CATALOGI PERSONARUM ET OFFICIORUM PROVINCIAE AUSTRIAE S. I.
(1556-1600)

1556

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 3 (pp. 5-7), Instit. 187, ff. 168r-169v; Instit. 117/a, ff. 166r-167v

 

 

It.

 

 

Primus collegii pragensis catalogus est potius instructio sociis ad novum collegium aperiendum a S. Ignatio mense februarii anni 1556 missis data. Auctor scripti est P. Polanco, S. Ignatii a secretis. Eadem occasione idem P. Polanco aliud pro iisdem sociis scriptum concinnavit: «Instruttione per il collegio di Praga» quod videre est in MI Epp. X 689-97.

 

 

Textus: 1. Instit. 187, f. 168r-69v (prius 40-41 et 136-37); exemplum manu Patris Polanco correctum. In f. 169v manu Patris Polanco habetur adnotatio: «Instructión para los de Boemia». - 2. Instit. 117/a, f. 166r-67v (prius 141 142); exemplum coaevum in vol. Decreta et instructiones transumptum.

 

 

Tempus: Haec quoque pars, prout alia: «Instruttione per il collegio di Praga» data est Romae die 12 febr. 1556; cf. MI Epp. X 697.

 

 

Editio: 1. Cartas... VI 462-64; ib., (152-54) versio eiusdem hispanica. - 2. MI Epp. X 697-701.

 

 

Scriptor: Kroess I 24-25.

 

 

 

 

1557

Praha

08-02

Cat. Prov. Austr. I, 6 (pp. 13-16), Roma ARSI: Germ. 131, f. 298r-v

 

Lat.

 

 

De historia huius monumenti cf. introductionem mon. 5.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 298r-v (prius XXXII 180 415); autographum Patris Vitoria. In angulo superiore sinistro auctor ipse exaravit: «2 aug. 1557»; et etiam in fol. 298v inscriptionem: «De pragensi collegio informatio». Ibidem manu romano scriptum, legitur: « Informatio pragensis collegii». Ceterum f. 298v scriptura vacat.

 

 

 

 

1558

Praha

in.

Cat. Prov. Austr. I, 7 (pp. 16-17), Roma ARSI: Germ. 131, f. 329r

 

Lat.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 329r (prius 458); autographum Patris Pérez; nomina eorum qui in Oybin commorare asseruntur, sunt manu Patris Vitoria exarata. In f. 329v solum duae inscriptiones habentur; una ipsius Patris Pérez manu exarata: «Catalogus omnium fratrum et Commensalium collegii S. Clementis mittendus Romam»; alia manu ignota: «Lista di quelli che stanno a Praga et Oybin della Compagnia».

 

 

Tempus: Catalogus non fuit post diem 20 maii 1558 scriptus; nam eo die P. Pérez in Oybin advenit (cf. Germ. 186, f. 86r) qui secundum hunc catalogum adhuc est in collegio pragensi; in elencho autem nominum eiusdem collegii die 29 apr. 1558 concinnato iam non reperitur. Quare catalogum nostrum ineunte anno 1558 scriptum fuisse, iure asseritur.

 

 

 

 

1558

Praha

04-29

Cat. Prov. Austr. I, 8 (pp. 18-19), Roma ARSI: Germ. 186, f. 50r-v

 

Lat.

 

 

Textus: Germ. 186, f. 50r-v; autographum Patris Pérez. In f. 50v manu eiusdem: «Reverendo in Christo Patri, Patri Mro. Iacobo Laynez, vicario generali Societatis Iesu Roma»; et alia manu: «1558 Quadrimestres [del. et sup. Menstrua] 29 apr.»

 

 

Tempus: Catalogus missus est Romam una cum eiusdem Patris Pérez epistola, die 29 apr. 1558 concepta (v. in Germ. 186, f. 57r 58v); in qua mentio fit huius catalogi: «Manebimus posthac Pragae, ut intelligo, pauci qui erunt isti quos hac separata scheda mitto».

 

 

 

 

1558

Praha

ex.

Cat. Prov. Austr. I, 10 (pp. 24-25), Roma ARSI: Germ. 131, f. 328r

 

Hisp.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 328r; autographum Patris Vitoria.

 

 

Tempus: P. Hoffaeus, novus collegii pragensis rector, Vienna Pragam pervenit die 16 nov. 1558 (cf. Germ. 186, f. 175r-182r). Quare catalogum exeunte anno 1558 conceptum fuisse a Vitoria putamus.

 

 

 

 

1559

Praha

08-19

Cat. Prov. Austr. I, 15 (pp. 50-52), Roma ARSI: Boh. 89, f. 36r-v

 

Lat.

 

 

Textus: Boh. 89, f. 36r-v (prius 748); autographum P. Pérez. In f. 36v inscriptio manu romana exarata: «1559 - Cathalogo di quelli che stanno in Oybin della Compagnia - Oybin».

 

 

 

 

1559

Praha

08-30

Cat. Prov. Austr. I, 16 (pp. 52-56), Roma ARSI: Germ. 131, ff. 302r-304v

 

Lat.

 

 

Textus: 1. Germ. 131, f. 302r-04v (prius 182-4 422-7 859-61); autographum P. Hoffaei. In f. 305v manu Patris Hoffaei: «Sententiae de fratribus pragensibus»; et inferius ab eodem patre: «Legendae primum a R. P. Victoria»; ibidem manu romana: «1559 - Cathalogus patrum ac fratrum pragensium - 30 augusti 1559». - 2. Ibid., f. 299r-301v (prius 181 416 419); exemplum coaevum manu P. Dirsii Viennae exaratum, cui P. Hoffaeus catalogum transmisit; cf. infra, lineas ultimas catalogi.

 

 

 

 

1560

Praha

in.

Cat. Prov. Austr. I, 19* (pp. 73-74), Roma ARSI: Germ. 131, f. 237r

 

Lat.

 

 

Nota: Auctor quidam, nobis ignotus, exhibet hoc scripto non solum unius collegii, sed totius provinciae Germaniae Superioris elenchum personarum in diversis collegiis degentium; quae provincia ineunte anno 1560 habebat quatuor collegia: viennense, pragense, ingolstadiense et monachinense, recentissime erectum; praeterea residentiam oybinensem. Nos typis edimus elenchos solum domiciliorum quae partes constituent provinciae austriacae, anno 1563 erigendae.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 237r (prius 133 et 328); exemplum manu nobis ignota exaratum.

 

 

Tempus: Cum in hoc catalogo collegii viennensis eaedem personae recenseantur quam in praecedenti, (quem ineunte anno 1560 fuisse scriptum constat) etiam nostro catalogo idem tempus scriptionis attribuimus.

 

 

 

 

1560

Praha

11-??

Cat. Prov. Austr. I, 21 (pp. 76-78), Roma ARSI: Germ. 131, ff. 307r-308v

 

Lat.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 307r-08v (prius XXXIV 139 429-31); autographum P. Hoffaei rectoris. In f. 308v inscriptio Patris Hoffaei: «Catalogus fratrum pragensium pro mense novembri anni 1560»; et manu romana: «1560 - Catalogus patrum pragensium pro mense novembri».

 

 

 

 

1561

Praha

08-26

Cat. Prov. Austr. I, 23 (p. 82), Roma ARSI: Boh. 89, f. 1r

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 1r (prius 290); autographum P. Hoffaei rectoris. In f. 1v manu romana: «Praga - 61».

 

 

 

 

1562

Praha

01-02

Cat. Prov. Austr. I, 28 (pp. 98-101), Roma ARSI: Germ. 131, ff. 321r-v et 324r-v

 

Lat.

 

 

Textus: 1. Germ. 131, f. 321r-v et 324r-v prius ( XXXV 192 448-9 454); autographum P. Blyssemii rectoris collegii. In f. 324v inscriptio Patris Canisii praepositi provinciae: «Catalogus patrum et fratrum pragensium cum eorum descriptione». - 2. Ibid., f. 309 312 313r-v (prius 165-67 432-33 438-39); autographum P. Blyssemmii. In f. 313v inscriptio manu Patris Canisii: «Catalogus patrum et fratrum pragensium cum eorum descriptione».

 

 

 

 

1562

Praha

12-??

Cat. Prov. Austr. I, 30 (pp. 103-110), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 2r-5v

 

Lat.

