REPERTORIUM
Minucí na rok 1500
Autor: Minucí
Rok vydání: 1500
Číselné označení: Urb-XXXVI

MINUCÍ na rok 1500. 1500.

O kalendáři - z textu není jasné, zda českém - se zmiňuje Dobrovský v dopise Cerronimu z 20/VII 1822 (edice F. M. Bartoše z r. 1948, str. 167 - 168): "Besitzen Sie oder das Mährische Museum oder wer sonst alte böhmische (mährische) Kalender? Einen vom Jahre 1500 schenkte ich unserm Strnad, der nun nicht mehr zu erfragen ist. ..." V poznámce uvádí Bartoš, že astronom Strnad zemřel již v r. 1799 a jeho knihovna byla rozprodána a dodává, že "Kalendář se již neuvádí v seznamu jeho knihovny, o níž O. Seydl, Knihovna astronoma A. Strnada, 1939". - Na dopis Dobrovského a zmínku o kalendáři upozornil již Josef Volf v článku o Mikuláši Bakalářovi v Plzeňsku (IX, 1927, str. 58 pozn. 11e); Volf patrně předpokládal český text, poněvadž zmínku uvádí v souvislosti, že se o minucí nezmiňuje Knihopis.

Pokud je známo, nezachoval se žádný exemplář.

Soupis Spuria 21.