REPERTORIVM

Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací. Jedná se o internetovou verzi databáze Incunabula lingua bohemica impressa, UKS - Praha, 1995. (Originální CD je možno prohlížet v ÚKS AV ČR nebo prostřednictvím Ultranetu ÚKS). Tato databáze vznikla s podporou grantu č. 405/93/2137 GA ČR - projekt Repertorium písemnictví v českých zemích do roku 1800. Je elektronickým zpracováním soupisu českojazyčných prvotisků dr. Urbánkové podle URBÁNKOVÁ, Emma (ed.): Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). V Praze : Národní knihovna v Praze, 1994. 


 
kódkrátký popis
Literatura 
Urb-I Bajky
Urb-II Artikule sněmovní - 1474
Urb-III Artikule sněmovní - 1478
Urb-IV Artikule sněmovní - 1483
Urb-V Artikule sněmovní - 1485
Urb-VI Artikule sněmovní - 1486
Urb-VII Artikule sněmovní - 1492
Urb-VIII Artikule sněmovní - 1497
Urb-IX Bible Pražská
Urb-X Bible Kutnohorská - se znakem
Urb-XI Bible Kutnohorská - bez znaku
Urb-XII Traktát O Zemi svaté
Urb-XIII Život Mohamedův
Urb-XIV Trojánská kronika [1476 sqq.]
Urb-XV Trojánská kronika [1487]
Urb-XVI Počet víry [1500]
Urb-XVII Výklad na knihu Ecclesiastes
Urb-XVIII Pasionál - Dodatek Jenský
Urb-XIX Pasionál - Dodatek Herrnhutský
Urb-XX Pasionál - Dodatek Žitavský
Urb-XXI Praktika kolínská na rok 1493
Urb-XXII Epištola Marsilia Ficina O tom, co mají všelijací lidé činiti
Urb-XXIII List M. Jana Husy z Konstancí
Urb-XXIV Pasionál [1476?] - Knihy o životech svatých
Urb-XXV Pasionál [1495] - Život a umučení všech svatých mučedníků
Urb-XXVI Kalendář s praktikou na rok 1496
Urb-XXVII Kompaktátav
Urb-XXVIII Traktát O velebné a božské svátosti oltářní
Urb-XXIX Lucidář
Urb-XXX Minucí na rok 1492
Urb-XXXI Minucí na rok 1493
Urb-XXXII Kalendarius český ... 1489
Urb-XXXIII Minucí na rok 1491
Urb-XXXIV Minucí na rok 1496
Urb-XXXV Minucí na rok 1497
Urb-XXXVI Minucí na rok 1500
Urb-XXXVII Podkoní a žák
Urb-XXXVIII Traktát O následování Pána Ježíše Krista
Urb-XXXIX Traktátík O divích a nesnadnostech při velebné svátosti
Urb-XL Martimiani
Urb-XLI Minucí na rok 1485
Urb-XLII Minucí na rok 1489
Urb-XLIII Bible - Nový zákon se signetem
Urb-XLIV Bible - Nový zákon Dlabačův
Urb-XLV Bible - Nový zákon ilustrovaný
Urb-XLVI Vladislavské zřízení zemské
Urb-XLVII Žaltář [1487]
Urb-XLVIII Žaltář [1499]
Urb-XLIX Život Adama a Evy
Heinsch SOCIETAS JESU usque ad sudorem & mortem