 

 

Textus: Boh. 89, f. 2r-5v (prius 291-95); autographum P. Blyssemii rectoris. In angulo superiore sinistro folii 2r eadem manu: «Mense decembri 1562». In f. 5v inscriptio manu Patris Blyssemii: «Cathalogus patrum ac fratrum pragensium»; et manu romana: «Praga - 62 mense decembri catalogus».

 

 

 

 

1562-

Praha

-1566

Cat. Prov. Austr. I, 65 (p. 223), Roma ARSI: Germ. 131, f. 323v

 

Lat.

 

 

P. Nadal commissarius seu visitator provinciarum Germaniae anno 1566, mense septembri in collegio pragensi accepit inter alia documentum a P. Tolmainer exaratum et ita inscriptum: «Collegium pragense iuvabitur si infrapositis difficultatibus prospicietur» (Vide in Germ. 131, f. 322r-23v). Ad calcem huius scripti exhibentur nomina sociorum qui ab anno 1562 ad annum usque 1566 in eo collegio mortem obierunt et a Societate dimissi sunt; quae pars documenti merito supplementum catalogi collegii pragensis haberi potest.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 323v (prius 453); manu P. Tolmainer exaratum.

 

 

 

 

1563

Praha

in.

Cat. Prov. Austr. I, 32 (pp. 116-120), Roma ARSI: Germ. 131, ff. 326r-v et 330r-v

 

Lat.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 326r-v et 330r-v (prius 195 198 455-56 459); catalogus autographus P. Blyssemii rectoris, praeparatus ad usum Patris Nadal visitatoris, qui in f. 330v propria manu adnotabat: «Praga».

 

 

Tempus: Collegii pragensis catalogus qui sequitur (mon. 33) est die 9 martii exaratus. Nostrum autem monumentum aliquantum prius videtur fuisse scriptum; nam Andreas Istvanics (qui ob inconstantiam missus est Vienna Pragam; cf. supra, mon. 31) in hoc catalogo nondum recensetur; in sequenti vero illum iam reperies (cf. infra, mon. 33); die autem primo maii 1563 Tyrnaviae vota sua renovavit (cf. Ital. 59, f. 171r).

 

 

 

 

1563

Praha

03-09

Cat. Prov. Austr. I, 33 (pp. 120-126), Roma ARSI: Germ. 131, ff. 316r-319v

 

Lat.

 

 

Textus: Germ. 131, f. 316r-19v [prius 166 169 190 440-45]; autographum P. Blyssemii rectoris. In angulo superiore sinistro folii 316r eiusdem rectoris manu: «9 martii 1563». In f. 319v inscriptio eiusdem manus: «Cathalogus patrum ac fratrum collegii pragensis».

 

 

 

 

1563

Praha

09-30

Cat. Prov. Austr. I, 39 (pp. 138-140), Roma ARSI: Boh. 89, f. 6r-v; Boh. 89, f. 7r-v

 

Lat.

 

Textus: 1. Boh. 89, f. 6r-v (prius 296); autographum Patris Blyssemii rectoris. In angulo superiore sinistro eius manu: «1563 30 septembris». In f. 6v inscriptio manu Patris Lanoy: «Catalogus pragensium» et manu Patris Maggio addita: «Pro P. Nostro Generali». - 2. Ibid., f. 7r-v (prius 297); autographum P. Blyssemii. In angulo superiore sinistro manu eiusdem: «1563 30 septembris». In f. 7v inscriptio manu Patris Polanco: «Catalogus pragensium»; et alia manu romana: «Praga - 63 30 septembris - Catalogus».

 

 

 

1564

Praha

04-26

Cat. Prov. Austr. I, 42 (pp. 145-147), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 8r-9v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 8r-9v (prius 299); autographum Patris Tolmainer, magistri novitiorum. Fol. 9 scriptura vacat, solum inscriptio alia manu in facie versa: «Catalogus pragensis collegii 26 aprilis 1564».

 

 

 

1564

Praha

10-10

Cat. Prov. Austr. I, 46 (pp. 155-156), Roma ARSI: Germ. 131, f. 320r

 

Lat.

 

Textus: Germ. 131, f. 320r (prius 191 et 446]; autographum P. Blyssemii rectoris.

 

 

 

1564

Praha (novitii)

10-10

Cat. Prov. Austr. I, 47 (pp. 156-158), Roma ARSI: Germ. 131, f. 320v

 

Lat.

 

Textus: Germ. 131, f. 320v (prius 447); autographum Patris Tolmainer, magistri novitiorum.

 

Tempus: Catalogus scriptus est a P. Tolmeiner in facie versa folii, cuius facie recta P. Blyssemius, rector exaravit catalogum personarum collegii pragensis, diei 10 oct. 1564 (v. supra, cat. 46).

 

 

 

1565

Praha

in.

Cat. Prov. Austr. I, 49 (pp.166-171), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 12r-13v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89 f. 12r-13v (prius 287-89); manu Christiani Peynnincks exaratum. In f. 13v ad calcem textus informationum idem Christianus addidit inscriptionem quae sequitur: «Instructio de personis, de defunctis deque initio et augmentuo collegii pragensis». Exstat exemplar huius catalogi Viennae (ÖNB, cod. ms. 13.601, f. 2r-4r), cuius innumerabiles variantes (quandoquidem maxima cum libertate a quodam nobis ignoto transumptum fuerat) cum nil magni momenti exhibeant, recensere omisimus.

 

 

 

1565

Praha

06-??

Cat. Prov. Austr. I, 51 (pp. 174-177), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 10r-11v

 

Lat.

 

Textus: 1. Boh. 89, f. 10r-11v (prius 286]; manu nobis ignota exaratum. - 2. Viennae, ÖNB, cod. ms. 13.601, f. 5v-6r; apographum coaevum. Fol. 11 scriptura vacat, solum inscriptio Patris Blyssemii habetur in facie versa: «Catalogus personarum collegii pragensis R. P. Vicario Generali missus in iunio 1565».

 

 

 

1566

Olomouc

08-??

Cat. Prov. Austr. I, 59 (pp. 210-211), Roma ARSI: Germ. 131, f. 331v

 

Lat.

 

Textus: Germ. 131, f. 331v (prius 460); autographum Patris Nadal. Habetur et alius huius catalogi exemplar ab eodem patre Nadal conceptum (vide Austr. 122, f. 9v; cf. supra, cat. 52 introd.), in quo tamen socii mutato aliquantum ordine et textu exhibentur. Videtur esse primus nostri catalogi conceptus.

 

Tempus: Cum P. Nadal Olomutii ad diem 20 augusti 1566 pervenisset (cf. Mon. Ant. Hung. I 316), primo catalogo huius collegii, brevi aperiendi, mensem augustum adscripsimus.

 

Scriptor: Kroess I 295-96.

 

 

 

1566

Praha

07-??

Cat. Prov. Austr. I, 57 (pp. 207-209), Roma ARSI: Austr. 122, f. 9r-v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 122, f. 9r-v (prius V 151 et 361-62); manu Christiani Numicii exaratum. In eodem folio 9r desinit catalogus collegii viennensis, quem immediate sequitur transumptum nostri catalogi; cf. supra, cat. 52 introd.

 

 

 

1566

Praha

09-??

Cat. Prov. Austr. I, 62 (pp. 214-216), Roma ARSI: Germ. 131, f. 306r

 

Lat.

 

Textus: 1. Germ. 131, f. 306r (prius 428); originale manu nobis ignota exaratum et ad usum Patris Nadal visitatoris praeparatum, qui nnonnulla passim propria manu adiunxit (cf. supra, cat. 52). - 2. Ibid., f. 214r-v (prius XXVIII); apographum a P. Jiménez, secretario Patris Nadal transumptum.

 

 

 

1566

Praha (simplex)

09-??

Cat. Prov. Austr. I, 63 (pp. 216-218), Roma ARSI: Austr. 122, ff. 6r-7v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 122, f. 6r-7v (prius III 275-76); autographum P. Blyssemii rectoris. Fol. 7 scriptura vacat, solum inscriptio eadem manu exarata habetus in facie versa: «Catalogus simplex patrum et fratrum collegii pragensis in septembri 1566».

 

 

 

1566

Praha (pro 1566/67)

09-??

