REPERTORIUM
Minucí na rok 1485
Autor: Vavřinec z Rokycan
Místo vydání:
Rok vydání: 1485
Tiskař: Vimperk Alacraw, Johannes
Číselné označení: Urb-XLIMINUCÍ na rok 1485. (Almanach, boh.).

[Vimperk, Johannes Alacraw]. Asi 348 x 243 mm. Jednolist. 2 sloupce. 74 ř., poslední pod oběma sloupci. Typ 1 : 95G. Vynechané místo pro inic. ve výši 4 a 8 ř. 1 astronomický dřevořez.

Sloupec alfa ř. 1: [8] Etha bozieho Tisiczieho cztirzsteho osmdesate // ho pateho kterez gest prwnie po przestupn_ zlati // poczet. iiij. Cztena nedielnie. B. Masopusta // Sedm nedieli. ... // ř. 11: Leden. // W patek po Boziem krztieni. Dobre zmuzilim krom Bedr. // ... ř. 72: Wpondieli po. S. Lambertu Dobre. Anazaytrzie. Opt_a. mladym // a zmusilym krom lytek. // ...

Sloupec beta ř. 1: Wecztwrtek po S. Mathussi Odpolu mladym a zmu. krom noh. // ... ř. 28: [4] Ouij aplnij miesiecowe letha przedlozeneho kmiestu // prazskemu gsu practykowani hodinu ad_ adzapadu [sic] // slunice [sic] poczinage ... // ř. 70: ... Pani tee cztwrti demice [sic] a Jupiter. // P M Tehoz naden S. Thomasse Aposstola po. xxiij. hodinie // ...

Pod oběma sloupci ř. 74: Wydanie Mista Wawrzincze z Rokyczan. //

Soupis 10.

Knihopis I,13 + dodatky II,1, str. 291. GW 1396.

První zpráva o nálezu minuce byla uveřejněna pod značkou -th- (Jan Thon) v Národních listech 29/1 1925 (čís. 29, str. 5). Objevitel minuce Cyril Straka napsal dva články: Nově objevený český prvotisk z r. 1485 (Časopis čs. knihovníků IV, 1925, str. 25-30) a Česká minucí z roku 1485 (Typografia 32, 1925, str. 49-54). Objevena byla jenom horní polovina minuce, bez jména autora - proto je v GW registrována anonymně. V roce 1928 objevil Vít Hůlka úplný exemplář a zprávu o nálezu Česká minucí M. Vavřince z Rokycan na r. 1485 uveřejnil v Časopise čs. knihovníků (VII, 1928, str. 49-57), a doprovodil reprodukcí minuce.

Úplný exemplář dnes, bohužel, nezvěstný není popsán ani v dodatcích ve II. díle Knihopisu. Jediným podkladem pro popis celého exempláře je Hůlkova reprodukce a několik dobrých fotografií; proto jsou rozměry jen přibližné, kombinované podle zachované horní poloviny a fotografie.

Na tiskové chyby, patrně zaviněné i neznalostí jazyka u tiskaře - cizince, upozornili již Straka a Hůlka. Sloupec alfa ř. 49 "Czerwnecz", ř. 59 "po S. Magdalnie"; sloupec beta ř. 8 "przed S. Smionem" (= Šimonem, znovu v ř. 65), ř. 12 "Prassniecz", ř. 13 "S. Martniem" ř. 29-30 "adzapadu slunice", ř. 38 "Wegde slunce na sskopecz", ř. 44 "Mars a demice", ř. 70 " demice a Jupiter". Astronomický dřevořez je ve sloupci beta u ř. 41-44, plný měsíc v průměru asi 17 mm.

PRAHA: Strahovská knih. Tres. I - 7/f = 168 zl., stará sign. D R VI 18-a (horní polovina 172 x 243 mm, ve sloupci alfa 37 ř., beta 36 ř.).