DISKUSE

Vyhledávací stránka pro publikované příspěvky.


Diskuse:


5. HISTORICKÉ DISKUSNÍ FORUM (19. 2. 2003)

4. HISTORICKÉ DISKUSNÍ FORUM (7. 11. 2001)

 

3. HISTORICKÉ DISKUSNÍ FORUM (6. 2. 2001)

2. HISTORICKÉ DISKUSNÍ FORUM (18. 4. 2000)

1. HISTORICKÉ DISKUSNÍ FORUM (25. 11. 1999)

QVERELA HISTORIAE BOHEMICAE. (VIII. sjezd historiků ČR.)

Prolegomena:
Polemiky českých historiků před jejich 8. sjezdem v Hradci Králové i příspěvky na hradeckém sjezdu ukázaly naléhavou potřebu otevřít diskusi o některých otázkách české historiografie, kterým se čeští historici doposud málo věnovali nebo záměrně vyhýbali (smysl a funkce historiografie v současné české společnosti, metodologické problémy,česká historiografie a čeští historici v letech 1945-1989, etika historikovy práce aj.).

Protože ani na hradeckém sjezdu nezbyl oficiciální prostor pro skutečný dialog o těchto otázkách (monology nemůžeme vzít v potaz) a diskuse v odborných periodikách je „na dlouhé lokte“, a tedy neoperativní a obtížně sledovatelná, rozhodli jsme se zveřejňovat příspěvky reflektující současné problémy české historiografie na této internetové stránce. Diskuse prostřednictvím internetu, jakkoli technicky omezená, umožní promptně reagovat na aktuální otázky historické vědy i na publikované individuální názory, jednak zaznamenat dnešní stanoviska pro budoucí historiky českého dějepisectví.

Za redakci: Jiří K. Kroupa

VIII. sjezd historiků ČR:

Zprávy o průběhu sjezdu:

Příspěvky do diskuse:

Poslední aktualizace: 15.04.2003