Cat. Prov. Austr. I, 64 (pp. 218-222), Roma ARSI: Germ. 131, ff. 314r-315r

 

Lat.

 

Textus: Germ. 131, f. 314r-15r (prius 186 et 434-36); Ad calcem catalogi Pater Polanco adnotabat: «Nihil est videndum». Auctor catalogi est P. Nadal visitator provinciae, sed ab eius secretario, Patre Jiménez exaratus usque ad lineam 76, a verbo autem «Fiet» usque ad finem a P. Lanoy praeposito provinciae. Est nova personarum collegii et munerum pro anno scholastico 1566-67 distributio.

 

 

 

1567

Olomouc

08-25

Cat. Prov. Austr. I, 70 (pp. 239-241), Roma ARSI: Boh. 89, f. 27r-27v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 27r-27v (prius 262); autographum Patris Pérez rectoris collegii. Fol. 27a scriptura vacat, solum inscriptio eiusdem patris habetur in facie versa: «Catalogus patrum ac fratrum collegii olomucensis anni 1567». Ibidem manu Patris Polanco: «Infor[matio]».

 

 

 

1567

Praha

07-??

Cat. Prov. Austr. I, 69 (pp. 235-239), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 14r-15r

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 14r-15r (prius 265-67); autographum P. Blyssemii rectoris collegii. In fol. 15v exstat inscriptio eiusdem patris: «Catalogus informationum collegii pragensis mensis iulii 1567.

 

 

 

1568

Olomouc

07-01

Cat. Prov. Austr. I, 75 (pp. 249-251), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 28r-29v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 28r-9v (prius 253); originale a manu nobis ignota exaratum. Fol. 29 scriptura vacat, solum inscriptio Patris Pérez, rectoris habetur in facie versa: «Catalogus patrum et fratrum collegii et seminarii olomucensis factus in iulio 1568».

 

 

 

1568

Praha

07-??

Cat. Prov. Austr. I, 76 (pp. 252-255), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 16r-17v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 16r-17v (prius 254-55); autographum P. Blyssemii rectoris collegii. In f. 17v exstat solum inscriptio eiusdem patris: «Catalogus patrum ac fratrum collegii pragensis mense iulio 1568 Romam missus».

 

 

 

1569

Olomouc

10-??

Cat. Prov. Austr. I, 84 (pp. 279-282), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 30r-31v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 30-31v (prius 321-3); originale manu nobis ignota scriptum. Nonnulla P. Maggio praepositus provinciae propria manu adiunxit. Ipsius est inscriptio in f. 31v: «Catalogus collegii olomucensis pro R.do P. Nostro Generali.»

 

 

 

1569

Praha

08-??

Cat. Prov. Austr. I, 80 (pp. 266-269), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 18r-19v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 18r-19v (prius 318-19); originale manu Ioannis Mundel scriptum. In f. 19v exstat inscriptio P. Blyssemii: «Catalogus informationum collegii pragensis mensis augusti 1569 pro R. P. N. Generali».

 

 

 

1570

Praha

08-01

Cat. Prov. Austr. I, 85 (pp. 282-286), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 20r-21v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 20r-21v (prius 312-14); originale manu Ioannis Mundel scriptum. In f. 21v exstat inscriptio Patris Blyssemii manu exarata: «Catalogus informationum collegii pragensis 28 augusti 1570 in Urbem missus». Ab editione catalogi secundi seu secreti informationum de personis collegii, qui invenitur ib. f. 22r, abstineri oportet. Cf. Introd. gen. c. III.

 

 

 

1570

Olomouc

08-??

Cat. Prov. Austr. I, 86 (pp. 286-289), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 32r-33r

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 32r-33r (prius 303-04); originale manu nobis ignota exaratum.

 

 

 

1571

Praha

08-20

Cat. Prov. Austr. I, 91 (pp. 306-309), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 23r-24v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 23r-24v (prius 339-40); originale manu nobis ignota scriptum. In f. 24v solum inscriptio, manu Patris Maggio exarata, habetur: «Catalogus collegii pragensis 28 augusti 1571».

 

 

 

1572

Olomouc

09-29

Cat. Prov. Austr. I, 98 (pp. 329-332), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 34r-35v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 34r-35v (prius 345); originale manu nobis ignota scriptum. Fol. 35 scriptura vacat, solum inscriptio, manu Patris Pérez exarata in facie versa: «Catalogus collegii olomucensis 29 septembris 1572».

 

 

 

1572

Praha

10-06

Cat. Prov. Austr. I, 101 (pp. 339-341), Roma ARSI: Boh. 89, ff. 25r-26v

 

Lat.

 

Textus: Boh. 89, f. 25r-26v (prius 336-37); originale manu nobis ignota exaratum. Fol. 26 scriptura vacat, solum inscriptio, manu Patris Blyssemii exarata conspicitur in facie versa: «Catalogus collegii pragensis 6 octobris 1572 scriptus et in Urbem datus».

 

 

 

1574

Olomouc

02-11

Cat. Prov. Austr. I, 106 (pp. 354-361), Roma ARSI: Hist. Soc. 41, ff. 152r-158r

 

Lat.

 

Textus: Hist. Soc. 41, f. 152r-58r (prius 65-71 175-88); apographum coaevum Romae transumptum. In marginibus foliorum recensentur ab eadem manu officia sodalium quae exercent vel exercere valeant; ibidem et natio et si professus est 4 votorum, breviter adnotata sunt.

 

 

 

1583

Brno

02-??

Cat. Prov. Austr. I, 111 (p. 387-389), Colonia (Köln), Stadtarchiv, cod. Jes. 721, ff. 22r-23r

 

Lat.

 

Textus: Coloniae (Köln), Stadtarchiv, cod. Jes. 721, f. 22r-23r; originale.

 

 

 

1583

Praha

06-07

Cat. Prov. Austr. I, 112 (pp. 389-391), Colonia (Köln), Stadtarchiv, cod. Jes. 721, ff. 143r-144v

 

Lat.

 

Textus: Coloniae (Köln), Stadtarchiv, cod. Jes. 721, f. 143r-44v; originale.

 

 

 

1583

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 114 (pp. 393-395), Colonia (Köln), Stadtarchiv, cod. Jes. 721, f. 116r-v

 

Lat.

 

Textus: Coloniae [Köln], Stadtarchiv, cod. Jes. 721, f. 116r-v; originale.

 

 

 

1584

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 119 (pp. 423-426), Roma ARSI: Austr. 24, ff. 39r-42v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 24, f. 39r-42v (prius 61-64), originale; f. 42v scriptura vacat. 43r-45v habetur catalogus secundus seu secretus personarum domum probationis.

 

 

 

1584

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 118 (pp. 416-423), Roma ARSI: Austr. 24, ff. 31r-34v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 24, f. 31r-34v (prius 53-56), originale; f. 33v-34v scriptura vacant. In f. 35r-37v exstat catalogus secundus seu secretus eorumdem collegii sodalium manu Patris Heller, rectoris concinnatus.

 

 

 

1584

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 117 (pp. 412-416), Roma ARSI: Austr. 24, ff. 11r-18v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 24, f. 11r-18v (prius 17-24), originale. In f. 11r solum adnotatio Patris Hoffaei, assistentis: «Catal. Pragensis - 1584»; et in f. 18v solummodo superscriptio Patris Blyssem, praep. prov.: «Catalogi pragenses ad R. P. Hoffaeum missi per Procuratorem in circa finem septembris 1584». In f. 20r-29v reperitur catalogus triennalis secundus seu secretus a P. Alexandro Woit, rectore collegii confectus.

 

 

 

1587

Brno

08-10

Cat. Prov. Austr. I, 125 (pp. 459-461), Roma ARSI: Austr. 24, ff. 105r-106v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 24, f. 105r-06v, originale, autographum P. Zantheni, rectoris. Post catalogum primum singulorum sodalium idem P. Rector exarabat etiam eorumdem sodalium catalogum secundum seu secretum. In capite catalogi, in angulo superiore dextro P. Zantheni adnotatio: «Pro R. do P. Provinciali». - 2. Austr. 25 I, f. 15r-v; exemplum ab eodem P. Zanthen pro P. Generali confectum, omisso catalogo personarum secundo seu secreto.

