REPERTORIUM
Pasionál - Dodatek Herrnhutský
Autor: Pasionál
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1501
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XIX

viz Pasionál - Dodatek Jenský (Urb-XVIII)