English version

LIMVP verze r. 2009

Česká verze

...hymnorum canticorumque dulcedo distillat.
A
pponius

Vytvořil: Jiří Žůrek
Spolupracovali: Ladislav Cígler, Julie Černá, Jaroslav Havrlant, Marie Salvetová, Martina Sládková, Bára Turková, Kateřina Voleková.
Doplňující informace k provenicenci, dataci a výzdobě českých rukopisů: Martina Šárovcová

LIMUP - databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.-16. století. V databázi je možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech. Každá položka obsahuje dále liturgické a hudebně-vědné určení, poznámku o notaci, lokaci, příp. další poznámku. Vyhledávat je možno podle různých hledisek. Databáze vznikla s podporou grantu GA ČR č. 401/02/0042.

V roce 2009 se podařilo získat nový grant na vytvoření kritické edice chorálních mešních oficií o svatých. Během přípravných prací na edici se díky studiu dalších pramenů ukázalo, že databázi LIMUP je nutno doplnit o další nově objevené nebo dříve přehlédnuté prameny. Takto jsme do databáze doplnili především obsah českých rukopisů ze zahraničních knihoven. V procesu selekce zpěvů o svatých se zároveň provedla revize stávajícího obsahu databáze LIMUP a došlo tak k odstranění některých chyb v přepisu, překlepů a dalších omylů, které dříve zůstaly nepovšimnuty. Tato fáze práce na databázi byla umožněna díky podpoře grantem GA ČR č. 401/09/0419.

Výsledky projektu: On-line databáze LIMUP.