REPERTORIUM
Žaltář [1499]
Autor: Bible
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1499
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XLVIII

 

ŽALTÁŘ čili Kniha chval božských. (Psalterium, boh.). - Kantiky Starého i Nového zákona. - Symbolum Athanasiovo. [Plzeň, Mikuláš Bakalář] 1499. 80.

160 listů. A8 - V8. Zpravidla 20 ř., také 19 a 21 ř. Typ 1 : 108G. Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 2 ř., také 3,4, 5 i 8 ř. (Fol. A 1a). Tištěno černě a červeně.

Fol. 1a (sign. A) ř. 1: (červeně) Kniha chwal boskych : Neb kniha // samomluwenie proroka o Kristowi // Wžalmu prwniem wypisuge se cze // sta kblahoslawenstwi wiečnemu // [8] (černě) Lahoslaweny // muž kteryž ne // otssel wrade ne // milostiwych ... // ...

Fol. 9a (sign. B) ř. 1: skrytě iakožto lew wgeskyni swe : O //

Fol. 153a (sign. V) ř. 6: [Žalm 150] [2] Hwaltež pana wswatych geho // chwalte ho ... // ř. 15: ... chwalte ho na cimhalech [sic] // plesanie plnych : wsseliky duch chwal // [Píseň tří mládenců v peci ohnivé.] [2] Hwalte wsseczka hos podina // diela božie hospddina [sic] ... // ...

Fol. 154a (sign. [V 2]) ř. 17: ... gsy nadewsseczko // powysseny nawieky // [Píseň Zachariáše, otce sv. Jana.] [2] Ožehnany pan boh izrahelow // gěž gt nawsstiewil a včinil ... //

Fol. 155a (sign. [V 3]) ř. 3: ... a zprawil nohy nasse // wczestu pokoge // [Píseň sv. Ambrože a Augustyna.] [2] Je boha chwalime tie hospodi // na wyznawame ... // ...

Fol. 155b ř. 20: Wtie pane vfal sě nebudu pohańen na // Zalm Anastaziow [recte Athanasiův = Víra obecná křesťanská.] wieky //

Fol. 156a (sign. [V 4]) ř. 1: [2] Tožkoli chcze spasen byti naypr // we potřebie gt ... // ...

Fol. 157b (sign. [V 5]) ř. 17: ... Tot gt wiera obeczna // křestianska kterež nebudeli každy wier // nie a prawie wierziti nebude moczy by // ti spasen Leta T cccc xcix //

Fol. 158-160 (sign. [V 6-8]): nepotištěná (zachováno jenom jedno Fol. V 6-7 ?).

Soupis 44.

Knihopis I,30. Jungmann III,599. Hanka čís. 16. H 13530.

Nedotištěná písmena jsou na Fol. A 6b ř. 2 "p[a]na" ř. 7 "gmeno tw[e po w]ssie", Fol. L 5a ř. 2-3 "na odpie // r[anie]". - Na některých foliích je poslední řádek tištěn ne od levého okraje, ale dále, jako poněkud delší kustoda (text na další straně se však neopakuje) : Fol. D 4a ř. 20, F 6a ř. 20, F 8a ř. 19, H 4a ř. 20, L 8a ř. 19, P 2a ř. 21, Q 8a ř. 21.

PRAHA: NK 43 G 87 (dříve 54 G 94).