REPERTORIUM
Minucí na rok 1489
Autor: Vavřinec z Rokycan
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1489
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XLII

 

MINUCÍ na rok 1489. (Almanach, boh.).

[Praha, Tiskař Pražské bible] 195 + ? + 177 x 253 mm. Jednolist. 2 sloupce. 37 + ? + 27 ř. Typ 1 : 104G. 2 dřevořezy a 2 dřevořezové inic. Tištěno černě a červeně.

Sloupec alfa ř. 1: (červeně) L8 (černě) Eta božieho Tisycieho Cžtyrzsteho O // smdesateho dewateo biežiczieho~ kterež // gest hrudne~ ... // ...

Sloupec alfa ř. 37 + ? + 27: W pondieli před~s~Diwiss_ dobre a na tež mla a zmu kr_ noh //

Sloupec beta ř. 1: Na den swateho Hawla Dobre staryn krom plicznicze // ...

Sloupec beta ř. 15: (červeně) ??5 (černě) Owij a plnij Miesyeczowe den a hodinu ... // ... yakož Orloyo // we czely den tak obycžeynie mesta prazskeo zpwugi // ...

Sloupec beta ř. 37 + ? + 26: (červeně) N M Ledna (černě) wutery po~s~Tomassy appo~ po xvi hod //

Pod oběma sloupci v černé dřevořezové stuze červeně: Wydanie pocztiweho» Mistra Wa wrzince z města Rokyczan~

Soupis 16.

Knihopis II, I,907. Podlaha str. 12, B 31, 2, tab. II.

V zachovaném unikátním exempláři chybí několik řádek uprostřed mezi oběma polovinami. Dřevořezy: Pod oběma sloupci je dřevořezová rozvinutá stuha v dvojitém okraji rozměrů asi 30 x 234 mm, v níž je červeně otištěný text. - Ve sloupci beta je astronomický dřevořez, plný měsíc průměru 20 mm.

Dřevořezové iniciálky: ve sloupci alfa inic. L(antikvou) velikosti 41 x 43 mm, červené písmeno s rozvilinami v bílém poli; nahoře je dvojitý rámeček, nalevo a dole jednoduchý, napravo u tisku oříznutý. - Ve sloupci beta inic. N (antikvové, obrácené) velikosti 23 x 22 mm, bílé písmeno s rozvilinami v červeném poli, dvojitý rámeček, u tisku oříznutý.

PRAHA: Kapit. knih. B 31 (Podlaha str. 12; dvě poloviny u předního a zadního přídeští, několik řádek uprostřed chybí).