Manuscript detail:

Graduale český (dvoudílný) letní část 

  Uložení: Hradec Králové; Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465,
  Signatura: Hr 14 (II A 13ab)
  Datace: 1584-1604
  Lit. kniha: Graduale
  Obsah: 3r [Graduale], 337r [Kyriale]
  Provenience: Čechy
  Notace: Ano
  Poznámka: Matěj Litoměřický (písař), Matouš Radouš (iluminátor), Jiří Rychnovský (skladatel), Provenience: původně majetek literátského bratrstva při kůru chrámu sv. Ducha v Hradci Králové.
    Obsah rukopisu