Manuscript detail:

Kancionál Tištínský  

  Uložení: Brno; Moravský zemský archiv (Žerotínovo nám. 3/5), Fond G 11 – Františkovo muzeum
  Signatura: FM 631
  Datace: kol. 1600 s dodatky 1. pol. 17. st.
  Lit. kniha: Cantionale
  Obsah: značení [cantionale - graduale], 381r [cantiones]
  Provenience:
  Notace:
  Poznámka: Fond G 11 – Františkovo muzeum
    Obsah rukopisu