 

 

 

1587

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 124 (pp. 453-459), Roma ARSI: Austr. 24, ff. 97r-104v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 24, ff. 97r-104v, originale. Post catalogum primum singulorum sodalium eadem manus exaravit catalogum eorumdem secundum seu secretum. - 2. Austr. 25 I; ff. 9r-12v, exemplum coaevum eadem manu exaratum, omisso tamen catalogo personarum secundo seu secreto.

 

 

 

1587

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 123 (pp. 447-453), Roma ARSI: Austr. 24, ff. 81r-93r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 24, ff. 81r-93v, originale manu Patris Woit, rectoris collegii concinnatum. Fol. 93v scriptura vacat. Fol. 94r-95v idem P. Rector adiunxit singulorum sodalium catalogum secundum seu secretum. - 2. Austr. 25 I, ff. 13r-14v; exemplum coaevum ab alia manu exaratum, in quo omittitur catalogus personarum secretus.

 

 

 

1589

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 127* (pp. 475-476), Roma ARSI: Austr. 122, ff. 43v-44r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 122, f. 41r-44v (prius XVII); originale. In f. 44v exstat solum inscriptio, manu Patris Viller praep. prov. exarata: "Annuus catalogus provinciae Austriae a. 1588. Missus 4 februarii an. 89"

 

Tempus: Exeunte anno 1588 fuisse confectum hunc catalogum, sequitur ex inscriptione Patris Viller paulo superius exscripta; deinde ex defunctis in catalogo recensitis (v. f. 43v) Adrianus Theodorus et P. Ioannes Merquitius mense novembri anno 1588 obierunt (cf. Hist. Soc. 42, f. 106r).

 

 

 

1589

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 127* (p. 474), Roma ARSI: Austr. 122, f. 43r

 

Textus: Austr. 122, f. 41r-44v (prius XVII); originale. In f. 44v exstat solum inscriptio, manu Patris Viller praep. prov. exarata: "Annuus catalogus provinciae Austriae a. 1588. Missus 4 februarii an. 89"

 

Tempus: Exeunte anno 1588 fuisse confectum hunc catalogum, sequitur ex inscriptione Patris Viller paulo superius exscripta; deinde ex defunctis in catalogo recensitis (v. f. 43v) Adrianus Theodorus et P. Ioannes Merquitius mense novembri anno 1588 obierunt (cf. Hist. Soc. 42, f. 106r).

 

 

 

1589

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 127* (pp. 471-473), Roma ARSI: Austr. 122, f. 42r-42v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 122, f. 41r-44v (prius XVII); originale. In f. 44v exstat solum inscriptio, manu Patris Viller praep. prov. exarata: "Annuus catalogus provinciae Austriae a. 1588. Missus 4 februarii an. 89"

 

Tempus: Exeunte anno 1588 fuisse confectum hunc catalogum, sequitur ex inscriptione Patris Viller paulo superius exscripta; deinde ex defunctis in catalogo recensitis (v. f. 43v) Adrianus Theodorus et P. Ioannes Merquitius mense novembri anno 1588 obierunt (cf. Hist. Soc. 42, f. 106r).

 

 

 

1589

Praha

 

 

 

Cat. Prov. Austr. I, 127* (pp. 470-471), Roma ARSI: Austr. 122, ff. 41v-42r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 122, f. 41r-44v (prius XVII); originale. In f. 44v exstat solum inscriptio, manu Patris Viller praep. prov. exarata: "Annuus catalogus provinciae Austriae a. 1588. Missus 4 februarii an. 89"

 

Tempus: Exeunte anno 1588 fuisse confectum hunc catalogum, sequitur ex inscriptione Patris Viller paulo superius exscripta; deinde ex defunctis in catalogo recensitis (v. f. 43v) Adrianus Theodorus et P. Ioannes Merquitius mense novembri anno 1588 obierunt (cf. Hist. Soc. 42, f. 106r).

 

 

 

1590

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 128* (pp. 485-487), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 6v-7r; In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 48

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 3r-8v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 8v exstat solum inscriptio: "Tertius catalogus provinciae Austriae sub initium anni 1590".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 foliis (198 x 156 mm.) constans, quorum 5 scriptura vacat, et quae numeris 39-54 et 1-15 sunt signata. Codicillus tegumento crassioris chartae est coopertus et hoc titulo instructus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1589". Numeri qui nomina sodalium praecedunt, solum in textu secundo reperiuntur.

 

Ratio Editionis: Sequimur textum primum usque ad lin. 287; abhinc textum secundum quia in eo elenchus novitiorum est abundantior.

 

In catalogo domus probationis brunensis desiretatur elenchus novitiorum; qui tamen tardius concinnatus et Romam missus fuit. Reperitur in codice Austr. 122, f. 45r-v; eius facie versa P. Viller praep. prov. hanc inscriptionem exarabat: "Catalogus novitiorum brunensium qui ascribi debet in catalogo personarum provinciae Austriae 1590".

 

 

 

1590

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 128* (pp. 487-488), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 48

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 3r-8v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 8v exstat solum inscriptio: "Tertius catalogus provinciae Austriae sub initium anni 1590".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 foliis (198 x 156 mm.) constans, quorum 5 scriptura vacat, et quae numeris 39-54 et 1-15 sunt signata. Codicillus tegumento crassioris chartae est coopertus et hoc titulo instructus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1589". Numeri qui nomina sodalium praecedunt, solum in textu secundo reperiuntur.

 

Ratio Editionis: Sequimur textum primum usque ad lin. 287; abhinc textum secundum quia in eo elenchus novitiorum est abundantior.

 

In catalogo domus probationis brunensis desiretatur elenchus novitiorum; qui tamen tardius concinnatus et Romam missus fuit. Reperitur in codice Austr. 122, f. 45r-v; eius facie versa P. Viller praep. prov. hanc inscriptionem exarabat: "Catalogus novitiorum brunensium qui ascribi debet in catalogo personarum provinciae Austriae 1590".

 

 

 

1590

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 128* (pp. 481-483), Roma ARSI: Austr. 123, f. 5r-5v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 3r-8v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 8v exstat solum inscriptio: "Tertius catalogus provinciae Austriae sub initium anni 1590".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 foliis (198 x 156 mm.) constans, quorum 5 scriptura vacat, et quae numeris 39-54 et 1-15 sunt signata. Codicillus tegumento crassioris chartae est coopertus et hoc titulo instructus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1589". Numeri qui nomina sodalium praecedunt, solum in textu secundo reperiuntur.

 

Ratio Editionis: Sequimur textum primum usque ad lin. 287; abhinc textum secundum quia in eo elenchus novitiorum est abundantior.

 

In catalogo domus probationis brunensis desiretatur elenchus novitiorum; qui tamen tardius concinnatus et Romam missus fuit. Reperitur in codice Austr. 122, f. 45r-v; eius facie versa P. Viller praep. prov. hanc inscriptionem exarabat: "Catalogus novitiorum brunensium qui ascribi debet in catalogo personarum provinciae Austriae 1590".

 

 

 

1590

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 128* (pp. 479-481), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 4r-5r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 3r-8v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 8v exstat solum inscriptio: "Tertius catalogus provinciae Austriae sub initium anni 1590".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 foliis (198 x 156 mm.) constans, quorum 5 scriptura vacat, et quae numeris 39-54 et 1-15 sunt signata. Codicillus tegumento crassioris chartae est coopertus et hoc titulo instructus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1589". Numeri qui nomina sodalium praecedunt, solum in textu secundo reperiuntur.

 

Ratio Editionis: Sequimur textum primum usque ad lin. 287; abhinc textum secundum quia in eo elenchus novitiorum est abundantior.

 

In catalogo domus probationis brunensis desiretatur elenchus novitiorum; qui tamen tardius concinnatus et Romam missus fuit. Reperitur in codice Austr. 122, f. 45r-v; eius facie versa P. Viller praep. prov. hanc inscriptionem exarabat: "Catalogus novitiorum brunensium qui ascribi debet in catalogo personarum provinciae Austriae 1590".

 

 

 

1591

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 129* (pp. 499-502), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 127-129

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 15r-20v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 19v et 20 scriptura vacant, solum adnotatio romana in f. 20v legitur: "1591 - Tertius Austriae catalogus".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 filiis (196 x 153 mm.), quorum unum scriptura caret, numeris 117-32 et 1-15 signatis constans.

