REPERTORIUM
Bible - Nový zákon se signetem
Autor: Bible
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1476
Tiskař: Tiskař Arnoštových Statut
Číselné označení: Urb-XLIII

 

NOVÝ ZÁKON se signetem. (Testamentum novum, boh.). [Plzeň, Tiskař Arnoštových Statut, po r. 1476]. 20.

209 listů. [a8 - z8 A8 - C8 D1]; poslední složku tvoří jediný list s textem o jednom sloupci, vytištěném uprostřed stany. 2 sloupce. 36 ř. Nadpisy stran. Typ 5 : 125G. Jediná rubrika na Fol. [i 5b]. Ozdůbky. Vynechané místo pro inic. ve výši 4, 5 i 6 ř. Signet.

Fol. 1a (sign. [a 1]) nadpis: Matuss× ×i× //

Fol. 1a alfa ř. 1: Przemluwa [sic] swateho~ Jero» // nyma wknihy» Cžtenie ~S~ // Matusse // [4] Atuss zžidowstwa // yakož wrzadu prw= // ni gest položen× ... // ...

Fol. 1a beta ř. 24: ... ×C× ×i× // [6] niha naroda // iezukrista sy» // na dauidowa // syna ×Ab» // rahamowa // ...

Fol. 9a alfa (sign. [b 1]) ř. 1: przed lidmi zaprzim y ia geho //

Fol. 209a alfa (sign. [D 1] ř. 28: ... Milost pana nasse // ho Gezukrysta sewssemi wa // mi× Amen // Signet.

Fol. 209b: nepotištěno.

Soupis 5.

Knihopis I,25. Jungmann III,567. Hanka čís. 4. Panzer IV,5,20. = IV,390,1A. = IV,462,20.

Faksimile vydal Z. V. Tobolka v edici Monumenta Bohemiae typographica, sv. VIII., 1930. Znamení signetu byla vykládána jako datování 1475.

PRAHA: NK 44 E 67 (dříve 54 B 9).
WIEN: ÖNB 18 C 1.