REPERTORIUM
Traktát O následování Pána Ježíše Krista
Autor: Thomas a Kempis
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1498
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XXXVIII

 

O NÁSLEDOVÁNÍ Krista Pána, kniha I, kap. 1-5, 23, 25.(De imitatione Christi, boh.). [Plzeň, Mikuláš Bakalář] 1498. 80.

Zachováno 12 listů, původně buď 14 nebo 16 listů. A8 [B6 nebo B8]. Zpravidla 20 ř., 13 ř. na Fol. A 6a, 17 ř. na Fol. A 8a, 18 ř. na Fol. A 2a. Typ 1 : 108G. Vynechané místo pro inic. ve výši 2 a 3 ř.

Fol. 1a (sign. A) ř. 1: Pocžina se Traktat O nasledowani // pana Gežisse Krista A opotupeni- // wssech wieczy swiedskych C i // [3] To mne nasleduge necho // di wetmach ... // ...

Fol. 9 (sign. B): nezachováno.

Fol. 10 a nebo 11a (sign. [B 2] nebo [B 3]]) ř. 1: žeš neb newieš kdy vmrzeš Když- //

Fol. 13a nebo 14a (sign. [B 5] nebo [B 6]) ř. 5: Ačym w??ecze [sic] sobie nasyle činiti bu- // dess tiem wiecze prospiewati budess // Leta Od porodu panenskeo T cccc // lxxxxviij //

Fol. 13b - 14 ab nebo 14b - 16ab (sign. [B 5b, 6ab] nebo [B 6b 7ab, 8ab]): nezachováno, patrně nepotištěno.

Soupis 40.

Knihopis I,20. Jungmann III,882. Hanka čís. 9.

Český text obsahuje jenom zkrácený překlad části I. knihy díla De imitatione Christi, úpravu prvních a posledních kapitol; to uvedl již Straka v článku v ČČM 1912 na str. 214. Podle srovnání s mladším českým vydáním u Jana Güntera v Prostějově 1551 (Knihopis 16186) a s latinským vydáním byla upravena kap. 1 (Fol. 1a), kap. 2 (Fol. 2b), kap. 3 (Fol. 4a), kap. 5 (Fol. 7a - přehozeno), kap. 4 (Fol. 7b), kap. 23 (Fol. 8b, pokračuje ve složce B), kap. 25 (Fol. 10a nebo 11a do konce.).

Rozsah tisku není možno přesně určit, poněvadž ze složky B jsou zachovány 2 vnitřní dvoulisty, v obou exemplářích totožné; rozsah chybějícího textu mezi Fol. A 8 a zachovanými listy složky B není možno přesně určit, poněvadž původní latinský text není přeložen v úplnosti. Mikuláš Bakalář nechává někdy na konci i několik nepotištěných listů, takže není možno soudit per analogiam.

PRAHA: KNM 25 E 9 (Patera str. 204 čís. 3; chybí Fol. A 1, 8, ze složky B jsou zachovány 4 listy)
PRAHA: Strahovská knih. D R IV 37/d (chybí Fol. A 7, ze složky B jsou zachovány 4 listy).