 

3. Ibidem, fasciculus 8 foliis (202 x 159 mm.) nondum numeris signatis constans. Sequitur textum secundum. Ambo fasciculi tegumento crassioris chartae sunt cooperti et inscriptionem exhibent: "Catal. Person. Ord. Soc. Jesu 1590". De extracto huius catalogi a Socher facto (in cod. 118 J 9) cf. Introd. gen. c. III.

 

Numeri qui sodalium nomina praecedunt, habentur solum in textu secundo.

 

Ratio Editionis: Elegimus textum secundum quia addidit etiam linguas quas sodales callebant.

 

 

 

1591

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 129* (p. 494), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 121

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 15r-20v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 19v et 20 scriptura vacant, solum adnotatio romana in f. 20v legitur: "1591 - Tertius Austriae catalogus".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 filiis (196 x 153 mm.), quorum unum scriptura caret, numeris 117-32 et 1-15 signatis constans.

 

3. Ibidem, fasciculus 8 foliis (202 x 159 mm.) nondum numeris signatis constans. Sequitur textum secundum. Ambo fasciculi tegumento crassioris chartae sunt cooperti et inscriptionem exhibent: "Catal. Person. Ord. Soc. Jesu 1590". De extracto huius catalogi a Socher facto (in cod. 118 J 9) cf. Introd. gen. c. III.

 

Numeri qui sodalium nomina praecedunt, habentur solum in textu secundo.

 

Ratio Editionis: Elegimus textum secundum quia addidit etiam linguas quas sodales callebant.

 

 

 

1591

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 129* (p. 502), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 130

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 15r-20v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 19v et 20 scriptura vacant, solum adnotatio romana in f. 20v legitur: "1591 - Tertius Austriae catalogus".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 filiis (196 x 153 mm.), quorum unum scriptura caret, numeris 117-32 et 1-15 signatis constans.

 

3. Ibidem, fasciculus 8 foliis (202 x 159 mm.) nondum numeris signatis constans. Sequitur textum secundum. Ambo fasciculi tegumento crassioris chartae sunt cooperti et inscriptionem exhibent: "Catal. Person. Ord. Soc. Jesu 1590". De extracto huius catalogi a Socher facto (in cod. 118 J 9) cf. Introd. gen. c. III.

 

Numeri qui sodalium nomina praecedunt, habentur solum in textu secundo.

 

Ratio Editionis: Elegimus textum secundum quia addidit etiam linguas quas sodales callebant.

 

 

 

1591

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 129* (pp. 494-496), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 122-123

 

Textus: Austr. 123, f. 15r-20v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 19v et 20 scriptura vacant, solum adnotatio romana in f. 20v legitur: "1591 - Tertius Austriae catalogus".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 filiis (196 x 153 mm.), quorum unum scriptura caret, numeris 117-32 et 1-15 signatis constans.

 

3. Ibidem, fasciculus 8 foliis (202 x 159 mm.) nondum numeris signatis constans. Sequitur textum secundum. Ambo fasciculi tegumento crassioris chartae sunt cooperti et inscriptionem exhibent: "Catal. Person. Ord. Soc. Jesu 1590". De extracto huius catalogi a Socher facto (in cod. 118 J 9) cf. Introd. gen. c. III.

 

Numeri qui sodalium nomina praecedunt, habentur solum in textu secundo.

 

Ratio Editionis: Elegimus textum secundum quia addidit etiam linguas quas sodales callebant.

 

 

 

1591

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 129* (pp. 493-494), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 120-121

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 15r-20v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 19v et 20 scriptura vacant, solum adnotatio romana in f. 20v legitur: "1591 - Tertius Austriae catalogus".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus 8 filiis (196 x 153 mm.), quorum unum scriptura caret, numeris 117-32 et 1-15 signatis constans.

 

3. Ibidem, fasciculus 8 foliis (202 x 159 mm.) nondum numeris signatis constans. Sequitur textum secundum. Ambo fasciculi tegumento crassioris chartae sunt cooperti et inscriptionem exhibent: "Catal. Person. Ord. Soc. Jesu 1590". De extracto huius catalogi a Socher facto (in cod. 118 J 9) cf. Introd. gen. c. III.

 

Numeri qui sodalium nomina praecedunt, habentur solum in textu secundo.

 

Ratio Editionis: Elegimus textum secundum quia addidit etiam linguas quas sodales callebant.

 

 

 

1592

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 130* (pp. 511-513), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 11v-12r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 9r-14v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 14v exhibet solum adnotationem romanam: "Tertius catalogus provinciae Austriae - 1592".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1; fasciculus 6 foliis (198 x 151 mm.), numeris 177-88 et 1-11 signatis, constans; tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus legitur: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1591".

 

 

 

1592

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 130* (pp. 515-516), Roma ARSI: Austr. 123, f. 13v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 9r-14v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 14v exhibet solum adnotationem romanam: "Tertius catalogus provinciae Austriae - 1592".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1; fasciculus 6 foliis (198 x 151 mm.), numeris 177-88 et 1-11 signatis, constans; tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus legitur: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1591".

 

 

 

1592

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 130* (p. 514), Roma ARSI: Austr. 123, f. 12v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 9r-14v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 14v exhibet solum adnotationem romanam: "Tertius catalogus provinciae Austriae - 1592".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1; fasciculus 6 foliis (198 x 151 mm.), numeris 177-88 et 1-11 signatis, constans; tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus legitur: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1591".

 

 

 

1592

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 130* (pp. 508-509), Roma ARSI: Austr. 123, f. 10r-10v

 

Textus: Austr. 123, f. 9r-14v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 14v exhibet solum adnotationem romanam: "Tertius catalogus provinciae Austriae - 1592".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1; fasciculus 6 foliis (198 x 151 mm.), numeris 177-88 et 1-11 signatis, constans; tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus legitur: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1591".

 

 

 

1592

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 130* (pp. 507-508), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 9v-10r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 9r-14v (prius 1-5); originale Romam missum. Fol. 14v exhibet solum adnotationem romanam: "Tertius catalogus provinciae Austriae - 1592".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1; fasciculus 6 foliis (198 x 151 mm.), numeris 177-88 et 1-11 signatis, constans; tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus legitur: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1591".

 

 

 

1593

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 131* (pp. 524-525), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 243-244

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (205 x 159 mm.) 8 foliis numeris 233-48 et 1-15 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1592". Ultimum folium manu Patris Provincialis est exaratum. De extracto huius catalogi, a Socher facto, et quod in doc. 118 J 9 reperitur, cf. Introd. gen. c. III.

 

Tempus: Catalogus est exeunte anno 1592 et pro anno 1593 conscriptus; nam P. Voit qui obiit Chomotovii 2 dec. 1592 (cf. infra), non invenitur in catalogis collegiorum.

 

 

 

1593

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 131* (p. 527), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 247

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (205 x 159 mm.) 8 foliis numeris 233-48 et 1-15 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1592". Ultimum folium manu Patris Provincialis est exaratum. De extracto huius catalogi, a Socher facto, et quod in doc. 118 J 9 reperitur, cf. Introd. gen. c. III.

 

Tempus: Catalogus est exeunte anno 1592 et pro anno 1593 conscriptus; nam P. Voit qui obiit Chomotovii 2 dec. 1592 (cf. infra), non invenitur in catalogis collegiorum.

 

 

 

1593

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 131* (pp. 525-526), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 245

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (205 x 159 mm.) 8 foliis numeris 233-48 et 1-15 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1592". Ultimum folium manu Patris Provincialis est exaratum. De extracto huius catalogi, a Socher facto, et quod in doc. 118 J 9 reperitur, cf. Introd. gen. c. III.

 

Tempus: Catalogus est exeunte anno 1592 et pro anno 1593 conscriptus; nam P. Voit qui obiit Chomotovii 2 dec. 1592 (cf. infra), non invenitur in catalogis collegiorum.

 

 

 

1593

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 131* (pp. 520-522), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 238-240

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (205 x 159 mm.) 8 foliis numeris 233-48 et 1-15 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1592". Ultimum folium manu Patris Provincialis est exaratum. De extracto huius catalogi, a Socher facto, et quod in doc. 118 J 9 reperitur, cf. Introd. gen. c. III.

