REPERTORIUM
Život Adama a Evy
Autor: Života Adama a Evy
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1498
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XLIX

 

ŽIVOT Adama a Evy. (Adam: De creatione Adae, boh.). [Plzeň, Mikuláš Bakalář, okolo 1498]. 80.

Zachováno 16 + ? + 1 list. [A8 B8 C4 ?]. 21 ř. Typ 1 : 108G. Vynechané místo pro inic. ve výši 3 ř. Kulaté závorky.

Fol. 1a (sign. [A ?]) ř. 1: Nasseho otcze Adama Y tudijež Ewy // matky nassie žiwot Pocžina se sstiastnie // [3] Dam a Ewa Když gsu byli // z rage wyhnani Včinili sobie // stan ... // ...

Fol. 9a (sign. [B ?]) ř. 1: nieli Tehdy hnedky přissel gest nepřietel //

Fol.16b (sign. [B 8 ?]) ř. 20: ... rucho gegie nani iakžto kudele za // palilo Y lekla se Maximilla welmi too //

Fol. 16 + ? + 1a (sign. [C ?]) ř. 1: gijm byl angel přikazal mrtwee pocho // wawati Y vkazal se gim tu Michal ... // ... ř. 17: ... po potopu ty dsky od mnohych // lidij gsu widieny . a to pismo čteno // [Doko]nal se žiwot Ada[mow] a // [Ewy ]

Fol. 16 + ? + 1b: nepotištěno.

Soupis 43.

Knihopis I,31. Jungmann III,919. GW dodatky 210/10.

Zachovaný unikátní výtisk je velmi defektní, takže není možno ani přibližně určit jednotlivé složky. V tisku nejsou žádné signatury, není vyloučeno že byl titulní list. Text nesouhlasí s rukopisným textem, takže ani ten nemůže být vodítkem pro odhad rozsahu. Bylo srovnáno s rukopisem NK sign. XVII B 15

Fol. 331a - 337b (Truhlář český 62) z r. 1465. Na prvních 16 listech tisku je souvislý text, potom jsou v originále vevázány 2 nepotištěné listy; poslední zachovaný list je značně porušen, takže konec je nutno doplnit. Nejlepší popis podává Cyril Straka ve zprávě o znovu objevených Bakalářových tiscích na Strahově (ČČM 1912 str. 218-219), kde pokládá tento tisk za mladší, až z počátku 16. stol. a posunuje ho asi k r. 1502.

PRAHA, Strahovská knih. D R IV 37/i (defektní).