3 (Patera str. 206 čís. 16); ex. velmi poškozený, inic. W je vyříznuta.
WIEN: UB II 261086 (Alker čís. 423); na zadním přídeští je zachována horní polovina, v obou sloupcích po 40 ř.