 

Tempus: Catalogus est exeunte anno 1592 et pro anno 1593 conscriptus; nam P. Voit qui obiit Chomotovii 2 dec. 1592 (cf. infra), non invenitur in catalogis collegiorum.

 

 

 

1593

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 131* (pp. 519-520), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 236-237

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (205 x 159 mm.) 8 foliis numeris 233-48 et 1-15 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1592". Ultimum folium manu Patris Provincialis est exaratum. De extracto huius catalogi, a Socher facto, et quod in doc. 118 J 9 reperitur, cf. Introd. gen. c. III.

 

Tempus: Catalogus est exeunte anno 1592 et pro anno 1593 conscriptus; nam P. Voit qui obiit Chomotovii 2 dec. 1592 (cf. infra), non invenitur in catalogis collegiorum.

 

 

 

1594

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 132* (pp. 533-534), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 298-300

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 159 mm.) 7 foliis numeris 293-306 et 1-13 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1593". Extractum huius catalogi a P. Socher tardius factum, habetur ib. In cod. 118 J 9; de quo cf. Introd. gen. c. III.

 

Catalogus mense novembri anni 1593 ad congregationem generalem quintam fuit portatus, prout titulus id indicat, una cum catalogo triennali provinciae.

 

 

 

1594

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 132* (p. 538), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 304

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 159 mm.) 7 foliis numeris 293-306 et 1-13 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1593". Extractum huius catalogi a P. Socher tardius factum, habetur ib. In cod. 118 J 9; de quo cf. Introd. gen. c. III.

 

Catalogus mense novembri anni 1593 ad congregationem generalem quintam fuit portatus, prout titulus id indicat, una cum catalogo triennali provinciae.

 

 

 

1594

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 132* (pp. 536-537), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 302-303

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 159 mm.) 7 foliis numeris 293-306 et 1-13 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1593". Extractum huius catalogi a P. Socher tardius factum, habetur ib. In cod. 118 J 9; de quo cf. Introd. gen. c. III.

 

Catalogus mense novembri anni 1593 ad congregationem generalem quintam fuit portatus, prout titulus id indicat, una cum catalogo triennali provinciae.

 

 

 

1594

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 132* (pp. 532-533), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 296-298

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 159 mm.) 7 foliis numeris 293-306 et 1-13 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1593". Extractum huius catalogi a P. Socher tardius factum, habetur ib. In cod. 118 J 9; de quo cf. Introd. gen. c. III.

 

Catalogus mense novembri anni 1593 ad congregationem generalem quintam fuit portatus, prout titulus id indicat, una cum catalogo triennali provinciae.

 

 

 

1594

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 132* (pp. 531-532), In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, num. 295-296

 

Lat.

 

Textus: In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 159 mm.) 7 foliis numeris 293-306 et 1-13 signatis constans, et tegumento crassioris chartae coopertus, in quo titulus: "Catal. Person. Ord. Soc. Iesu 1593". Extractum huius catalogi a P. Socher tardius factum, habetur ib. In cod. 118 J 9; de quo cf. Introd. gen. c. III.

 

Catalogus mense novembri anni 1593 ad congregationem generalem quintam fuit portatus, prout titulus id indicat, una cum catalogo triennali provinciae.

 

 

 

1595

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 133* (pp. 543-545), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 23r-24r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 21r-26v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 26v solum haec adnotatio habetur: "Catalogus Austriae - 1594".

 

 

 

1595

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 133* (pp. 549-550), Roma ARSI: Austr. 123, f. 26r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 21r-26v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 26v solum haec adnotatio habetur: "Catalogus Austriae - 1594".

 

 

 

1595

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 133* (pp. 547-548), Roma ARSI: Austr. 123, f. 25r-25v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 21r-26v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 26v solum haec adnotatio habetur: "Catalogus Austriae - 1594".

 

 

 

1595

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 133* (pp. 542-543), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 22v-23r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 21r-26v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 26v solum haec adnotatio habetur: "Catalogus Austriae - 1594".

 

 

 

1595

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 133* (pp. 540-542), Roma ARSI: Austr. 123, f. 21v-22v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 21r-26v (prius 1-11); originale Romam missum. In f. 26v solum haec adnotatio habetur: "Catalogus Austriae - 1594".

 

 

 

1596

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 134* (pp. 558-559), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 28v-29r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 27r-29v; originale Romam missum. Fol. 29v exhibet solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratam: "Catalogus personarum et officiorum provinciae Austriae ad initium anni 1596".

 

In f. 30r-31v habetur catalogus collegii claudiopontani et residentiae albanae a P. Wujek viceprovinciali confectus, quos ad appendicis instar catalogo provinciae adiungimus. Fol. 31 scriptura vacat, solum inscriptio, eiusdem patris exarata, legitur in facie versa: "Catalogus personarum Societatis Iesu in Transylvania".

 

 

 

1596

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 134* (p. 556), Roma ARSI: Austr. 123, f. 28r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 27r-29v; originale Romam missum. Fol. 29v exhibet solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratam: "Catalogus personarum et officiorum provinciae Austriae ad initium anni 1596".

 

In f. 30r-31v habetur catalogus collegii claudiopontani et residentiae albanae a P. Wujek viceprovinciali confectus, quos ad appendicis instar catalogo provinciae adiungimus. Fol. 31 scriptura vacat, solum inscriptio, eiusdem patris exarata, legitur in facie versa: "Catalogus personarum Societatis Iesu in Transylvania".

 

 

 

1596

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 134* (pp. 555-556), Roma ARSI: Austr. 123, f. 28r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 27r-29v; originale Romam missum. Fol. 29v exhibet solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratam: "Catalogus personarum et officiorum provinciae Austriae ad initium anni 1596".

 

In f. 30r-31v habetur catalogus collegii claudiopontani et residentiae albanae a P. Wujek viceprovinciali confectus, quos ad appendicis instar catalogo provinciae adiungimus. Fol. 31 scriptura vacat, solum inscriptio, eiusdem patris exarata, legitur in facie versa: "Catalogus personarum Societatis Iesu in Transylvania".

 

 

 

1596

Jindřichův Hradec

 

Cat. Prov. Austr. I, 134* (p. 557), Roma ARSI: Austr. 123, f. 28r-28v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 27r-29v; originale Romam missum. Fol. 29v exhibet solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratam: "Catalogus personarum et officiorum provinciae Austriae ad initium anni 1596".

 

In f. 30r-31v habetur catalogus collegii claudiopontani et residentiae albanae a P. Wujek viceprovinciali confectus, quos ad appendicis instar catalogo provinciae adiungimus. Fol. 31 scriptura vacat, solum inscriptio, eiusdem patris exarata, legitur in facie versa: "Catalogus personarum Societatis Iesu in Transylvania".

 

 

 

1596

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 134* (pp. 557-558), Roma ARSI: Austr. 123, f. 28v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 27r-29v; originale Romam missum. Fol. 29v exhibet solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratam: "Catalogus personarum et officiorum provinciae Austriae ad initium anni 1596".

 

In f. 30r-31v habetur catalogus collegii claudiopontani et residentiae albanae a P. Wujek viceprovinciali confectus, quos ad appendicis instar catalogo provinciae adiungimus. Fol. 31 scriptura vacat, solum inscriptio, eiusdem patris exarata, legitur in facie versa: "Catalogus personarum Societatis Iesu in Transylvania".

 

 

 

1596

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 134* (pp. 554-555), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 27v-28r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 27r-29v; originale Romam missum. Fol. 29v exhibet solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratam: "Catalogus personarum et officiorum provinciae Austriae ad initium anni 1596".

 

In f. 30r-31v habetur catalogus collegii claudiopontani et residentiae albanae a P. Wujek viceprovinciali confectus, quos ad appendicis instar catalogo provinciae adiungimus. Fol. 31 scriptura vacat, solum inscriptio, eiusdem patris exarata, legitur in facie versa: "Catalogus personarum Societatis Iesu in Transylvania".

