REPERTORIUM
Podkoní a žák
Autor: Podkoní a žák
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1498
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XXXVII

 

PODKONÍ a žák. [Plzeň, Mikuláš Bakalář 1498 ?]. 80.

10 ? listů, zachováno 7 listů. [A8 B2 ?]. 20 ř. Typ 1 : 106G. Vynechané místo pro inic. ve výši 2 ř.

Fol. 1 (sign. [A 1]): nezachováno.

Fol. 2a (sign. [A 2]) ř. 1:ra se odpow.edieti: Neb gest tu tak // mnoo vt.essenie. w sw.et.e ten gedě ne // nie: ... // ř. 8: Zak // [2] Ak mu ktomu odpow.ed.e. ... // ...

Fol. 8a (sign. [A 8]) ř. 1: ty wiece. ale wždy prawdu p ... [konec ř. utržen] // Z mladu ya naswe hlawicy ... [konec ř. utržen] // ...

Fol. 8b ř. 1: [začátek ř. utržen] ... st przisuzeena psota. aby- // [začátek ř. utržen] ... eli do žiwota: Zak // ... ř. 19: [začátek ř. utržen] ... e: Y hned sob.e ples pholi. a ktož // [začátek ř. utržen] ... i překazy koli: tomu lze nebude z //

Fol. 9 - ? (sign. [B 1-?]): nezachována.

Soupis 42.

Knihopis I,19. Jungmann II,66. Hanka čís. 13.

Vydání srov. v Havránkově - Hrabákově Výboru z české literatury od počátku po dobu Husovu (Praha 1957), str. 335 - 347. Skladba má celkem 490 veršů, které jsou v prvotisku tištěny per extensum; propočtem lze zjistit, že na jednom listě bylo otištěno průměrně 50 veršů. Zachovaný text začíná veršem 48, chybí tedy 1 list; na konci chybí verš 408 - 490, tedy 2 listy. Unikátní exemplář je značně poškozený; podle šití mezi listem 4/5 je možno říci, že složka A měla 8 listů. Podle rozsahu skladby by byla mohla složka B mít jenom 2 listy.

PRAHA: KNM 25 E 7 (Patera str. 204, čís. 6; chybí Fol. 1, 9, 10 a další?).