REPERTORIUM
Minucí na rok 1497
Autor: Minucí
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1497
Tiskař: Tiskař Korandy
Číselné označení: Urb-XXXVMINUCÍ na rok 1497.(Almanach, boh.).
[Praha, Tiskař Korandy]. Zlomek 185 x 99 mm.

Zlomek jednolistu, který byl patrně foliový a měl 2 sloupce; zachováno 40 ř. ze sloupce alfa, mírně oříznutých na konci. Typ 1 : 90G. 1 dřevořezová inic. Tištěno černě a červeně.

Sloupec alfa ř. 1: (červeně) K11 (černě) Letu božiemu Tisycziemu cztyřs ... [temu dewade] // satemu sedmemu . kterey gest pr ... // ...

Sloupec alfa ř. 18: (červeně) Vnor (černě) wsobotu po božiem krztieni dobre mlad krő panenske žily ... //

Sloupec alfa ř. 39: Swateho Jana krztitele wopoledni dobre starym krő hlawn ... // (červeně) [Czerwenecz - zachována jenom horní polovina písmen] (černě) W strzedu po s Prokopu (červeně) wybor (černě) mla krom bedr ...//

Soupis 34. Knihopis I,18. GW 1521. Einblattdrucke 317.

Z podoby zlomku se dá předpokládat analogicky podle jiných minucí, že tisk byl patrně foliový, dvousloupcový; není vyloučeno, ža na konci bylo jméno autorovo i případně větší dřevořez. - Zlomek byl nalepen na přídeští prvotisku NK sign. 43 G 28; po sejmutí byl delší dobu nezvěstný. Dřevořezová inic. K je velikosti 49 x 49 mm. Vnější rámeček je jednoduchý, vnitřní dvojitý a šrafovaný; uvnitř písmene, zdobeného rozvilinami, je postava stojícího mistra.

PRAHA: NK 39 H 9 (zlomek).