 

 

 

1597

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 135* (p. 569), Roma ARSI: Austr. 123, f. 33r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 32r-33v; originale Romam missum. Ad calcem catalogi adnotatio romana: "Tertius catalogus Austriae - 1597".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 1-16 et 475-88 signatis, constans. In f. 475 est epilogus Litt. ann. Prov. Austr. (1597). Catalogus incipit in f. 476. Fol. 488 scriptura caret. Ibidem, in cod. 118 J 9 conservatur huius catalogi extractum, a Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1597

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 135* (pp. 570-571), Roma ARSI: Austr. 123, f. 33r-33v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 32r-33v; originale Romam missum. Ad calcem catalogi adnotatio romana: "Tertius catalogus Austriae - 1597".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 1-16 et 475-88 signatis, constans. In f. 475 est epilogus Litt. ann. Prov. Austr. (1597). Catalogus incipit in f. 476. Fol. 488 scriptura caret. Ibidem, in cod. 118 J 9 conservatur huius catalogi extractum, a Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1597

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 135* (pp. 569-570), Roma ARSI: Austr. 123, f. 33r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 32r-33v; originale Romam missum. Ad calcem catalogi adnotatio romana: "Tertius catalogus Austriae - 1597".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 1-16 et 475-88 signatis, constans. In f. 475 est epilogus Litt. ann. Prov. Austr. (1597). Catalogus incipit in f. 476. Fol. 488 scriptura caret. Ibidem, in cod. 118 J 9 conservatur huius catalogi extractum, a Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1597

Jindřichův Hradec

 

Cat. Prov. Austr. I, 135* (p. 571), Roma ARSI: Austr. 123, f. 33v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 32r-33v; originale Romam missum. Ad calcem catalogi adnotatio romana: "Tertius catalogus Austriae - 1597".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 1-16 et 475-88 signatis, constans. In f. 475 est epilogus Litt. ann. Prov. Austr. (1597). Catalogus incipit in f. 476. Fol. 488 scriptura caret. Ibidem, in cod. 118 J 9 conservatur huius catalogi extractum, a Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1597

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 135* (pp. 567-569), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 32v-33r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 32r-33v; originale Romam missum. Ad calcem catalogi adnotatio romana: "Tertius catalogus Austriae - 1597".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 1-16 et 475-88 signatis, constans. In f. 475 est epilogus Litt. ann. Prov. Austr. (1597). Catalogus incipit in f. 476. Fol. 488 scriptura caret. Ibidem, in cod. 118 J 9 conservatur huius catalogi extractum, a Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1597

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 135* (pp. 566-567), Roma ARSI: Austr. 123, f. 32v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 32r-33v; originale Romam missum. Ad calcem catalogi adnotatio romana: "Tertius catalogus Austriae - 1597".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 1-16 et 475-88 signatis, constans. In f. 475 est epilogus Litt. ann. Prov. Austr. (1597). Catalogus incipit in f. 476. Fol. 488 scriptura caret. Ibidem, in cod. 118 J 9 conservatur huius catalogi extractum, a Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1598

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 136* (pp. 579-581), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 35v-36r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 34r-37v; originale Romam missum. In f. 37v solum inscriptio, manu Patris Alber praep. prov. exarata, legitur: "Catalogus personarum provinciae Austriae ad initium anni 1598".

 

In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 17-31 et 541-58 signatis, constans, tegumento crassioris chartae coopertus. In fol. 541 expliciunt Litt. ann. prov. Austr.; f. 542 incipit catalogus. Fol. 558 scriptura vacat. Ibidem, in cod. 118 J 9 invenitur huius catalogi extractum, a P. Socher saec. XVIII transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1598

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 136* (p. 582), Roma ARSI: Austr. 123, f. 36r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 34r-37v; originale Romam missum. In f. 37v solum inscriptio, manu Patris Alber praep. prov. exarata, legitur: "Catalogus personarum provinciae Austriae ad initium anni 1598".

 

In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 17-31 et 541-58 signatis, constans, tegumento crassioris chartae coopertus. In fol. 541 expliciunt Litt. ann. prov. Austr.; f. 542 incipit catalogus. Fol. 558 scriptura vacat. Ibidem, in cod. 118 J 9 invenitur huius catalogi extractum, a P. Socher saec. XVIII transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1598

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 136* (pp. 581-582), Roma ARSI: Austr. 123, f. 36r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 34r-37v; originale Romam missum. In f. 37v solum inscriptio, manu Patris Alber praep. prov. exarata, legitur: "Catalogus personarum provinciae Austriae ad initium anni 1598".

 

In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 17-31 et 541-58 signatis, constans, tegumento crassioris chartae coopertus. In fol. 541 expliciunt Litt. ann. prov. Austr.; f. 542 incipit catalogus. Fol. 558 scriptura vacat. Ibidem, in cod. 118 J 9 invenitur huius catalogi extractum, a P. Socher saec. XVIII transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1598

Jindřichův Hradec

 

Cat. Prov. Austr. I, 136* (p. 584), Roma ARSI: Austr. 123, f. 37r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 34r-37v; originale Romam missum. In f. 37v solum inscriptio, manu Patris Alber praep. prov. exarata, legitur: "Catalogus personarum provinciae Austriae ad initium anni 1598".

 

In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 17-31 et 541-58 signatis, constans, tegumento crassioris chartae coopertus. In fol. 541 expliciunt Litt. ann. prov. Austr.; f. 542 incipit catalogus. Fol. 558 scriptura vacat. Ibidem, in cod. 118 J 9 invenitur huius catalogi extractum, a P. Socher saec. XVIII transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1598

Kłodzko

 

Cat. Prov. Austr. I, 136* (p. 585), Roma ARSI: Austr. 123, f. 37r

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 34r-37v; originale Romam missum. In f. 37v solum inscriptio, manu Patris Alber praep. prov. exarata, legitur: "Catalogus personarum provinciae Austriae ad initium anni 1598".

 

In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 17-31 et 541-58 signatis, constans, tegumento crassioris chartae coopertus. In fol. 541 expliciunt Litt. ann. prov. Austr.; f. 542 incipit catalogus. Fol. 558 scriptura vacat. Ibidem, in cod. 118 J 9 invenitur huius catalogi extractum, a P. Socher saec. XVIII transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1598

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 136* (pp. 578-579), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 34v-35v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 34r-37v; originale Romam missum. In f. 37v solum inscriptio, manu Patris Alber praep. prov. exarata, legitur: "Catalogus personarum provinciae Austriae ad initium anni 1598".

 

In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 17-31 et 541-58 signatis, constans, tegumento crassioris chartae coopertus. In fol. 541 expliciunt Litt. ann. prov. Austr.; f. 542 incipit catalogus. Fol. 558 scriptura vacat. Ibidem, in cod. 118 J 9 invenitur huius catalogi extractum, a P. Socher saec. XVIII transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1598

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 136* (pp. 577-578), Roma ARSI: Austr. 123, f. 34v

 

Lat.

 

Textus: Austr. 123, f. 34r-37v; originale Romam missum. In f. 37v solum inscriptio, manu Patris Alber praep. prov. exarata, legitur: "Catalogus personarum provinciae Austriae ad initium anni 1598".

 

In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 6 foliis, numeris 17-31 et 541-58 signatis, constans, tegumento crassioris chartae coopertus. In fol. 541 expliciunt Litt. ann. prov. Austr.; f. 542 incipit catalogus. Fol. 558 scriptura vacat. Ibidem, in cod. 118 J 9 invenitur huius catalogi extractum, a P. Socher saec. XVIII transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1599

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 137* (pp. 592-594), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 38v-39r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 38r-39v; originale Romam missum. In f. 39v manu Patris Provincialis inscriptio: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1599 confectus pro R. P. Georgio Duras assistente"; ibidem alia manu: "Catalogus tertius personarum Austriae".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 9 foliis, numeris 1-17 et 605-22 signatis, constans et tegumento crassioris chartae coopertus. Ibidem, in cod. 118 J 9 reperitur huius catalogi extractum, a P. Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1599

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 137* (p. 594), Roma ARSI: Austr. 123, f. 39r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 38r-39v; originale Romam missum. In f. 39v manu Patris Provincialis inscriptio: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1599 confectus pro R. P. Georgio Duras assistente"; ibidem alia manu: "Catalogus tertius personarum Austriae".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 9 foliis, numeris 1-17 et 605-22 signatis, constans et tegumento crassioris chartae coopertus. Ibidem, in cod. 118 J 9 reperitur huius catalogi extractum, a P. Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1599

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 137* (p. 595), Roma ARSI: Austr. 123, f. 39r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 38r-39v; originale Romam missum. In f. 39v manu Patris Provincialis inscriptio: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1599 confectus pro R. P. Georgio Duras assistente"; ibidem alia manu: "Catalogus tertius personarum Austriae".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 9 foliis, numeris 1-17 et 605-22 signatis, constans et tegumento crassioris chartae coopertus. Ibidem, in cod. 118 J 9 reperitur huius catalogi extractum, a P. Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1599

Jindřichův Hradec

 

Cat, Prov. Austr. I, 137* (p. 595), Roma ARSI: Austr. 123, f. 39r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 38r-39v; originale Romam missum. In f. 39v manu Patris Provincialis inscriptio: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1599 confectus pro R. P. Georgio Duras assistente"; ibidem alia manu: "Catalogus tertius personarum Austriae".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 9 foliis, numeris 1-17 et 605-22 signatis, constans et tegumento crassioris chartae coopertus. Ibidem, in cod. 118 J 9 reperitur huius catalogi extractum, a P. Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1599

Kłodzko

 

Cat. Prov. Austr. I, 137* (p. 596), Roma ARSI: Austr. 123, f. 39v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 38r-39v; originale Romam missum. In f. 39v manu Patris Provincialis inscriptio: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1599 confectus pro R. P. Georgio Duras assistente"; ibidem alia manu: "Catalogus tertius personarum Austriae".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 9 foliis, numeris 1-17 et 605-22 signatis, constans et tegumento crassioris chartae coopertus. Ibidem, in cod. 118 J 9 reperitur huius catalogi extractum, a P. Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1599

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 137* (pp. 591-592), Roma ARSI: Austr. 123, f. 38v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 38r-39v; originale Romam missum. In f. 39v manu Patris Provincialis inscriptio: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1599 confectus pro R. P. Georgio Duras assistente"; ibidem alia manu: "Catalogus tertius personarum Austriae".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 9 foliis, numeris 1-17 et 605-22 signatis, constans et tegumento crassioris chartae coopertus. Ibidem, in cod. 118 J 9 reperitur huius catalogi extractum, a P. Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1599

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 137* (p. 590), Roma ARSI: Austr. 123, f. 38v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 38r-39v; originale Romam missum. In f. 39v manu Patris Provincialis inscriptio: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1599 confectus pro R. P. Georgio Duras assistente"; ibidem alia manu: "Catalogus tertius personarum Austriae".

 

2. In Monte Pannoniae (Pannonhalma in Hungaria), Bibl. Archiabbatiae O.S.B., cod. 118 J 1, fasciculus (203 x 160 mm.) 9 foliis, numeris 1-17 et 605-22 signatis, constans et tegumento crassioris chartae coopertus. Ibidem, in cod. 118 J 9 reperitur huius catalogi extractum, a P. Socher transumptum; de quo cf. Introd. gen. c. V.

 

 

 

1600

Brno

 

Cat. Prov. Austr. I, 138* (pp. 605-606), Roma ARSI: Austr. 123, f. 43v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 123, f. 42r-45v; originale Romam missum. Fol. 45 scriptura vacat, solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratum, in facie versa exhibet: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1600 pro R. P. Georgio Duras assistente".

 

2. Viennae, Arch. Prov. Austr., Cod. "Annuae Litterae Provinciae Austriae S. I. Ab anno 1589 usque ad annum 1599 cum catalogo tertio personarum annorum", p. 651-63; exemplum coaevum. Catalogus pro anno 1600 conscriptus sequitur Litt. ann. anni 1599; et est unicus qui invenitur in codice, quandoquidem ceteri ab aliquo excisi sunt.

 

 

 

1600

Chomutov

 

Cat. Prov. Austr. I, 138* (p. 607), Roma ARSI: Austr. 123, f. 44r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 123, f. 42r-45v; originale Romam missum. Fol. 45 scriptura vacat, solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratum, in facie versa exhibet: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1600 pro R. P. Georgio Duras assistente".

 

2. Viennae, Arch. Prov. Austr., Cod. "Annuae Litterae Provinciae Austriae S. I. Ab anno 1589 usque ad annum 1599 cum catalogo tertio personarum annorum", p. 651-63; exemplum coaevum. Catalogus pro anno 1600 conscriptus sequitur Litt. ann. anni 1599; et est unicus qui invenitur in codice, quandoquidem ceteri ab aliquo excisi sunt.

 

 

 

1600

Český Krumlov

 

Cat. Prov. Austr. I, 138* (pp. 606-607), Roma ARSI: Austr. 123, ff. 43v-44r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 123, f. 42r-45v; originale Romam missum. Fol. 45 scriptura vacat, solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratum, in facie versa exhibet: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1600 pro R. P. Georgio Duras assistente".

 

2. Viennae, Arch. Prov. Austr., Cod. "Annuae Litterae Provinciae Austriae S. I. Ab anno 1589 usque ad annum 1599 cum catalogo tertio personarum annorum", p. 651-63; exemplum coaevum. Catalogus pro anno 1600 conscriptus sequitur Litt. ann. anni 1599; et est unicus qui invenitur in codice, quandoquidem ceteri ab aliquo excisi sunt.

 

 

 

1600

Jindřichův Hradec

 

Cat. Prov. Austr. I, 138* (p. 608), Roma ARSI: Austr. 123, f. 44r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 123, f. 42r-45v; originale Romam missum. Fol. 45 scriptura vacat, solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratum, in facie versa exhibet: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1600 pro R. P. Georgio Duras assistente".

 

2. Viennae, Arch. Prov. Austr., Cod. "Annuae Litterae Provinciae Austriae S. I. Ab anno 1589 usque ad annum 1599 cum catalogo tertio personarum annorum", p. 651-63; exemplum coaevum. Catalogus pro anno 1600 conscriptus sequitur Litt. ann. anni 1599; et est unicus qui invenitur in codice, quandoquidem ceteri ab aliquo excisi sunt.

 

 

 

1600

Kłodzko

 

Cat. Prov. Austr. I, 138* (p. 611), Roma ARSI: Austr. 123, f. 44v

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 123, f. 42r-45v; originale Romam missum. Fol. 45 scriptura vacat, solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratum, in facie versa exhibet: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1600 pro R. P. Georgio Duras assistente".

 

2. Viennae, Arch. Prov. Austr., Cod. "Annuae Litterae Provinciae Austriae S. I. Ab anno 1589 usque ad annum 1599 cum catalogo tertio personarum annorum", p. 651-63; exemplum coaevum. Catalogus pro anno 1600 conscriptus sequitur Litt. ann. anni 1599; et est unicus qui invenitur in codice, quandoquidem ceteri ab aliquo excisi sunt.

 

 

 

1600

Olomouc

 

Cat. Prov. Austr. I, 138* (p. 604), Roma ARSI: Austr. 123, f. 43r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 123, f. 42r-45v; originale Romam missum. Fol. 45 scriptura vacat, solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratum, in facie versa exhibet: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1600 pro R. P. Georgio Duras assistente".

 

2. Viennae, Arch. Prov. Austr., Cod. "Annuae Litterae Provinciae Austriae S. I. Ab anno 1589 usque ad annum 1599 cum catalogo tertio personarum annorum", p. 651-63; exemplum coaevum. Catalogus pro anno 1600 conscriptus sequitur Litt. ann. anni 1599; et est unicus qui invenitur in codice, quandoquidem ceteri ab aliquo excisi sunt.

 

 

 

1600

Praha

 

Cat. Prov. Austr. I, 138* (pp. 603-604), Roma ARSI: Austr. 123, f. 43r

 

Lat.

 

Textus: 1. Austr. 123, f. 123, f. 42r-45v; originale Romam missum. Fol. 45 scriptura vacat, solum inscriptionem, manu Patris Alber praep. prov. exaratum, in facie versa exhibet: "Catalogus tertius provinciae Austriae ad initium anni 1600 pro R. P. Georgio Duras assistente".

 

2. Viennae, Arch. Prov. Austr., Cod. "Annuae Litterae Provinciae Austriae S. I. Ab anno 1589 usque ad annum 1599 cum catalogo tertio personarum annorum", p. 651-63; exemplum coaevum. Catalogus pro anno 1600 conscriptus sequitur Litt. ann. anni 1599; et est unicus qui invenitur in codice, quandoquidem ceteri ab aliquo excisi sunt.